Підручник з Права 10 клас

Шановні десятикласники!

У цьому році, вивчаючи курс «Правознавство», ви додасте до практичних навичок знання нових правових норм, понять і принципів, ознайомитеся з основами теорії держави й права, з окремими галузями права. Крім того, ви дізнаєтеся про устрій нашої держави, основи конституційного права України.

Основним джерелом у вивченні курсу для вас буде підручник. У ньому використані позначки, які допоможуть під час вивчення навчального матеріалу.

Найважливіші поняття, терміни, цифри, правові норми будуть позначені в підручнику напівжирним шрифтом.

Курсивом буде виділено пояснювальний текст, а також запитання, на які потрібно дати відповіді.

Витяги з документів, нормативних актів позначені вертикальною лінією блакитного кольору ліворуч від тексту, а біля назви ви побачите прапор держави або міжнародної організації, якою було прийнято цей акт.

Матеріал, який не призначений для запам’ятовування, цікаві факти, пов’язані з правом, подані на голубому фоні.

Вивчаючи курс, ви дізнаєтеся про людей, які зробили значний внесок у розвиток української державності, видатних юристів України минулого й сучасності.

Висновки й підсумки вивченого на уроці матеріалу подані на салатовому фоні. Кожен параграф завершується запитаннями й завданнями, які допоможуть вам перевірити свої знання, з’ясувати, якою мірою ви засвоїли вивчений матеріал. Серед цих завдань найскладніші будуть позначені зірочкою (*).

Вивчення правознавства неможливе без використання різноманітних форм роботи. Минулого року ви брали участь у дискусіях, «мозковому штурмі». Нагадаємо основні правила участі в цих формах роботи.

«Мозковий штурм»

Застосовується для пошуку нових ідей, варіантів розв’язання ситуацій і проблем унаслідок творчої співпраці групи учнів.

1. Ви можете пропонувати будь-які, навіть абсурдні, на перший погляд, ідеї.

2. Під час «штурму» усі ідеї лише фіксуються (на дошці, фліп-чарті тощо), але їх не можна критикувати, аналізувати.

3. Після завершення «мозкового штурму» усі запропоновані думки й ідеї розглядають, аналізують, коментують.

4. На основі аналізу, можливого коригування, систематизації пропозицій намагайтеся визначити оптимальне рішення.

Дискусія

Широке публічне обговорення якого-небудь спірного питання.

1. Поважайте своїх опонентів (тих, хто висловлює думку, відмінну від вашої).

2. Уважно вислуховуйте інших, не перебивайте.

3. Намагайтеся знайти в аргументах опонента слабкі місця, а знайшов­ши, використовуйте їх при доведенні власної думки.

4. Продумуйте свій виступ, чітко визначайте свої аргументи, докази своєї правоти.

5. Будьте готові погодитися з аргументами опонентів, якщо вони переконливі.

Цього року вам доведеться розв’язувати чимало юридичних ситуацій, аналізувати нормативні акти, порівнювати різноманітні юридичні по­няття та явища. Запам’ятайте деякі поради щодо цих форм роботи.

Розв’язання юридичних задач (ситуацій)

При розв’язанні юридичних задач варто дотримуватися певного алгоритму:

1. Аналіз ситуації й з’ясування всієї юридично значимої інформа­ції, що міститься в ній (обставинами, які матимуть значення для розв’язання задачі, як правило, є вік учасників правовідносин, розмір завда­ної шкоди, мотиви, якими керувалися учасники правовідносин, тощо).

Усі обставини, які подані в задачах, приймаються (якщо інше спеціа­льно не обумовлено в завданні) такими, що достовірно встановлені.

Не намагайтеся домислювати обставини, які не зазначені в умовах.

2. Установлення нормативних актів, які регулюють описані правовідносини, і відповідних правових норм (статей, частин статей), які безпосередньо регулюють запропоновані ситуації.

3. Прийняття рішення — відповідь на поставлені запитання (визначення правомірності дій або правомірного шляху виходу із запропоно­ваної ситуації, кваліфікація подій тощо).

Аналіз нормативних актів

1. Намагайтеся визначити в тексті основне, звертайте увагу на струк­туру акта (поділ на частини, статті).

2. Звертайте увагу на те, коли та яким органом прийнято нормативний акт, коли він набув чинності, чи діє він тоді, коли відбулися події.

3. Якщо є декілька актів з одного питання, не забувайте визначити співвідношення їх юридичної сили.

4. Запам’ятайте, що нормативні акти пишуть спеціальною юридичною мовою, яку необхідно навчитися розуміти.

Порівняння юридичних понять і явищ

Для порівняння пропонуються поняття, явища й правові інститути, які є подібними.

1. Порівняння доцільно виконувати у формі таблиці.

2. Передусім визначте запитання для порівняння.

3. Намагайтеся визначити не лише відмінності, які є між запропонованими об’єктами порівняння, а й спільні риси, які є між ними.

Успіхів вам у вивченні цікавої й надзвичайно необхідної юридичної науки!

АвторВідвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити