Підручник з Права 10 клас

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§17. Фінансове право

2. Бюджетна система України.

Будь-яка незалежна держава має свій власний бюджет — доку­мент, який визначає джерела формування коштів держави або її складових частин і їх витрачання. Бюджет держави, як правило, затверджується парламентом. Порядок розроблення, складання та затвердження бюджету нашої держави визначений Бюджетним ко­дексом України. Разом із загальнодержавним бюджетом у нашій державі існують бюджети Автономної Республіки Крим, а також місцеві бюджети, які затверджуються в кожній адміністративно-те­риторіальній одиниці держави. Сукупність бюджетів усіх рівнів становить бюджетну систему України.

Кожен бюджет є самостійним, його затверджує відповідна рада, виконання бюджету є завданням органів державної виконавчої влади й виконавчих органів місцевого самоврядування. Крім того, кожен бюджет має власні джерела надходжень, визначені законом. На жаль, нині в Україні не всі бюджети мають достатні надходження для того, щоб профінансувати всі необхідні витрати хоча б на мінімальному рівні. У ньому випадку бюджети вищого рівня, як правило, надають допомогу, виділяють кошти - субвенції — дня поповнення нижчих бюджетів.

Одним із завдань адміністративно-територіальної реформи, яка нині розробляється в Україні, є саме забезпечення можливості кожної адміністративної одиниці сформувати свій бюджет на рівні хоча б мінімальних потреб.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити