Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 1 ДЕРЖАВА

Тема 3. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

§ 8. Форма державно-політичного режиму

1. Поняття «державно-політичний режим»

Третім елементом державного ладу є державно-політичний режим.

Державний режим — це система методів, способів і прийомів здійснення державної влади, заснованих на нормах права.

Державно-політичний режим (або «державний режим»), на відміну від форми правління та державного устрою, неможливо визначити за нормами, записаними на папері. Для його визначення необхідно проаналізувати не лише закріплені в законодавстві норми, а і фактичні методи та прийоми, які застосовує держава, її органи й посадові особи для реалізації правових норм.

Державний режим може досить швидко змінюватися. Він значною мірою обумовлюється державним устроєм, формою правління та безпосередніми соціально-економічними й політичними умовами життя суспільства. У той же час державно-політичний режим має певну самостійність відносно державного устрою та форми правління: у державах із різними формами правління можуть існувати однакові державно-політичні режими.

Державно-політичний режим характеризує способи взаємодії органів державної влади з населенням, рівень і засоби впливу держави на суспільство, роль і місце об’єднань громадян у політичній системі держави.

Розрізняють два основні типи державно-політичного режиму — демократичний та недемократичний.

2. Демократичний режим

На сучасному етапі розвитку людства майже всі держави намагаються стати демократичними. У конституціях багатьох держав є твердження про демократичний характер держав, є таке твердження й у Конституції України.

Демократія (від грецьк. влада народу) — це вид державно-політичного режиму, за якого реалізується принцип участі людей в управлінні державою, забезпечуються права та свободи людей, їхня рівність.

Демократичний режим має ряд ознак. У демократичній державі народ є основним джерелом влади, він є носієм суверенітету. При цьому важливою ознакою демократичної держави є регулярне проведення демократичних вільних виборів. Для демократичної держави характерним є поділ влади на три гілки, що унеможливлює узурпацію влади в одних руках. Демократія передбачає забезпечення свободи особи в різних сферах суспільного життя, гарантії прав людини державою. У демократичній державі забезпечуються політичне, ідеологічне й економічне багатоманіття, можливість існування та вільної роботи об’єднань громадян. Важливими ознаками демократичної держави є взаємна відповідальність держави перед особою та особи перед державою, забезпечення верховенства права в усіх сферах суспільного життя.

3. Недемократичний політичний режим

Антиподом демократії є недемократичний режим. За такого режиму права та свободи громадян не забезпечуються, забороняється діяльність об’єднань громадян. У деяких випадках у недемократичних державах здійснюються репресії проти своїх громадян.

Характерними ознаками недемократичної держави є: • обмеження та утиски прав людини; • здійснення контролю державою за більшістю або й усіма сферами суспільного життя; • високий рівень концентрації влади в руках однієї особи або невеликої групи осіб; • ігнорування інтересів певних груп населення за релігійною, соціальною, національною ознаками; • одержавлення профспілкових, спортивних, молодіжних, навіть дитячих, та інших громадських організацій.

Авторитарний (від латин. autoritas — цілковита влада) режим був характерний для держав, де відбувся державний переворот, влада здійснюється силовими методами, повністю ігноруються демократичні способи та методи управління державою. У державі встановлюється фактично (а іноді й формально) безстрокове правління певної особи. Діяльність опозиції або заборонено взагалі, або суттєво обмежено, перетворюється на формальність, представницькі органи влади також відіграють лише формальну роль. Опорою влади є силові структури. Характерним є суттєве обмеження за допомогою цензури свободи слова, засобів масової інформації. Характерним для авторитарної влади є перебільшення ролі однієї особи — глави держави, її культ.

Деспотія (від грецьк. despoteia — необмежена влада) — форма режиму, коли всю владу зосереджено в руках однієї особи та застосовано надзвичайно жорсткі методи управління. За такого політичного режиму права та свободи людини піддаються жорстким утискам, повністю ігноруються. Відкрито проголошується нерівність громадян, відсутні будь-які механізми захисту прав людини. Деспотія є здебільшого історичним поняттям, воно було притаманне періоду рабовласництва.

Тоталітарний (від латин. totus — увесь, цілий) режим характеризується встановленням повного контролю держави над усіма сферами суспільного життя, у тому числі над сімейною, релігійною сферою, засобами масової інформації, громадськими організаціями тощо. У тоталітарних державах обмежується діяльність політичних партій, запроваджується однопартійна політична система.

В економіці встановлюється жорсткий контроль держави, їй належать основні засоби виробництва. Панує єдина офіційна ідеологія, обмежуються права місцевого самоврядування. У ряді випадків здійснюються репресії щодо опозиції.

Деякі вчені вважають, що державно-політичний режим є швидше політологічною, ніж правовою категорією, і пропонують вилучити його з поняття «форма держави». Однак більшість дотримується традиційних поглядів.

Державно-політичний режим характеризує реальні методи, способи здійснення державної влади, взаємодії держави та населення.

Розрізняють демократичний та недемократичний політичний режим, які поділяються на декілька різновидів.

Запам’ятайте: державно-політичний режим, демократія, тоталітаризм, авторитаризм, деспотія.

Запитання та завдання

1. Поясніть поняття «державно-політичний режим», «демократія», «тоталітаризм», «авторитаризм», «деспотія».

2. Які ознаки демократичного режиму?

З*. Використовуючи знання з історії, повідомлення засобів масової інформації, наведіть приклади держав, у яких існували (чи існують) різні види політичних режимів.

4*. Проаналізуйте, чи відповідає наша держава поняттю «демократична».

5*. Запропонуйте заходи, які треба вжити для підвищення рівня демократії в нашій державі.

З історії української державності

Одним із найдавніших міжнародних договорів, укладених на території нашої держави, є мілетоольвійський договір, підписаний приблизно в 331 р. до н. е. Документ, вибитий на кам’яній брилі, був знайдений археологами під час розкопок м. Мілета в 1903 р. Це одна з найдавніших пам’яток міжнародного права, пов’язаних з історією права нашої держави. Вона, зокрема, закріплює взаємне визнання рівних прав громадян Ольвії та Мілета на території обох міст-держав.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами.

Всі матеріали на сайті доступні за ліцензією Creative Commons Attribution-Sharealike 3.0 Unported CC BY-SA 3.0 та GNU Free Documentation License (GFDL)

Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посиланням на сайт, будьте вдячними ми приклали багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2007-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.