Підручник з Права 10 клас

Частина перша

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Історичний аспект виникнення держави

1. Суспільство і суспільні відносини.

Усім вам доводилося вживати поняття «країна», «держава».

Пригадайте, як ви визначали ці поняття при вивченні географії, історії, практичного курсу правознавства.

Інколи слова «країна» й «держава» використовують як синоніми, але в більшості випадків між ними є суттєва різниця. Поняття «країна» вживають переважно географи, позначаючи великі тери­торії, виокремлені географічним положенням і природними ресур­сами. При цьому поняття «країна» може застосовуватися як до території, що має власний уряд і є незалежною, так і до території залежної. Країною називали Індію, яка була колонією — складовою Британської імперії. Країною її можна назвати і тепер, коли вона є великою незалежною державою.

А от слово «держава» уживають лише для позначення утворення, яке має певні додаткові ознаки. Про них ітиметься на наступному уроці.

Однак і в країні, і в державі обов’язково живуть люди. Сукупність людей називають суспільством.

Запропонуйте, як можна назвати групи, які зображені на фотографіях.

Суспільство — це ознака тільки людського співтовариства. Го­ворячи про тварин, навіть найрозвинутіших — мавп, собак чи дель­фінів, слово «суспільство» не використовують. Відносини, що ви­никають у людському суспільстві, називають суспільними (або соціальними — від слова «соціум») відносинами.

Життя людей надзвичайно багатогранне, тому й суспільні від­носини є дуже різноманітними.

Наведіть приклади суспільних відносин, які належать до кожного із зазначених видів.

Вивчаючи правознавство, ви матимете справу з правовими відносинами, які регулюються нормами права. Проте не завжди стосунки людей регулювалися нормами права.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити