Підручник з Права 10 клас

Частина перша

ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 2. Загальна характеристика держави та державної влади

2. Функції держави.

Основні напрями діяльності держави, що забезпечують здійс­нення завдань, заради яких вона створена, називають функціями держави. Держава має чимало різноманітних функцій, їх поділя­ють за певними критеріями.

Держава здійснює свої функції як на власній території, так і за її межами, через це функції держави за сферою діяльності поділяють на внутрішні й зовнішні.

Головною внутрішньою функцією сучасної демократичної дер­жави є здебільшого забезпечення прав і свобод людини, створення кожному члену суспільства належних умов для існування. Її можна назвати соціальною. Для цього держава дбає про розвиток вироб­ництва, його регулювання, тобто виконує господарські, або еконо­мічні, функції. Ступінь участі держави в економічній діяльності залежить від багатьох чинників — її типу, соціально-економічної системи тощо.

Важливою функцією держави є забезпечення законності й правопорядку, регулювання відносин між членами суспільства, розробка норм суспільних відносин. Серед функцій держави визначають культурно-виховну — сприяння розвитку культури, науки, освіти. Важливою функцією держави протягом багатьох століть було утвердження влади панівних верств населення, які становили переважну меншість населення. Проте поступово вона втрачає свою роль. Натомість у сучасному світі в держави з’явилася нова функція — екологічна. Коли в людства повсякденно виникає реальна загроза для існування внаслідок забруднення навколишнього середовища, лише держава зі своїми можливостями здатна вирішити чимало нагальних екологічних проблем.

Держава виконує також певні функції за межами своєї території, зокрема забезпечує захист суверенітету, незалежності від будь-яких посягань. Кожна держава прагне розвивати міжнародні відносини, як політичні, так і економічні, налагоджує співробітництво з іншими країнами в галузі екології, правопорядку тощо. Це — зовнішні функції держави.

Названі функції належать до основних функцій держави.

Крім того, функції держави поділяють за часом їх виконання. Усі функції, про які йшлося, є постійними функціями держави. А от ліквідація наслідків катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції, мобілізація економіки для відсічі агресору при нападі на державу є тимчасовими функціями.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити