Підручник Основи правознавства 9 клас - О. Д. Наровлянський - Грамота 2017 рік

Розділ 4 Неповнолітні як суб'єкти цивільних, сімейних, трудових, адміністративних і кримінальних правовідносин

§ 17. Шлюб і сім'я

1. Що таке сім’я?

Більшість із вас є членами сімей, ви живете з батьками, братами та сестрами, іноді — з бабусями чи дідусями.

• Висловте припущення, що об’єднує людей у сім’ю. Що називають сім’єю?

Основним нормативним актом, який регулює відносини в галузі сімейного права, є Сімейний кодекс України. Як він визначає поняття «сім’я», як вона утворюється?

• Ознайомтеся з витягом із Сімейного кодексу України, знайдіть у ньому відповіді на поставлені запитання.

Із Сімейного кодексу України Стаття 3. Сім’я

1. Сім’я є первинним та основним осередком суспільства.

2. До сім’ї належать особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права й обов’язки.

Подружжя вважається сім’єю й тоді, коли дружина та чоловік, у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин, не проживають спільно.

Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.

3. Права члена сім’ї має одинока особа.

4. Сім’я створюється на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства.

Стаття 4. Право особи на сім’ю

1. Особа, яка досягла шлюбного віку, має право на створення сім’ї.

2. Сім’ю може створити особа, яка народила дитину, незалежно від віку.

3. Кожна особа має право на проживання в сім’ї.

Особа може бути примусово ізольована від сім’ї лише у випадках і в порядку, установлених законом.

4. Кожна особа має право на повагу до свого сімейного життя.

Стаття 5. Державна охорона сім’ї

1. Держава охороняє сім’ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сім’ї. (…)

4. Держава бере під свою охорону кожну дитину-сироту й дитину, позбавлену батьківського піклування.

Отже, членами сім’ї будуть насамперед батьки та діти, бабуся й дідусь, якщо вони живуть разом з вами, а також інші, більш далекі родичі. Сім’єю будуть уважатися й дитина, яка живе разом з одним із батьків, й одинока людина, яка живе сама (див. схему 30).

Схема 30

2. Шлюб

Одним із найважливіших понять сімейного права є поняття «шлюб».

Шлюб — це сімейний союз чоловіка та жінки, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану.

• Висловте припущення, які обставини, на ваш погляд, потрібно враховувати при укладанні шлюбу. Розподіліть ці обставини на дві групи — ті, що, на вашу думку, мають бути закріплені в законі, і ті, що мають моральне значення або ґрунтуються на традиціях і звичаях тощо.

Схема 31

Законодавство регулює порядок створення сім’ї й укладання шлюбу. Для взяття шлюбу необхідна взаємна вільна згода осіб, які одружуються, а також досягнення ними на день реєстрації шлюбного віку. Шлюбний вік в Україні встановлено з 18 років (див. схему 31). Нині трапляються випадки, коли шлюб хочуть укласти особи молодшого віку. Як бути в цій ситуації? Закон передбачає, що право на шлюб особі, яка не досягла шлюбного віку, може надати суд, якщо він визнає, що таке рішення відповідає інтересам неповнолітньої особи. Однак таке право може бути надано особі, яка досягла 16 років. Законодавство передбачає обставини, за якими укладання шлюбу не допускається (див. схему 32).

Схема 32

Які саме родичі обмежені в праві укладати шлюб? Знайдемо відповідь на це запитання в Сімейному кодексі України.

Із Сімейного кодексу України

Стаття 26. Особи, які не можуть перебувати в шлюбі між собою

1. У шлюбі між собою не можуть перебувати особи, які є родичами прямої лінії споріднення.

2. У шлюбі між собою не можуть перебувати рідні (повнорідні, неповнорідні) брат і сестра. Повнорідними є брати й сестри, які мають спільних батьків. Неповнорідними є брати і сестри, які мають спільних батьків.

3. У шлюбі між собою не можуть перебувати двоюрідні брат і сестра, рідні тітка, дядько та племінник, племінниця.

4. За рішенням суду може бути надане право на шлюб між рідною дитиною усиновлювача й усиновленою ним дитиною, а також між дітьми, які були ним усиновлені.

5. У шлюбі між собою не можуть бути усиновлювач та усиновлена ним дитина.

Шлюб між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною може бути зареєстровано лише в разі скасування усиновлення.

• Висловте свою думку щодо доцільності державної реєстрації шлюбу, можливості сімейного проживання без державної реєстрації.

Сімейний кодекс України вимагає, щоб шлюб був зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Саме реєстрація в державних органах дає змогу забезпечити захист майнових (зокрема, розподіл майна при розірванні шлюбу) та інших прав подружжя, лише зареєстрований у державному органі шлюб породжує юридичні наслідки. Це не заперечує проведенню, за бажанням подружжя, вінчання в церкві.

Отже, релігійна реєстрація (будь-якої конфесії) — бажання молодих, державна ж реєстрація — необхідна в інтересах самого подружжя.

Заява про реєстрацію шлюбу може бути подана до будь-якого державного органу реєстрації актів цивільного стану за власним вибором подружжя (незалежно від місця їх проживання та реєстрації). Шлюб реєструється через місяць після подання заяви. Якщо є поважні причини (чоловік призваний в армію, виїжджає в довгострокове відрядження, наречена вагітна тощо), цей строк може бути скорочено.

3. Права й обов’язки подружжя

Укладання шлюбу породжує взаємні права й обов’язки подружжя. Після укладання шлюбу за кожним із подружжя зберігається право вільно й самостійно обирати місце проживання, професію та місце роботи.

Молоді самостійно визначають своє майбутнє прізвище — вони можуть залишитися кожен із власним прізвищем; можуть об’єднати свої прізвища (пригадайте прізвища відомих письменників: Квітка-Основ’яненко, Нечуй-Левицький); узяти прізвище одного з подружжя — найчастіше жінка бере прізвище чоловіка, але це — її право, а не обов’язок; можливий варіант, коли чоловік бере прізвище дружини.

Шлюб передбачає спільне ведення господарства, а тому виникають певні майнові питання. Майно, набуте подружжям за час перебування в шлюбі, є їхньою спільною власністю. Навіть якщо чоловік і дружина мають різну заробітну плату або хтось із них не працює взагалі, права на майно залишаються рівними. У разі розлучення та поділу майна воно ділиться між подружжям на рівні частини.

За законом установлено певні винятки. Особистою приватною власністю залишається майно, яке мав кожний із подружжя до шлюбу, а також те, що кожен із них отримує за час перебування в шлюбі в спадок чи в подарунок. Особистою власністю кожного є речі індивідуального користування (одяг, прикраси тощо), премії та нагороди, отримані за особисті заслуги. Таке майно залишається тому, кому воно належало до шлюбу, було подароване чи передане в спадок одному з подружжя в період перебування в шлюбі.

У II тис. до н. е. право на розлучення в Стародавньому Китаї та деяких інших країнах Сходу мали лише чоловіки. Дружині можна було вибачити бездітність протягом 8 років, нездатність народити сина — 11 років, але за сварливість виганяли відразу й без жалю.

У Туреччині, якщо жінка відкрила своє обличчя на вулиці, чоловік мав право анулювати свій шлюб.

У мальгашів, корінних жителів Мадагаскару, існує тимчасове розлучення на час відрядження.

У шиїтів, які живуть в Іраку, є два види розлучення: остаточне й таке, яке можна скасувати протягом року, якщо подружжя помирилося. У разі справжнього розлучення чоловік має сплатити колишній дружині чималу суму грошей.

В Австралії абориген стає холостяком, якщо скаже своїй дружині одне-єдине слово: «Іди».

У Великій Британії розлучення не дозволено, якщо його одночасно хочуть і чоловік, і дружина. Лише один із них може звернутися з позовом до суду.

73-річний житель Об’єднаних Арабських Еміратів Хапаф апь-Каабі за своє довге життя 23 рази укладав законний шлюб, уперше зробивши це в п’ятнадцятирічному віці. У нього народилося 48 синів і 88 дочок. Це «досягнення» внесено до Книги рекордів Гіннесса.

Отже, автомашина, яку мав чоловік до укладення шлюбу, при розлученні залишиться в його власності, дружині залишиться коштовний перстень, який подарувала їй мати на день народження, а дача, збудована в період шлюбу, має бути розділена порівну, навіть якщо дружина всі роки, перебуваючи в шлюбі, не отримувала заробітну плату, а доглядала та виховувала дітей. При визначенні частки кожного з подружжя в спільному майні повинні враховуватися інтереси неповнолітніх дітей, тобто може бути збільшено частку того з подружжя, з ким залишатимуться діти.

• Використовуючи норми законодавства, знайдіть вихід у запропонованих ситуаціях.

1. Юнак і дівчина вирішили укласти шлюб. Між ними виникла суперечка, у якій узяли участь і батьки. Дівчина бажає залишити своє дівоче прізвище, юнак наполягає на тому, щоб вона після укладання шлюбу взяла його прізвище, а батьки дівчини пропонують компромісний варіант — поєднати прізвища. Яке рішення, на вашу думку, відповідає закону?

2. Після одруження чоловік у категоричній формі почав вимагати, щоб дружина залишила роботу й займалася веденням домашнього господарства. Жінка не погодилася з цим. Вона вирішила переїхати від чоловіка, з яким проживала в однокімнатній квартирі разом із свекрухою, до своїх батьків у приватний будинок. Чоловік не погоджується з цим і наполягає на своєму, уважаючи дії дружини порушенням її сімейного обов’язку.

3. Громадянин П. і громадянка М. звернулися до органу реєстрації актів цивільного стану з проханням зареєструвати їхній шлюб. Прийнявши заяву, співробітники рацсу призначили строк реєстрації шлюбу через місяць після подання заяви. Проте молоді не погодилися з цим, пояснили, що вони багато років знають одне одного, тому їм додаткові роздуми не потрібні. До того ж П. — геолог, через кілька днів він повинен їхати в експедицію на весь польовий сезон — більше ніж півроку. Чи можливе вирішення цієї проблеми?

Сім’я є надзвичайно важливою ланкою людського суспільства. Саме завдяки сім’ї продовжується рід, саме в ній виховуються діти. Для укладання шлюбу необхідна вільна згода осіб, які вступають у шлюб, а також досягнення шлюбного віку чоловіком і жінкою.

Юридичні наслідки має лише шлюб, зареєстрований у державному органі реєстрації актів цивільного стану. Шлюб визначає для кожного з подружжя відповідні права й обов’язки.

Запам’ятайте: сім’я, шлюб.

Подивіться в Інтернеті:

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2947-14 — Сімейний кодекс України.

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ

1. Які правові акти нашої держави регулюють захист сім’ї?

2. Як укладається шлюб?

3. У яких випадках може бути відмовлено в укладанні шлюбу (що є перешкодою до його укладання)?

4. Яке значення має державна реєстрація шлюбу?

5. У чому полягає принцип рівності прав чоловіка та жінки в сімейних стосунках?

6. Чи буде дійсним шлюб, якщо спочатку його укладено в церкві, а потім зареєстровано в державних органах?

7. Висловте свою думку щодо доцільності обмежень на укладання шлюбу, передбачених Сімейним кодексом України.

8. Визначте, які із запропонованих тверджень закріплені законодавчо.

а) Жінки мають займатися домашнім господарством і виховувати дітей, а забезпечувати сім’ю повинні чоловіки;

б) рішення про місце проживання сім’ї повинен приймати чоловік, ураховуючи думку дружини;

в) чоловік і дружина мають рівні права на власність сім’ї;

г) виходячи заміж, жінка повинна брати прізвище чоловіка.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити