Підручник з Права 10 клас

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

§ 9-10. Правопорядок і правопорушення

1. Правопорядок і дисципліна.

У житті ви щодня керуєтеся різними правилами, які називають соціальними нормами.

Пригадайте, з якими правилами, соціальними нормами вам доводиться мати справу. Ким і як ці правила приймаються?

Якщо люди виконують установлені правила, дотримуються їх вимог, життя суспільства буде спокійним і врівноваженим, без во­рожнечі й сутичок. Стан суспільних відносин, який відповідає вимо­гам усього комплексу соціальних норм, називають громадським по­рядком. Про існування громадського порядку можна говорити лише тоді, коли в суспільстві дотримуються всіх видів соціальних норм — норм моралі, звичаїв, корпоративних, релігійних і правових норм тощо.

Зверніть увагу: громадський порядок вимагає дотримання серед інших і правових норм. Тому кажуть, що складовою громадського порядку є правопорядок — система суспільних відносин, будь-яких інших дій, що мають правове значення і здійснюються в суспіль­стві відповідно до вимог норм права.

Правопорядок як суспільне явище має ряд ознак. Насамперед необхідно зазначити, що правопорядок базується на приписах чин­них норм права, він передбачає належне виконання юридичних обов’язків і невідворотну юридичну відповідальність за правопору­шення. У сучасній державі правопорядок, як правило, створює сприятливі умови для реалізації суб’єктивних прав громадян.

З поняттями «громадський порядок» і «правопорядок» пов’язані деякі інші поняття. Так, точне, своєчасне й неухильне дотримання встановлених правовими та іншими соціальними нормами правил поведінки в державному й громадському житті називають дисципліною. Вам, напевно, досить часто доводиться чути це слово від учителів і батьків. Учителі й адміністрація школи вимагають від вас дотримуватися дисципліни в школі (адже це є одним з обов’яз­ків учня відповідно до діючого законодавства). Батьки закликають бути дисциплінованими вдома й на вулиці тощо. Тільки за умови дотримання дисципліни всіма працівниками, учнями, членами суспільства можлива ефективна робота, навчання, існування суспільства загалом. Особливо жорстка дисципліна необхідна та є суттєвою ознакою війська, без суворої дисципліни неможливе подолання будь-яких надзвичайних ситуацій.

Запропонуйте, як можна забезпечити дотримання дисципліни в різних колективах людей (у школі, на виробництві, в армії тощо).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити