Підручник з Права 10 клас

Шановні десятикласники!

Частина перша ОСНОВИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ

§ 1. Історичний аспект виникнення держави

1. Суспільство і суспільні відносини

2. Влада й соціальні норми в первісному суспільстві

3. Як з’явилася держава.

4. Історичні типи держави.

§ 2. Загальна характеристика держави та державної влади

1. Поняття та ознаки держави.

2. Функції держави.

3. Органи держави.

4. Влада.

§ 3. Державни лад

1. Форма держави.

2. Форма правління.

3. Державний (територіальний) устрій.

4. Політичний (державний) режим.

§ 4. Особа, суспільство, держава

1. Людина — індивід — особистість — особа — громадянин.

2. Поняття "громадянство".

3. Держава і суспільство.

4. Правова держава.

5. Соціальна держава.

Частина друга ОСНОВИ ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ПРАВОВІДНОСИН

§ 5. Поняття і загальна характеристика права

1. Соціальні норми.

2. Поняття та функції права.

3. Джерала (форми) права.

4. Систематизація законодавства.

§ 6. Поняття і структура системи права

1. Поняття та елементи системи права і системи законодавства.

2. Правова норма.

3. Види правових систем.

§ 7-8. Правовідносини

1. Поняття і види правовідносин.

2. Елементи складу правовідносин.

3. Юридичні факти.

§ 9-10. Правопорядок і правопорушення

1. Правопорядок і дисципліна.

2. Законність.

3. Правосвідомість.

4. Правопорушення.

§ 11. Юридична відповідальність

1. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

2. Види юридичної відповідальності.

3. Обставини, що виключають юридичну відповідальність.

Частина третя ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 12. Конституційне право України

1. Основи конституційного права.

2. Основні етапи розвитку української державності.

3. Закріплення суверенітету України в політико-нравових актах.

4. Загальна характеристика Конституції України.

§ 13. Основні права, свободи та обов’язки громадян України

1. Поняття громадянства України.

2. Набуття та припинення громадянства.

3. Загальна характеристика прав, свобод і обов’язків людини й громадянина.

4. Права, свобода та обов'язки громадян України.Гарантії та механізми захисту прав і свобод.

§ 14. Вибори.Референдум

1. Загальні засади організації державної влади в Україні. Форми демократії.

2. Поняття і порядок призначення референдуму в Україні.

3. Вибори в Україні

§15. Верховна Рада України та Президент України в системі органів державної влади

1. Конституційний статус і компетенція Верховної Ради України.

2. Структура Верховної Ради України.

3. Правовий статус і повноваження Президента України.

§ 16. Органи виконавчої та судової влади в Україні. Місцеве самоврядування

1. Поняття та завдання виконавчої влади.

2. Судова система України.

3. Система місцевого самоврядування в Україні.

4. Правоохоронні органи України

§17. Фінансове право

1. Поняття та джерела фінансового права.

2. Бюджетна система України.

3. Податки в Україні.

4. Права та обов’язки платників податків.

§ 18. Адміністративне право

1. Поняття «адміністративне право».

2. Державна служба.

3. Адміністративний проступок і адміністративне стягнення.

§ 19. Екологічне право

1. Основи екологічного права.

2. Екологічні права та обов’язки громадян України.

3. Використання природних ресурсів.

§ 20. Кримінальне право

1. Поняття кримінальне право». Злочин.

2. Стадії скоєння злочину. Добровільна відмова від злочину.

3. Співучасть

§ 21. Кримінальна відповідальність

1. Поняття й підстави кримінальної відповідальності.

2. Кримінальні покарання.

3. Обставини, які враховуються під час призначення покарання.

4. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

Частина четверта ОСНОВИ ПРИВАТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

§ 22. Цивільне право

1. Поняття «цивільно-правові відносини».

2. Цивільна правосуб’єктність фізично та юридичної особи

3. Поняття та види власності.

4. Набуття права власності. Власність неповнолітніх.

§ 23. Цивільно – правові правочини. Спадкове право.

1. Поняття «правочини» та умови його дійсності.

2. Спадкове право.

§ 24. Захист цивільних прав

1. Захист цивільних прав.

2. Позовна давність.

3. Цивільно-правова відповідальність.

4. Цивільна відповідальність без вини.

§ 25. Сімейне право. Житлове право

1. Основи сімейного права. Порядок укладання шлюбу.

2. Припинення шлюбу.

3. Права й обов’язки батьків і дітей.

4. Основи житлового права.а

§ 26. Земельне право

1. Земля і власність на неї.

2. Способи набуття й припинення права власності на земельну ділянку.

3. Права й обов’язки власників земельних ділянок і землекористувачів.

§ 27. Трудове право

1. Законодавство про працю.

2. Трудовий договір.

3. Прийом на роботу.

4. Порядок припинення трудового договору.

§ 28. Робочий час і час відпочинку. Трудова дисципліна

1. Робочий час працівника.

2. Право на відпочинок.

3. Трудова дисципліна.

4. Дисциплінарна відповідальність працівників.

5. Матеріальна відповідальність працівників.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити