Підручник Основи правознавства 9 клас - О. Д. Наровлянський - Грамота 2017 рік

Розділ 3 Взаємозв'язок людини і держави

Практичне заняття 3 Звернення громадян

(Указівки щодо використання цього матеріалу вам надасть учитель).

• Проаналізуйте запропоновані ситуації. Визначте орган, до компетенції якого належить вирішення питання, і складіть відповідні звернення.

• Зімітуйте розгляд підготовлених вами звернень при особистому зверненні громадян до відповідних органів чи організацій згідно із Законом України «Про звернення громадян».

Для виконання завдань користуйтеся витягами із Закону України «Про звернення громадян».

1. Біля вашої школи живе багато дітей різного віку, однак відсутні дитячий і спортивний майданчики. Мешканці хотіли б вирішити цю проблему, готові й самі вийти на суботники та взяти участь у спорудженні таких об’єктів.

2. Унаслідок сильних і тривалих дощів, які йшли без перерв майже два місяці, у районі спостерігався надзвичайно високий рівень води в річках та озерах. Захисна дамба, яка належить місцевій гідроелектростанції, не витримала, у результаті цього було затоплено

присадибні ділянки та навіть деякі будинки. Ваші сусіди, будинок яких потрапив у зону підтоплення, вирішили звернутися по допомогу, щоб відновити будівлю, яка постраждала.

3. Ваші сусіди — багатодітна сім’я, у ній — вісім дітей. Вони неодноразово зверталися до сільської та районної ради з проханням виділити земельну ділянку для ведення підсобного господарства, щоб забезпечити сім’ю продуктами. Однак їм відмовили. Сусіди вважають, що вони мають право на отримання земельної ділянки.

4. Родина ваших друзів купила новий телевізор. Однак через два місяці виникли проблеми: у телевізорі час від часу зникав звук, спостерігалися суттєві дефекти кольорів. Господарі звернулися до магазину, де придбали телевізор, однак з ними відмовилися навіть розмовляти з приводу ремонту або заміни телевізора.

5. На початку зими виникли великі проблеми з транспортним сполученням із вашим населеним пунктом. Замість шести рейсів, передбачених розкладом, здійснювали лише два-три, до того ж на лінію виходили не великі автобуси, як раніше, а мікроавтобуси. Унаслідок цього мешканці населеного пункту не могли потрапити до районних установ для вирішення своїх проблем.

Із Закону України «Про звернення громадян»

Стаття 5. Вимоги до звернення

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).

Письмове звернення має бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. (…)

Стаття 8. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного й того ж громадянина з одного й того ж питання, якщо перше вирішено по суті. (…)

Стаття 14. Розгляд пропозицій (зауважень) громадян

Органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності чи об’єднання громадян, посадові особи зобов’язані розглянути пропозиції (зауваження) і повідомити громадянина про результати розгляду (…).

Стаття 15. Розгляд заяв (клопотань)

(…) Відповідь за результатами розгляду заяв (клопотань) в обов’язковому порядку надається тим органом, який отримав ці заяви й до компетенції якого входить вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки.

Рішення про відмову в задоволенні вимог, викладених у заяві (клопотанні), доводять до відома громадянина в письмовій формі з посиланням на Закон і викладенням мотивів відмови, а також із роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

• Відповідно до вимог українського законодавства, складіть звернення з приводу проблем, які, на вашу думку, є важливими для вашого населеного пункту, мікрорайону та школи.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити