Підручник з Права 10 клас

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

§ 7-8. Правовідносини

3. Юридичні факти.

Правовідносини виникають унаслідок певних обставин, передбачених законом. Життєві обставини, які породжують, змінюють або припиняють правовідносини, називають юридичними фактами.

Юридичні факти поділяють на кілька груп.

Події не залежать від бажання особи або не повністю контролюються нею. Людина народжується без її бажання, але її поява породжує юридичні наслідки — виникнення прав у новонародженого й відповідних обов’язків у батьків, смерть людини також здебільшого не залежить від її бажання, але зумовлює певні юридичні акти, зокрема застосування норм законодавства щодо спадщини. Юридичні наслідки спричиняються також діями природи, тварин, стихійним лихом, коли виникають права на страхові виплати, компенсацію втрат. Іноді важливі наслідки має настання або закінчення певного строку — строку повноважень депутата, строку навчання тощо. Такі факти називають юридичними подіями.

Інша група юридичних фактів пов’язана з діями людей, їхньою волею. Це можуть бути вчинки особи: публікація статті породжує авторське право, викрадення майна — кримінальну відповідаль­ність. Такі факти мають назву юридичні дії. Юридичними діями є також укладання договору, угоди, у яких беруть участь декілька осіб.

Дії людей поділяють на правомірні — тобто такі, що відповіда­ють вимогам закону, і неправомірні — такі, що суперечать їм.

Соціальні відносини, які регулюються нормами права, називають правовідносинами. У правовідносинах беруть участь фізичні й юридичні особи, які повинні мати правоздатність і дієздатність.

Сукупність правоздатності, дієздатності й деліктоздатності становлять правосуб’єктність особи.

Правовідносини виникають, припиняються, змінюються внаслідок певних юридичних фактів, зокрема дій людей. Ці дії можуть бути правомірними й неправомірними.

Система права складається з галузей права, інститутів і норм права.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити