Підручник Основи правознавства 9 клас - О. Д. Наровлянський - Грамота 2017 рік

Розділ 3 Взаємозв'язок людини і держави

§ 12. Звернення громадян

1. Механізми захисту прав і свобод людини та громадянина в У країні

Кожна людина повинна знати свої права. Однак цього недостатньо. На жаль, у житті іноді виникає потреба захистити їх. Для забезпечення захисту прав і свобод людини й громадянина в Україні створено певну систему.

Насамперед Конституція України визначила, що «кожен має право будь-якими, не забороненими законом, засобами захищати свої права та свободи від порушень і протиправних посягань».

Якщо власних сил і можливостей для захисту прав недостатньо, кожний має право звернутися до відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування. При цьому треба визначити, до якого органу звертатися, до компетенції якого органу належить ваша проблема.

Якщо порушено ваше право на освіту, доцільно звернутися до управління освіти, ваші права порушили в магазині — до органів захисту прав споживача тощо. У разі порушення прав людини правоохоронними органами — незаконного затримання, застосування незаконних засобів під час розслідування — можна звернутися не лише до відповідного органу внутрішніх справ більш високого рівня, а й до прокуратури.

У разі необхідності людина може звернутися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (іноді за традицією європейських держав його називають омбудсменом).

Крім цього, кожний має право на судовий захист своїх прав і свобод. Конституція України передбачає, що суди мають право розглядати будь-які правовідносини. Звичайно, у разі виникнення певних проблем доцільно звернутися до відповідних державних органів. Однак, якщо це не призвело до бажаного результату, треба звертатися до суду. Розгляд проблеми в суді здійснюється незалежним суддею, він є максимально об’єктивним, але судові процедури, особливо з урахуванням можливих оскаржень, є досить тривалими.

Емблема Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

2. Звернення громадян

Порядок звернення громадян до державних органів визначений Законом України «Про звернення громадян». Цей розгляд здійснюється, як правило, досить оперативно, звернення розглядають професіонали в тій сфері, якої стосується звернення.

Громадяни мають право подавати до будь-яких організацій, державних органів, громадських організацій пропозиції щодо поліпшення їхньої діяльності, виявляти недоліки в їхній роботі, оскаржувати дії посадовців, державних і громадських органів. Кожний має право звернутися до будь-яких органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ чи організацій для захисту своїх прав, законних інтересів або зі скаргою у випадку їхнього порушення.

Залежно від змісту, закон поділяє звернення громадян на три категорії: клопотання, скарги та пропозиції (див. схему 25).

З історії українського права

Юзьков Леонід Петрович (1938-1995) — український учений-правознавець, доктор юридичних наук. Працював у Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. Досліджував проблеми конституційного й адміністративного права. Брав участь у розробці Декларації про державний суверенітет України, Конституції України. У 1992 р. був обраний першим Головою Конституційного Суду України.

Схема 25

Подаючи клопотання, громадянин звертається з проханням про сприяння реалізації своїх законних прав та інтересів. Якщо у зверненні дають пораду чи рекомендацію щодо діяльності органів державної влади або місцевого самоврядування, висловлюють думки щодо вирішення певних проблем, то йдеться про пропозицію. Коли права людини порушено й вона вимагає їх поновити, переглянути певне рішення або дії, то подається скарга.

Під час розгляду звернення громадянин має право особисто викласти свої аргументи, подати додаткові матеріали, бути присутнім при розгляді заяви чи скарги. Громадянин має право ознайомлюватися з матеріалами перевірки, а також користуватися допомогою адвоката.

Закон визначає строки розгляду звернення — не більше одного місяця від дня його надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо протягом місячного терміну вирішити порушені у зверненні питання неможливо, строк може бути подовжено, але при цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

З метою захисту прав людини в Україні створено систему органів та установ. Кожний громадянин має право законними способами захищати свої права, за необхідності звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, а також до суду.

Закон визначає порядок звернення громадян, вимоги до звернень і порядок їхнього розгляду.

Запам’ятайте: звернення громадян, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Подивіться в Інтернеті:

http://www.ombudsman.gov.ua — Сайт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80 — Закон України «Про звернення громадян».

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які органи в Україні мають забезпечувати захист прав людини?

2. Які види звернень громадян передбачені Законом України «Про звернення громадян»?

3. Які права має громадянин під час розгляду його звернення?

4. Запропонуйте, за допомогою яких органів можна вирішити проблеми, що виникли в поданих ситуаціях, як захистити порушені права людини.

а) Громадянину протягом тривалого часу затримують виплату заробітної плати;

б) громадянку протягом дев’яти місяців утримували під вартою за підозрою в скоєнні вбивства. За її твердженням, співробітники правоохоронних органів щодо неї застосовували незаконні методи тиску (побиття, тортури, позбавлення їжі тощо);

в) багатодітну сім’ю виселяють з кімнати гуртожитку, де вона законно проживала багато років, не надавши ніякого іншого помешкання.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити