Підручник з Права 10 клас

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 26. Земельне право

2. Права й обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів.

Закон визначає права й обов’язки власників землі й землекорис­тувачів. При цьому між ними є певна і досить суттєва різниця.

Ознайомтеся з витягом із Земельного кодексу України та порівняй­те права й обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів.

Із Земельного кодексу України

Стаття 90. Права власників земельних ділянок 1. Власники земельних ділянок мають право:

а) продавати або іншим шляхом відчужувати земельну ді­лянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину;

б) самостійно господарювати на землі;

в) власності на посіви і насадження сільськогосподар­ських та інших культур, на вироблену продукцію;

г) використовувати у встановленому порядку для власних потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені корисні копалини, торф, лісові насадження, водні об’єкти, а також інші корисні властивості землі;

г) на відшкодування збитків у випадках, передбачених законом;

д) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.

Стаття 91. Обов’язки власників земельних ділянок

1. Власники земельних ділянок зобов’язані:

а) забезпечувати використання їх за цільовим призначен­ням;

б) додержуватися вимог законодавства про охорону до­вкілля;

в) своєчасно сплачувати земельний податок;

г) не порушувати прав власників суміжних земельних ді­лянок та землекористувачів;

ґ) підвищувати родючість фунтів та зберігати інші ко­рисні властивості землі;

д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у поряд­ку, встановленому законом;

е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, ме­режі зрошувальних і осушувальних систем.

Стаття 95. Права землекористувачів

1. Землекористувачі, якщо інше не передбачено законом або договором, мають право:

а) самостійно господарювати на землі;

б) власності на посіви і насадження сільськогосподар­ських та інших культур, на вироблену продукцію;

в) використовувати у встановленому порядку для влас­них потреб наявні на земельній ділянці загальнопоширені ко­рисні копалини, торф, ліси, водні об’єкти, а також інші корисні властивості землі;

г) на відшкодування збитків у випадках, передбачених за­коном;

ґ) споруджувати жилі будинки, виробничі та інші будівлі і споруди.

Стаття 96. Обов'язки землекористувачів

1. Землекористувачі зобов’язані:

а) забезпечувати використання землі за цільовим призна­ченням;

б) додержуватися вимог законодавства про охорону до­вкілля;

в) своєчасно сплачувати земельний податок або орендну плату;

г) не порушувати прав власників суміжних земельних ді­лянок та землекористувачів;

г) підвищувати родючість грунтів та зберігати інші корисні властивості землі;

д) своєчасно надавати відповідним органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і використання земель та інших природних ресурсів у порядку, встановленому законом;

е) дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов’язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон;

є) зберігати геодезичні знаки, протиерозійні споруди, ме­режі зрошувальних і осушувальних систем.

Конституція України проголосила землю основним національним багатством України, гарантувала право власності кожного громадянина, юридичної особи, держави на землю. Відносини, пов'язані з власністю на землю, користуванням нею, забезпеченням охорони землі, регулю­ються нормами земельного права. Основним нормативним актом у цій галузі є Земельний кодекс України.

Закон передбачає порядок набуття права власності на землю, припинення цього права. Крім отримання землі у власність, особа може отримати її в користування, оренду.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити