Захист вітчизни 10 клас

ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА ПІДГОТОВКА


ТЕМА: ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ


§33. Спостереження і контроль. Об’єкти, сили і засоби спостереження і контролю


Поміркуйте, хто і у який спосіб має визначати наявність радіаційної чи хімічної небезпеки.

Пост радіаційного і хімічного спостереження (пост РХС): завдання, склад, оснащення, дії чергового спостерігача.

Пост радіаційного і хімічного спостереження створюється на об’єктах господарського комплексу для спостереження за радіаційним і хімічним станом довкілля. Він є основним джерелом інформації про радіаційну і хімічну обстановку для керівників (начальників цивільного захисту) та начальників штабів ЦЗ цих об’єктів.

Основні завдання поста спостереження (іл. 33.1):

♦ своєчасне виявлення радіоактивного та хімічного зараження місцевості і повітря;

♦ своєчасне оповіщення сигналом «Радіаційна небезпека» або «Хімічна тривога»;

♦  спостереження за напрямком вітру та рухом радіоактивної хмари після аварії або хмари хімічно небезпечних речовин;

♦  визначення рівнів радіації та виду хімічно небезпечних речовин (ХНР), які потрапили в довкілля;

♦  встановлення спостереження за районами, зараженими радіоактивними й отруйними речовинами (РР і ОР);

♦  доповідь про характер зараження керівнику підприємства, установи та організації (навчального закладу), на базі якого створений пост спостереження.


Іл. 33.1. Виконання завдань посадовими особами поста радіаційного та хімічного спостереження


Пост радіаційного і хімічного спостереження встановлюється на території об’єкта у безпосередній близькості від пункту управління. Пост розгортається так, щоби з нього було добре видно весь визначений район спостереження, не виділяючись на загальному фоні. Необхідно мати засоби зв’язку, з допомогою яких передаються результати спостереження та проводиться оповіщення населення про небезпеку радіаційного та хімічного зараження. Обладнання поста в інженерних спорудах (протирадіаційне укриття, перекрита траншея, щілина) забезпечує захист його особового складу від можливого ураження.

Пост складається з трьох осіб. Це — начальник поста — старший спостерігач і двоє чергових спостерігачів.

Оснащення поста

1. Прилад радіаційної розвідки (рівень інформації 0,05 мР/год), наприклад радіометр бета-, гамма-випромінювання «Припять», «Терра» (МКС-05) або «Пошук» (МКС- 07).

2. Спеціальні прилади хімічної розвідки (переносні автоматичні або ручні), наприклад газосигналізатор «ДОЗОР-С-М-5Н».

3. Прилад хімічної розвідки — ВПХР.

4. Радіометр-рентгенометр ДП-5В або дозиметр-радіометр універсальний МКС-У (модернізований рентгенометр ДП-5В).

5. Індивідуальний дозиметр — на кожну особу з комплектів ДП-22В, ДП-24, ІД-1 або дозиметр гамма-випромінювання індивідуальний ДКГ-21, «Кадмій» (ДКС-02П).

6. Легкий захисний костюм Л-1 — на кожного.

7. Фільтруючий протигаз ЦП-7В - - на кожного. Респіратор Р-2 — на кожного.

8. Метеокомплект № 3 (там, де це визначено табелем оснащення).

9. Секундомір.

10.        Захисні окуляри.

11.        Засоби зв’язку та оповіщення (телефон, сирена, гонг).


Іл. 33.2. Прилади для оснащення поста РХС:

а — «Терра» (МКС-05); б —ДКГ-21; в — «Кадмій» (ДКС-02П); г — МКС-У (модернізований рентгенометр ДП-5В); ґ— «Пошук» (МКС-07); д — «Прип’ять»; е — «ДОЗОР-С-М-5Н»

 

Обов’язки чергового спостерігача. Черговий спостерігач зобов’язаний:

♦ невідлучно перебувати на посту, маючи при собі прилади радіаційної та хімічної розвідки та індивідуальні засоби захисту, у стані «напоготові»;

♦ безперервно вести спостереження за обстановкою в районі об’єкта;

♦ за змін в обстановці негайно доповідати начальнику поста, при цьому зазначати, що, де і коли відбулося;

♦ за виявлення радіоактивного зараження вдягнути засоби захисту та контролювати зміни рівнів радіації через кожні 30 хв (при цьому робити записи в журналі спостереження);

♦ при підозрі за зовнішніми ознаками про застосування противником отруйних речовин або бактеріальних засобів одягти засоби захисту, доповісти начальнику поста — старшому спостерігачу та визначити тип цих речовин. За вказівкою начальника поста провести вимірювання приладами в інших місцях району розташування об’єкта і взяти проби для відправки на дослідження у найближчу лабораторію.

Слід знати зовнішні ознаки використання противником хімічної та бактеріальної зброї. Перелік зовнішніх ознак використання противником хімічної зброї або терористичного акту із застосуванням цієї зброї:

-  розриви авіаційних хімічних бомб, снарядів, мін, ракет та інших боєприпасів;

-  поява швидкозникаючої хмари або темної смуги за літаком;

-  наявність крапель мастила, плям, бризок, калюж на місцевості;

-  зів’ялість рослин або зміна їхнього кольору;

-  подразнення органів дихання, зору або поява стороннього запаху;

-  зниження гостроти зору або втрата його;

-  відхилення від норми поведінки своїх товаришів або порушення в них рухових функцій.

Перелік зовнішніх ознак використання противником бактеріальної зброї або терористичного акту із застосуванням цієї зброї:

♦ наявність на місцевості залишків бомб, снарядів з поршневими та іншими пристроями для утворення хмари аерозолей;

♦ наявність комах, кліщів та гризунів у місцях падіння авіабомб та контейнерів;

♦ наявність на місцевості незвичайного копичення комах та гризунів;

♦ глухі вибухи боєприпасів з утворенням хмари диму або туману; поява після цього на ґрунті, рослинності та на інших предметах рідин або порошкоподібних речовин, які не визначаються приладами хімічної розвідки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити