Підручник з Права 10 клас

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 14. Вибори.Референдум

2. Поняття і порядок призначення референдуму в Україні.

Референдум — це прийняття рішення з найважливіших питань державного життя громадянами України всенародним голосуван­ням. Порядок його призначення і проведення регулюється Консти­туцією України і Законом України «Про Всеукраїнський і місцеві референдуми».

В Україні передбачено проведення кількох типів референдумів. Всеукраїнський референдум організовують на всій території країни з питань загальнодержавного значення. Для розв’язання проблем, що стосуються жителів окремих регіонів України, проводять місцеві референдуми. Вони можуть бути організовані в межах будь-якої адміністративно-територіальної одиниці України.

З курсу географії України пригадайте, які існують одиниці адміністративно-територіального поділу України.

Рішення на референдумі приймає безпосередньо народ, якому належить вища влада в держані. Тому вони мають найвищу юридичну силу на відповідній території. Змінити або скасувати рішення референдуму може лише новий референдум.

Конституцією України передбачено, що питання про зміну тери­торії України може вирішувати лише Всеукраїнський референдум. Тільки референдум остаточно приймає рішення про внесення змін до таких розділів Конституції України, як «Загальні засади» (розділ 1), «Вибори. Референдум» (розділ 3), «Внесення змін до Кон­ституції України* (розділ 13).

Місцеві референдуми можуть розв’язувати лише ті питання, що належать до відання органів місцевого самоврядування, не вихо­дять за межі відповідної території. Без рішення місцевого ре­ферендуму не можна перейменовувати населені пункти, області, райони.

Разом із питаннями, які можуть бути вирішені лише референду­мом, Конституцією України визначено питання, що не можуть бути винесені на референдум, зокрема щодо податків, амністії та бюджету, а також питання, які належать до компетенції слідчих і судових органів.

Всеукраїнський референдум може бути призначений Верховною Радою України або Президентом України. У разі потреби Верховна Рада призначає референдум щодо зміни території України. Президент має повноваження призначити референдум щодо внесення змін до Конституції України.

Референдум може бути проведений за народною ініціативою. Для цього має бути зібрано не менше трьох мільйонів підписів гро­мадян України, не менше аніж у двох третинах областей України і не менше аніж 100 тисяч у кожній з них. У разі виконання цих умов президент проголошує Всеукраїнський референдум за народною ініціативою.

Рішення референдуму вважається прийнятим, якщо за нього проголосує більше половини тих, хто взяв участь у голосуванні. Якщо в голосуванні візьме участь менше половини виборців, які мають право голосу, референдум вважається таким, що не від­бувся.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити