Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 8. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

§ 57. Президент України: правовий статус і повноваження

1. Правовий статус Президента України

У багатьох сучасних державах главою держави є президент. Така посада передбачена Конституцією України.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та визначте, який правовий статус має Президент України.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 102. Президент України є главою держави й виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина.

Зверніть увагу: Президент України є главою держави, він не входить до складу жодної з гілок державної влади, не очолює виконавчу владу, як це передбачено конституціями ряду інших держав.

Уперше посада президента нашої держави була запроваджена Законом «Про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) Української РСР», прийнятим 20 квітня 1991 р. У ньому передбачалося, що президент є найвищою посадовою особою УРСР і главою виконавчої влади. 14 лютого 1992 р. статус президента був змінений: він став главою держави та главою виконавчої влади. Конституційний договір між Верховною Радою України та Президентом України від 8 червня 1995 р. визначив, що як глава виконавчої влади президент очолює уряд — Кабінет Міністрів України. Однак Конституцією України 1996 р. було визначено нинішній статус президента.

1789 р. першим президентом Сполучених Штатів Америки обраний Джордж Вашингтон.

Після цієї події інститути президентства почали з’являтися в країнах Нового Світу. Президенти очолили: 1807 р. — Гаїті, 1814 р. — Парагвай, 1816 р. — Аргентину, 1817 р. — Чилі, 1819 р. — Колумбію, 1821 р. — Коста-Рикута Перу, 1824 р. — Мексику, 1825 р. — Болівію, 1830 р. — Венесуелу, Еквадор та Уругвай, 1835 р. — Нікарагуа, 1839 р. — Гватемалу, 1841 р. — Гондурас і Сальвадор, 1844 р. — Домініканську Республіку.

Першими президентами — главами держав у Європі — стали 1848 р.: Наполеон Бонапарт у Франції та Й. Фурер у Швейцарії.

В Азії першим президентом у 1911 р. став Сунь Ятсен у Китаї, у 1923 р. — Мустафа Кемаль, прозваний Ататюрком, у Туреччині.

Що ж до Африки — то в 1847 р. перший президент очолив Ліберію, у 1854 р. — Оранжеву Республіку (у 1910 р. ввійшла до складу нинішньої Південно-Африканської Республіки).

Конституція України надає Президентові України право недоторканності на час виконання повноважень. Звання Президента України охороняється законом і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку здійснення імпічменту.

2. Функції та повноваження Президента України

Основні функції та повноваження Президента України визначено Основним Законом держави.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України. Визначте повноваження Президента України та порівняйте їх з відомими вам повноваженнями Верховної Ради України.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку й правонаступництво держави;

2) звертається з посланнями до народу та з щорічними й позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України;

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори й укладає міжнародні договори України;

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі й відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

6) призначає Всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує Всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України в строки, установлені цією Конституцією;

8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше, ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;

12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;

13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки й оборони держави;

18) очолює Раду національної безпеки й оборони України;

19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та в разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних сил України й інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

21) приймає в разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує в разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації — з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;

22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;

23) пункт 23 частини першої статті 106 виключено;

24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги й інші вищі спеціальні звання та класні чини;

25) нагороджує державними нагородами; установлює президентські відзнаки та нагороджує ними;

26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

27) здійснює помилування;

28) створює в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі й інші допоміжні органи та служби;

29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;

30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;

31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази й розпорядження, які є обов’язковими до виконання на території України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18,21 цієї статті, скріплюють підписами Прем’єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт та його виконання.

Президент України має повноваження в різних сферах. Важливим напрямом діяльності глави держави є участь у законодавчому процесі. Президент має право законодавчої ініціативи, підписує закони, прийняті Верховною Радою України, а також має право накласти «вето» на закон, повернувши його до парламенту зі своїми зауваженнями.

Хоча Президент України не входить до складу виконавчої влади, йому належить чимало повноважень у цій сфері. Саме Президент України вносить до парламенту

кандидатуру Прем’єр-міністра України, міністрів оборони та закордонних справ, призначає та звільняє глав обласних, Київської та Севастопольської міських і районних державних адміністрацій. Президент має право зупинити дію актів Кабінету Міністрів України, однак при цьому глава держави повинен одночасно звернутися до Конституційного Суду України для перевірки конституційності цих актів.

Як і в більшості держав світу, Президент України має чималі повноваження у сфері зовнішньої політики та забезпечення обороноздатності держави. Так, саме Президент України приймає рішення про визнання іноземних держав, приймає послів інших держав в Україні та призначає послів України до інших держав, має право від імені України підписувати міждержавні договори.

Президент є Верховним Головнокомандувачем Збройних сил України, призначає вищих керівників Збройних сил України й інших військових формувань. У разі необхідності Президент має право оголосити надзвичайний стан, воєнний стан, оголосити окремі території держави зонами надзвичайної екологічної ситуації, оголосити мобілізацію.

Зверніть увагу: у деяких випадках передбачена процедура контрасигнації, тобто обов’язкового підписання актів Президента України Прем’єр-міністром України та міністром, який відповідає за цей акт та його виконання.

• Висловте свою думку, чому процедура контрасигнації передбачена саме у випадках, які вказані в Конституції України.

Важливо зазначити, що Президент України не має права передавати будь-кому свої повноваження.

3. Порядок обрання Президента України

Важливою умовою визнання легітимності глави держави є проведення демократичних виборів.

• Пригадайте, які принципи є основними при проведенні демократичних виборів.

Порядок проведення виборів Президента України визначають Конституція України та Закон України «Про вибори Президента України». Конституція визначає, що строк повноважень Президента України становить п’ять років. При цьому одна особа не може обіймати посаду Президента більше, ніж два строки підряд.

Визначено вимоги до особи, що претендує бути обраною на посаду Президента України. Претендувати на цю посаду може громадянин України, який має право голосу, досягнув 35 років, останні 10 років перед виборами постійно проживає в Україні та володіє державною мовою.

Не має права бути кандидатом у Президенти України особа, яка має судимість за умисний злочин, яка не знята або не погашена в установленому порядку.

Президент України обирається на загальних прямих виборах. Право висувати кандидатів у Президенти України мають політичні партії, виборчі блоки, можливе також самовисунення кандидата в Президенти України. Умовою реєстрації кандидата в Президенти є внесення грошової застави в розмірі 2,5 млн грн. Ці кошти повертаються лише кандидатам, які за наслідками голосування в першому турі будуть уключені до бюлетеня для повторного голосування, або особі, обраній Президентом України в першому турі виборів.

Присяга першого Президента України Л. Кравчука

Якщо в першому турі один з кандидатів отримає більше 50 % голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, він визнається обраним. Однак таку кількість голосів отримують дуже рідко, тому, як правило, призначається другий тур виборів — повторне голосування. До бюлетеня повторного голосування включають двох кандидатів, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів виборців. Переможцем другого туру визнається кандидат, який набрав хоча б на один голос більше, ніж його суперник.

• Визначте, який тип виборчої системи використовують під час виборів Президента України.

Чергові вибори Президента України відбуваються в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента України. Якщо ж повноваження Президента, відповідно до Конституції України, було припинено достроково, позачергові вибори Президента України проводять протягом дев’яноста днів з дня припинення повноважень.

Новообраний Президент України набуває повноважень після прийняття ним присяги народові України. Присяга здійснюється на урочистому засіданні Верховної Ради України. Засідання має бути проведено не пізніше, ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.

Текст присяги Президента України визначений Конституцією України: «Я, (ім’я та прізвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни й добробут Українського народу, обстоювати права та свободи громадян, додержуватися Конституції України й законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі».

Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу в 5-денний строк після офіційного оголошення результатів виборів.

Офіційні символи Президента України затверджені Указом Президента України від 29 листопада 1999 р. й використовуються підчас інавгурації. Президенту їх вручає Голова Конституційного Суду України. Штандарт Президента — це квадратне синє полотнище, у центрі якого зображено золотий тризуб — знак княжої держави Володимира Великого (Державний Герб України), по периметру — золота лиштва з рослинного орнаменту.

Знак (колар) Президента України важить майже 400 грамів. Колар виготовлений із білого та жовтого золота.

Гербова печатка Президента України має круглу форму. У її центрі — зображення малого Державного Герба України, по колу йде напис «Президент України». Під гербом — стилізоване зображення ордена князя Ярослава Мудрого.

Булава Президента України — срібна, але повністю визолочена, її вага — 750 грамів. Вона складається з двох порожнистих частин: руків’я й так званого яблука.

4. Дострокове припинення повноважень Президента України

• Висловте припущення, у яких випадках повноваження Президента України можуть бути припинені достроково.

Конституція України передбачає декілька підстав дострокового припинення повноважень Президента України.

Президент має право сам подати у відставку. При цьому закон передбачає процедуру, яка повинна унеможливити зловживання цією процедурою, — Президент України повинен особисто виголосити заяву про свою відставку на засіданні Верховної Ради України.

У разі, коли постає питання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров’я, повинен бути наданий медичний висновок і письмове подання Верховного Суду України. На підставі цих документів питання розглядається на Верховній Раді України й має бути підтверджене рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу. Також достроково припиняються повноваження Президента в разі його смерті.

Найскладнішою є процедура дострокового припинення повноважень Президента України в порядку імпічменту.

Імпічмент — це процедура притягнення парламентом до конституційної відповідальності найвищих посадових осіб (в Україні — Президента України).

Порядок здійснення імпічменту визначений Конституцією України.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та визначте етапи здійснення цієї процедури.

З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.

Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.

Висновки та пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.

За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.

Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України й отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування й розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду України про те, що діяння, у яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.

У разі дострокового припинення повноважень Президента України його обов’язки до проведення позачергових виборів виконує Голова Верховної Ради України.

5. Рада національної безпеки та оборони України

Конституція України передбачає, що при Президентові України створюється Рада національної безпеки та оборони (РНБО) — координаційний орган з питань національної безпеки та оборони. Президент очолює Раду національної безпеки та оборони і формує її персональний склад. Ряд посадових осіб — Прем’єр-міністр України, міністр оборони України, Голова Служби безпеки України, міністр внутрішніх справ України, міністр закордонних справ України входять до складу РНБО за посадою. У засіданнях ради має право брати участь Голова Верховної Ради України. Безпосередню організацію роботи РНБО здійснює секретар ради, якого призначає на посаду та звільняє Президент України.

На засіданнях ради обговорюються різноманітні питання, які стосуються різних аспектів національної безпеки — не лише військової, а й енергетичної, екологічної тощо. РНБО має право вносити пропозиції Президентові України, які стосуються національної безпеки або оборони, координує та контролює діяльність органів виконавчої влади в цій сфері в мирний та військовий час, в умовах надзвичайного стану. За наслідками обговорення рада приймає рішення, однак для введення їх у дію має бути виданий указ Президента України.

Президент України є главою держави та має чимало повноважень у різних сферах суспільного життя. Він обирається на загальнонародних виборах строком на п’ять років.

Конституція передбачає порядок дострокового припинення повноважень Президента України.

При Президентові України створюється Рада національної безпеки та оборони як координаційний орган з питань національної безпеки та оборони.

Запам’ятайте: Президент України — глава держави; імпічмент; Рада національної

безпеки та оборони (РНБО).

Подивіться в Інтернеті:

http://www.president.gov.ua/ — офіційний сайт Президента України;

http://www.rnbo.gov.ua/ — офіційний сайт Ради національної безпеки та оборони України.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «імпічмент», «Рада національної безпеки та оборони».

2. Визначте правовий статус Президента України.

3. Порівняйте вимоги, які висувають до кандидатів у народні депутати та кандидатів на посаду Президента України, і поясніть різницю між ними.

4. Розподіліть повноваження Президента України за напрямами його діяльності.

5. Які види виборів Президента України передбачені законодавством?

6. Який склад Ради національної безпеки та оборони України визначений Конституцією України?

7*.Висловте свою думку щодо передбаченого Конституцією України порядку дострокового припинення повноважень Президента України.

8*.Запропонуйте запитання, які, на ваш погляд, доцільно розглянути на засіданнях Ради національної безпеки та оборони.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.