Підручник з Права 10 клас

Шановні десятикласники!

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Історичний аспект виникнення держави

1. Суспільство і суспільні відносини

2. Влада й соціальні норми в первісному суспільстві

3. Як з’явилася держава.

4. Історичні типи держави.

§ 2. Загальна характеристика держави та державної влади

1. Поняття та ознаки держави.

2. Функції держави.

3. Органи держави.

4. Влада.

§ 3. Державни лад

1. Форма держави.

2. Форма правління.

3. Державний (територіальний) устрій.

4. Політичний (державний) режим.

§ 4. Особа, суспільство, держава

1. Людина — індивід — особистість — особа — громадянин.

2. Поняття "громадянство".

3. Держава і суспільство.

4. Правова держава.

5. Соціальна держава.

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

§ 5. Поняття і загальна характеристика права

1. Соціальні норми.

2. Поняття та функції права.

3. Джерала (форми) права.

4. Систематизація законодавства.

§ 6. Поняття і структура системи права

1. Поняття та елементи системи права і системи законодавства.

2. Правова норма.

3. Види правових систем.

§ 7-8. Правовідносини

1. Поняття і види правовідносин.

2. Елементи складу правовідносин.

3. Юридичні факти.

§ 9-10. Правопорядок і правопорушення

1. Правопорядок і дисципліна.

2. Законність.

3. Правосвідомість.

4. Правопорушення.

§ 11. Юридична відповідальність

1. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

2. Види юридичної відповідальності.

3. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 12. Конституційне право України

1. Основи конституційного права.

2. Основні етапи розвитку української державності.

3. Закріплення суверенітету України в політико-нравових актах.

4. Загальна характеристика Конституції України.

§ 13. Основні права, свободи та обов’язки громадян України

1. Поняття громадянства України.

2. Набуття та припинення громадянства.

3. Загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини й громадянина.

4. Права, свобода та обов'язки громадян України.Гарантії та механізми захисту прав і свобод.

§ 14. Вибори.Референдум

1. Загальні засади організації державної влади в Україні. Форми демократії.

2. Поняття і порядок призначення референдуму в Україні.

3. Вибори в Україні

§15. Верховна Рада України та Президент України в системі органів державної влади

1. Конституційний статус і компетенція Верховної Ради України.

2. Структура Верховної Ради України.

3. Правовий статус і повноваження Президента України.

§ 16. Органи виконавчої та судової влади в Україні. Місцеве самоврядування

1. Поняття та завдання виконавчої влади.

2. Судова система України.

3. Система місцевого самоврядування в Україні.

4. Правоохоронні органи України

§17. Фінансове право

1. Поняття та джерела фінансового права.

2. Бюджетна система України.

3. Податки в Україні.

4. Права та обов’язки платників податків.

§ 18. Адміністративне право

1. Поняття «адміністративне право».

2. Державна служба.

3. Адміністративний проступок і адміністративне стягнення.

§ 19. Екологічне право

1. Основи екологічного права.

2. Екологічні права та обов’язки громадян України.

3. Використання природних ресурсів.

§ 20. Кримінальне право

1. Поняття кримінальне право». Злочин.

2. Стадії скоєння злочину. Добровільна відмова від злочину.

3. Співучасть

§ 21. Кримінальна відповідальність

1. Поняття й підстави кримінальної відповідальності.

2. Кримінальні покарання.

3. Обставини, які враховуються під час призначення покарання.

4. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 22. Цивільне право

1. Поняття «цивільно-правові відносини».

2. Цивільна правосуб’єктність фізично та юридичної особи

3. Поняття та види власності.

4. Набуття права власності. Власність неповнолітніх.

§ 23. Цивільно – правові правочини. Спадкове право.

1. Поняття «правочини» та умови його дійсності.

2. Спадкове право.

§ 24. Захист цивільних прав

1. Захист цивільних прав.

2. Позовна давність.

3. Цивільно-правова відповідальність.

4. Цивільна відповідальність без вини.

§ 25. Сімейне право. Житлове право

1. Основи сімейного права. Порядок укладання шлюбу.

2. Припинення шлюбу.

3. Права й обов’язки батьків і дітей.

4. Основи житлового права.а

§ 26. Земельне право

1. Земля і власність на неї.

2. Способи набуття й припинення права власності на земельну ділянку.

3. Права й обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів.

§ 27. Трудове право

1. Законодавство про працю.

2. Трудовий договір.

3. Прийом на роботу.

4. Порядок припинення трудового договору.

§ 28. Робочий час і час відпочинку. Трудова дисципліна

1. Робочий час працівника.

2. Право на відпочинок.

3. Трудова дисципліна.

4. Дисциплінарна відповідальність працівників.

5. Матеріальна відповідальність працівників.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити