Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 11. СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ

§ 60. Судова влада в Україні. Конституційний Суд України

1. Поняття «судова влада»

Основними завданнями судової влади є здійснення правосуддя, захист порушених прав. Здійснюючи їх, судова влада забезпечує розгляд різноманітних судових справ і прийняття правомірних рішень. При цьому важливо звернути увагу на те, що суд, з одного боку, карає за порушення вимог законів, інших нормативних актів, а з іншого — дуже важливою функцією суду є розгляд конфліктів, суперечок між різними особами, у тому числі між державою та громадянином, захист законних прав учасників правовідносин. Іноді суд виступає арбітром і в суперечках між різними державними органами. При цьому правосуддя є винятковим повноваженням суду, жоден інший орган не має права його здійснювати.

2. Основні засади судочинства

Конституція України визначила основні засади судочинства.

• Ознайомтеся з витягом з Конституції України та пригадайте або висловте припущення, що означають подані засади.

Стаття 129. Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.

Основними засадами судочинства є:

1) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;

2) забезпечення доведеності вини;

3) змагальність сторін і свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

4) підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором;

5) забезпечення обвинуваченому права на захист;

6) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами;

7) розумні строки розгляду справи судом;

8) забезпечення права на апеляційний перегляд справи та у визначених законом випадках — на касаційне оскарження судового рішення;

9) обов’язковість судового рішення.

3. Конституційний Суд України

Особливе місце серед судів нашої держави займає Конституційний Суд України. Його діяльність регулюється Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України».

Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України. Він вирішує питання про відповідність законів України та інших актів Конституції України, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України.

У Конституційному Суді України — 18 суддів, яких відбирають на конкурсних засадах. Шість суддів після конкурсу призначає Президент України, шість — Верховна Рада України, шість — з’їзд суддів України. Суддя Конституційного Суду призначається на 9 років без права бути призначеним повторно.

Будинок Конституційного Суду України

Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг 40 років, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше 15 років, високі моральні якості, є правником із визнаним рівнем компетентності.

Суддя Конституційного Суду не може поєднувати свою посаду з будь- якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, бути депутатом будь-якого рівня, адвокатом, займатися підприємницькою діяльністю, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності й отримання винагороди за неї.

4. Звернення до Конституційного Суду України

Формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга.

Право подавати конституційне подання мають Президент України, щонайменше 45 народних депутатів України, Верховний Суд України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автономної Республіки Крим. У поданні міститься клопотання щодо визнання нормативного акта (його окремих положень) неконституційним або офіційного тлумачення Конституції України.

У конституційному зверненні йдеться про отримання висновку з певних питань, передбачених Конституцією України та законами.

Закон визначає перелік питань, які можуть розглядатися на підставі конституційного звернення та суб’єктів, які мають на нього право залежно від питання, про яке йдеться.

Також передбачена можливість звернення до суду фізичних та юридичних осіб, якщо вони вважають, що в остаточному судовому рішенні щодо них застосовано закон України, який суперечить Конституції України. Такі особи мають право звернутися до Конституційного Суду України зі скаргою перевірити конституційність застосованого закону.

ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО КОНСТИТУЦІЙНИМ СУД УКРАЇНИ»

Стаття 53. Конституційне звернення

1. Конституційним зверненням є подане до Суду письмове клопотання про надання висновку щодо:

1) відповідності Конституції України чинного міжнародного договору України або міжнародного договору, що вноситься до Верховної Ради України для надання згоди на його обов’язковість;

2) відповідності Конституції України (конституційності) питань, які пропонуються для винесення на Всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

3) додержання конституційної процедури розслідування й розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;

4) відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157 і 158 Конституції України;

5) порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України;

6) відповідності нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Конституції України та законам України.

Стаття 54. Суб’єкт права на конституційне звернення 1. Суб’єктами права на конституційне звернення є:

1) Президент України — за пунктами 1,2,6 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає із статей 137, 151 Конституції України;

2) Верховна Рада України — за пунктами 3, 4, 5 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає з пункту 28 частини першої статті 85, статей 151, 159 Конституції України;

3) Кабінет Міністрів України — за пунктом 1 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає із статті 151 Конституції України;

4) щонайменше сорок п’ять народних депутатів України — за пунктами 1,2 частини першої статті 53 цього Закону, що випливає із статті 151 Конституції України (...).

Однією з гілок державної влади є судова влада. Єдина судова система України будується за принципами територіальності, інстанційності, спеціалізації.

Особливе місце в судовій системі України займає Конституційний Суд України. Основними його завданнями є перевірка конституційності законів України, а також офіційне тлумачення Конституції України.

Конституційний Суд України розглядає конституційні подання, конституційні звернення, конституційні скарги.

Запам’ятайте: принципи судоустрою, Конституційний Суд України, конституційне подання, конституційне звернення, конституційна скарга.

Подивіться в Інтернеті:

http://www.ccu.gov.ua/ — офіційний сайт Конституційного Суду України.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «принципи судоустрою», «Конституційний Суд України», «конституційне подання», «конституційне звернення», «конституційна скарга».

2. Назвіть і поясніть відомі вам принципи судоустрою України.

3. Які функції виконує Конституційний Суд України?

4. Як формується Конституційний Суд України?

5. Які вимоги висуваються до суддів Конституційного Суду України?

6*. Висловте свою думку щодо необхідності Конституційного Суду країни.

7*. Знайдіть інформацію про діяльність Конституційного Суду України, а також конституційних судів різних держав.

8*. Складіть умовні конституційне подання, звернення та скаргу, ураховуючи щодо яких питань їх можуть подавати.

9*. Які засади судочинства встановлено Конституцією України?

10*.Проаналізуйте зміст кожної з основних засад судочинства.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.