Підручник з Права 10 клас

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 22. Цивільне право

3. Поняття та види власності.

 

Одним із найважливіших інститу­тів цивільного права є інститут права власності.

Висловіть свою думку щодо змісту поняття «власність». Наведіть при­клади речей, які є вашою особистою власністю або власністю вашої сім"ї.

Ознайомтеся з витягом із Цивіль­ного кодексу України й визначте сут­ність права власності.

 

Приватна власність

 

Із Цивільного кодексу України

Стаття 316. Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю во­лею, незалежно від волі інших осіб (...).

Стаття 317. Власникові належать права володіння, корис­тування та розпорядження своїм майном (...).

Стаття 319. Власник володіє, користується, розпоряджа­ється своїм майном на власний розсуд.

Власність поділяють залежно від того, кому вона належить, — від суб’єкта права власності.

 

 

Приватна власність належить окре­мим фізичним або юридичним особам. При цьому закон передбачає, що можуть бути встановлені обмеження щодо пере­бування в приватній масності окремих видів майна.

Наведіть приклади речей та майна, які, на вашу думку, не можуть перебувати в приватній власності або ж щодо яких доцільно встановити певні обмеження.

Державною власністю є ті види май­на, які належать державі Україна загалом. Цс, наприклад, будинки, де знаходяться Верховна Рада України. Кабінет Мініст­рів України тощо, майно Збройних сил України. Право власності на це майно від імені держави здійснюють відповідні ор­гани державної влади. Те майно, що пере­буває у власності окремих територіальних громад, належить до комунальної власності, управління яким здійснюють територіальні громади й утворені ними органи місцевого самоврядування. Це, наприклад, місцевий краєзнавчий музей, абсолютна більшість шкіл і дитячих садків.

Ратуша - комунальна власність м. Львова

Київський метрополітен - комунальна власність

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити