Підручник Правознавство 10 клас (профільний рівень) - О. Д. Наровлянський - Грамота 2018 рік

Шановні десятикласники!

БЛОК 1 ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Розділ 1 ДЕРЖАВА

Тема 1. ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

§ 1. Влада і суспільство в додержавний період

§ 2. Теорії походження держави та права

§ 3. Історичні типи держав і цивілізаційний підхід

Тема 2. ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, СУТНІСТЬ ДЕРЖАВИ

§ 4. Поняття та ознаки держави. Суверенітет та його види

§ 5. Поняття та види функцій держави. Сутність держави

Тема 3. ДЕРЖАВНИЙ ЛАД

§ 6. Поняття «державний лад». Форма державного правління

§ 7. Форма державного (територіального) устрою

§ 8. Форма державно-політичного режиму

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 Порівняльна характеристика державного ладу зарубіжних країн

Тема 4. НАРОДОВЛАДДЯ

§ 9. Народовладдя та народне волевиявлення

§ 10. Поняття та види виборів

§ 11. Виборчий процес

§ 12. Поняття та види виборчих систем

Тема 5. ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

§ 13. Державна влада та її ознаки. Державний апарат

§ 14. Органи законодавчої влади

§ 15. Органи виконавчої влади

§ 16. Судова влада та правоохоронні органи

§ 17. Співвідношення держави, особи, суспільства

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

Розділ 2 ПРАВО

Тема 1. ПРАВО ЯК ОСОБЛИВИЙ ВИД СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

§ 18. Система соціальних норм

§ 19. Місце і роль права в системі соціальних норм

§ 20. Функції та принципи права

§ 21. Реалізація норм права

Тема 2. СИСТЕМА ПРАВА

§ 22. Правова система та правові сім'ї

§ 23. Система права

§ 24. Норма права та її структура

Тема 3. ФОРМИ ПРАВА. ДЖЕРЕЛА ПРАВА

§ 25. Форми права. Джерела права

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 Особливості норм права

Тема 4. ЗАКОНОДАВСТВО

§ 26. Поняття «законодавство»

§ 27. Нормативно-правові акти

§ 28. Закон і підзаконний акт

Тема 5. ПРАВОТВОРЕННЯ. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА

§ 29. Правотворчість і реалізація норм права

§ 30. Тлумачення норм права

§ 31. Систематизація законодавства

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 Види систематизації правових актів

Тема 6. ПРАВОВІДНОСИНИ

§ 32. Правові відносини. Види правовідносин

§ 33. Суб'єкти правовідносин

§ 34. Правова поведінка

Тема 7. ПРАВОМІРНА ПОВЕДІНКА ТА ПРАВОПОРУШЕННЯ

§ 35. Правопорушення

Тема 8. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

§ 36. Основи юридичної відповідальності

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4 Правопорушення та юридична відповідальність

Тема 9. ЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК

§ 37. Поняття законності та правопорядок

Тема 10. ПРАВОСВІДОМІСТЬ

§ 38. Правосвідомість і види правосвідомості

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ

Блок 2 ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Розділ 1 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Тема 1. ПОНЯТТЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 39. Загальна характеристика конституційного права України

§ 40. Від Декларації про державний суверенітет У країни до Закону України «Про правонаступництво України»

Тема 2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ

§ 41. Форма правління, форма територіального устрою та політичного режиму України

§ 42. Національні відносини та державна символіка в Україні

Тема 3. ГРОМАДЯНСТВО УКРАЇНИ

§ 43-44. Громадянство України

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5 Громадянство України

Тема 4. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ

§ 45. Історія розвитку міжнародного права людини

§ 46. Гарантії прав людини та система їхнього захисту

Тема 5. ПРАВА, СВОБОДИ Й ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА

§ 47. Конституційні права та свободи людини й громадянина та їхнє забезпечення

§ 48. Особисті (громадянські) права та свободи

§ 49. Політичні права та свободи людини й громадянина

§ 50. Економічні, соціальні та культурні права людини й громадянина

§ 51. Конституційні обов'язки громадян України

§ 52. Особливості правового статусу окремих категорій осіб. Воєнний та надзвичайний стан

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 Міжнародні гаранти прав людини на свободу та віросповідання

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7 Міжнародні гаранти прав людини, мир, здоров'я та безпечне довкілля

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8 Міжнародні гарантії прав дитини

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9 Застосування Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод. Обов’язковість практики Європейського суду з прав людини в Україні

Тема 6. НАРОДОВЛАДДЯ В УКРАЇНІ

§ 53. Пряме народовладдя в Україні

§ 54. Виборча система України

Тема 7. ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА УКРАЇНИ

§ 55. Верховна Рада України

§ 56. Порядок роботи Верховної Ради України

Тема 8. ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

§ 57. Президент України: правовий статус і повноваження

Тема 9. ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ

§ 58. Виконавча влада в Україні

Тема 10. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

§ 59. Місцеве самоврядування

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10 Вибори до органів місцевого самоврядування

Тема 11. СУДОВА ВЛАДА В УКРАЇНІ

§ 60. Судова влада в Україні. Конституційний Суд України

§ 61. Суди загальної юрисдикції в Україні

Тема 12. ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ ТА АДВОКАТУРА

§ 62. Правоохоронні органи України

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11 Презумпція невинуватості та забезпечення доведення вини


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити