Технології 11 клас

РОЗДІЛ 2 ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


§ 6 . Оприлюднення результатів проектної діяльності. Публікації, їх призначення та створення


Результати перетворювальної діяльності над певним об’єктом (результати виконання колективного проекту, результати індивідуальної або колективної діяльності, які можуть бути використані як обґрунтування майбутнього проекту тощо), обов’язково мають бути повідомлені суспільству. Таке повідомлення здійснюється шляхом розміщення певних відомостей у джерелах, доступних широкому загалу, тобто їх опублікування. Результатом такої діяльності є публікація, тобто повідомлення, доступне кожному члену соціуму, зацікавленому у здійсненні проекту. Ще кілька років тому поняття «публікація» в багатьох людей пов’язувалось виключно з паперовою друкарською продукцією. Зараз публікації все частіше поширюється в електронному вигляді як звичайні комп’ютерні файли, які можна переглядати вдома на персональному комп’ютері, в дорозі на екрані ноутбука або мобільного пристрою (спеціалізованому або навіть на деяких моделях стільникових телефонів). їх можна навіть прослуховувати, знаходячись за кермом автомобіля.

Публікацією в широкому розумінні називають деякий документ, в інформатичному розумінні — повідомлення (статтю, брошуру, книгу, буклет4, електронний документ), за допомогою яких певні відомості доводять до відома широкого загалу людей.

Якщо цей документ є електронним, то публікація називається електронною публікацією. Комп’ютерні презентації, які є теж електронними документами, можуть використовуватись для індивідуального ознайомлення людей зі знаннями щодо певних об’єктів, із завданнями, проблемами тощо, тому вони набувають ознак електронних публікацій.

Публікації, виконані у формі паперових документів (газета, буклет, листівка, брошура, книга тощо), доступні для людини без використання додаткових технічних засобів. Для ознайомлення зі змістом електронних документів (електронних публікацій) необхідно використовувати засоби, побудовані з використанням цифрової техніки.

Підготувати публікацію можна як з використанням звичайного текстового редактора, так і з використанням спеціалізованих програмних засобів, які називають системами верстки.

Електронні публікації можуть поширюватись як з використанням електронних носіїв (компакт-дисків, пристроїв флеш пам’яті тощо), так і шляхом розміщення їх у комп’ютерних мережах (локальних, або глобальній мережі Інтернет).

Найпоширенішою формою електронної публікації зараз є веб-сторінка, веб-сайт, тобто веб-документ.

Важливою відмінністю веб-документа від звичайного електронного документа є його гіпертекстова або гіпермедійна структура. Це означає, що електронний документ можна не тільки просто переглядати послідовно, сторінка за сторінкою. Гіпертекстові або гіпермедійні документи (веб-сайт, електронна книга тощо) містять програмні складові, які забезпечують цілеспрямовані переходи як у межах документа, так і за його межі — в простір Інтернет, до іншого такого самого документа або програмного засобу.

Для створення більшості видів публікацій можна застосовувати програмні засоби з офісного пакету Microsoft Office (Power Point, Word), які забезпечують запис створених електронних документів у різних форматах.

Найдоцільнішим для створення публікацій всіх видів є використання спеціалізованої системи верстки Microsoft Publisher, яка також входить до складу цього пакету. Застосування спеціалізованої системи верстки надає переваги в тому, що створюється документ, який можна не тільки надрукувати самостійно, з використанням принтера, але й передати в електронному вигляді до друкарні.

Типи публікацій, заготовки яких входять до складу пакету, надають можливість створити практично будь-які публікації — від простої листівки до веб- сайту (рис. 37).

4 Буклетом називають паперовий документ невеликого обсягу (від однієї до кількох сторінок), який містить текст і зображення, що описують певну подію, товар, заклад.Рис. 37. Створення нового документа в Office Publisher 2007


Використовуючи програмний засіб Microsoft Publisher, можна створювати публікації, вибираючи професійно розроблені шаблони Publisher, або налагоджуючи ці шаблони відповідно до своїх потреб.

Застосовування програмного засобу Microsoft Publisher (особливо його останніх версій) для створення веб-документів можна вважати доцільним, оскільки тільки цей застосунок з офісного пакету Microsoft Office забезпечує створення повноцінного веб-сайту.

Перевагою використання систем верстки є ще й те, що в них автоматизовано розподіл вмісту документа по сторінках, що є необхідним при його друкуванні. Освоєння роботи в системі верстки Microsoft Publisher не складніше, ніж роботи в текстовому процесорі Microsoft Word.

Основною відмінністю систем верстки від текстових редакторів є те, що вміст документа в них подається як сукупність блоків різних типів (текстових, графічних), а не в суцільному вигляді. Таке подання дещо ускладнює роботу, але дає можливість створення документів, вигляд яких заздалегідь точно описаноРис. 38. Буклет, створений у системі верстки MS Office Publisher 2007


Сучасні системи верстки мають набори шаблонів практично всіх можливих документів, як паперових, так і електронних.

Навіть досить прості документи, створені в системах верстки, набувають професійного вигляду (рис. 38).

Показаний на рис. 38 буклет навчального закладу зверстано для розміщення на аркуші паперу формату А4, з двостороннім друком. Розташування в три стовпці дає можливість скласти аркуш паперу так, що другий і третій стовпчики другої сторінки стають обкладинками буклета.

Буклети, підготовлені у такий спосіб, дуже зручно використовувати як інформаційний роздатковий матеріал на публічних презентаціях проектів.

Створення документа в системах верстки розпочинається з вибору макета розмітки сторінки. Найпростіше це зробити, обравши потрібний шаблон, але можна цю операцію виконати й самостійно. Для цього спочатку створюють ескіз шаблону, а потім заповнюють його текстовими блоками і зображеннями (рис. 39).

Послідовність дій у системі верстки (без використання готового шаблону) зрозуміла з рис. 39. Слід зазначити, що попередньо всі рисунки і текст мають бути підготовлені. Рисунки попередньо оброблені з метою встановлення однакової і достатньої для друку роздільної здатності, яскравості і контрастності, обрізані для виділення суттєвих деталей.

Перед створенням ескіза шаблону (принаймні на початку навчання), бажано створити його на папері, підготувати всі зображення у вигляді окремих файлів. При створенні шаблону сторінки слід враховувати те, що береги (поля) не повинні бути меншими за 1 см, а межі блоків тексту і зображень не повинні виходити за межі стовпців.

Після створення ескіза сторінки, якщо передбачається створення документа, що складається більше ніж з однієї сторінки, слід створену сторінку продублювати: Вставлення Дублювати сторінку.

Електронний документ створюється аналогічно паперовому. Як вже було зазначено, перевагою електронного документа є можливість його побудови якРис. 39. Ескіз сторінки буклета, на якому деякі поля вже заповнено вмістом


гіпертекстового (гіпермедійного). Створювати гіпертекстовий документ можна як у найпростішому текстовому редакторі (типу редактора Блокнот в операційній системі Windows), так і з застосуванням сучасних текстових редакторів, презентаційних систем і систем верстки.

Описання веб-документа (веб-сторінки, веб-сайту), призначеного в для розміщення в мережі, здійснюється з використанням мови розмічання гіпертексту HTML (англ.: Hyper Text Markup Languare — Мова Розмічання ГіперТексту).

Для того щоб створювати навіть досить складні гіпертекстові документи, не обов’язково володіти мовою HTML. З більшості офісних застосунків документ можна експортувати у формати *.htm, *.mht, в яких його можна зберігати в комп’ютерній мережі і відтворювати з використанням програмних засобів, які називаються Інтернет-оглядачами, веб-браузерами (або просто браузерами). Найпоширенішими з них є Internet Explorer і Opera.

Так само, як і перед створенням паперового документа, бажано попередньо змакетувати гіпертекстовий документ на папері, описавши всі можливі зв’язки між елементами гіпертексту (гіпермедіа). Якщо передбачається розміщення електронного документа в мережі Інтернет у вигляді веб-сторінки, потрібно продумати структуру документа ще й з погляду зручності управління ним користувачами.

Шаблони веб-сторінок, які містяться у пакеті Microsoft Office, забезпечують створення досить складних веб-сайтів, але надлишкова складність може негативно позначитися на сприйнятті сайту користувачами.


Рис. 40. Готова структура веб-сайту для презентування проекту


Найпростішим варіантом структури веб-сторінки може бути сторінка, ліве поле якої відображає схему документа, а переходи здійснюються виведенням в основне поле екрана необхідних даних — тексту або графіки (рис. 40).

Після вибору структури сайту необхідно відредагувати назви структурних одиниць сайту та зв’язки між ними. Найпростіше це зробити з використанням Майстра (рис. 41).

Потім діють приблизно так, як і в процесі створення паперового документа, заповнюючи блоки текстом і рисунками. Відмінність полягатиме в тому, що для веб-сайту (сторінки) бажано разом з рисунками вводити і так званий текст заміщення, тобто текст, який виводитиметься на екран замість рисунка, якщо у браузері буде ввімкнено відповідний режим. Перехід у режим уведення тексту заміщення виконується з меню Формат рисунка (рис. 42).

Відмінності між документами у форматах *.htm, *.mht слід враховувати при розміщенні їх у мережі, оскільки не всі версії браузерів однаково відтворюють один і той самий програмний код.


Рис. 41. Створення структури сайту з використанням Майстра створення веб-сайтів


Експорт електронного документа у вигляді веб-сайту здійснюється так, як це показано на рис. 43. Слід зазначити, що перед цим доцільно зберегти електронний документ у форматі програми Publisher, оскільки після збереження у вигляді веб-сайту деякі дані можуть бути втрачені.Рис. 42. Уведення тексту заміщення рисунка


Рис. 43. Збереження електронної публікації у вигляді веб-сторінки


Звичайно, створені у такии спосіб веб-сторінка або сайт будуть доступними лише на тому комп’ютері, на якому вони розміщені. Для того щоб сайт став доступним із мережі, слід розмістити його в директорії, до якої відкрито доступ з мережі.

Для забезпечення доступу до сайту з мережі Інтернет необхідно розмістити його на сервері мережі (за погодженням з аадміністратором мережі).

Надання послуг із розміщення веб-сайтів називається хостингом. Ці послуги надаються організаціями, які мають потужні комп’ютери, доступ до запам’ятовуючих пристроїв яких здійснюється з мережі Інтернет. Існують організації, які надають хостинг безкоштовно.

Досвід розроблення і перегляду веб-сайтів мережі Інтернет дає можливість сформулювати деякі вимоги до створення такого типу публікацій.

Глибина змісту визначається обсягом наявної інформації, ступенем її деталізації й цінністю для віртуального відвідувача (читача). Інформативність веб-сайтів може бути досягнута шляхом розміщення матеріалів, що найбільш цікаві для віртуальних відвідувачів, якими потенційно можуть стати всі користувачі Інтернет.

Простота навігації залежить від логічності структури веб-сайту, яка зазвичай має ієрархічну будову. Важливо забезпечити відвідувачам можливість без зусиль переходити від розділу до розділу, легко повертатися назад або отримати довідку. Велике значення при цьому має розробка титульної (домашньої) сторінки.

Доступність сторінок складається з кількох чинників, головним з яких є «технічна стійкість» веб-сайту, тобто відсутність збоїв програмного забезпечення за умови правильних дій користувача та спроб несанкціонованого доступу до даних. На доступність для користувача повідомлень, розміщених на сайті, може вплинути й оформлення сторінок сайту.

Звичайно, важливим є формулювання текстових повідомлень із дотриманням вимог, поданих у § 5, але існують й інші, притаманні тільки веб- документам, вимоги.

Слід враховувати, що користувач (читач) іноді може не захотіти читати текст, поданий надто дрібним шрифтом, або надмірно складний для сприйняття. Текстову частину бажано подавати у вигляді коротких речень (довжиною не більше двадцяти — двадцяти п’яти слів), не використовуючи занадто складних загальносурядних та загальнопідрядних речень. Текст документа бажано подати з використанням гіперпосилань на трактування термінів, які можуть бути незрозумілими для учнів.

Після створення або оновлення сторінок, перед їх завантаженням безпосередньо на веб-сайт обов’язково необхідно здійснити перевірку тексту на наявність орфографічних помилок.

Зловживання ілюстративними матеріалами, аудіо- і відеофрагментами може відчутно зменшити швидкість передавання даних, а отже, значно ускладнить або навіть зробить неможливим використання сайту. Про це треба постійно пам’ятати і         застосовувати графіку, а тим більше звук і відео, в розумних межах.

Зовнішнє оформлення веб-сторінок не має великого значення, хоча природною вимогою є одноманітний стиль оформлення всього веб-сайту. При виборі колірного рішення не слід намагатись бути надмірно оригінальним, колірна схема веб-сайту повинна бути зручною для сприйняття користувачем.

Цікаво знати.

Стандарт HTML 3.2 є описанням мови розмічання гіпертексту, запропонованою організацією W3C і розробленою на початку 1996 року в кооперації з такими фірмами, як IBM, Microsoft, Netscape Communication Corporation, Novell, SoftQuad, Spyglass, і Sun Microsystems. W3C спільно зі згаданими фірмами продовжує роботу над розширенням можливостей елементів мови HTML.

Мова HTML 3.2 є реалізацією SGML — стандартної мови розмічання (англ.: Standard Generalized Markup Language), що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 8879.

Документ HTML можна розглядати як сукупність вказівок (команд) і даних (як безпосередньо розміщених у документі, так і пов’язаних з ним посиланнями), при інтерпретації яких програмою-броузером відтворюється вигляд сторінок документа. Вказівки, до складу яких входять дескриптори й атрибути, називаються тегами. Дескриптори вказують на способи відтворення повідомлень броузером, який є середовищем-інтерпретатором. Атрибути деталізують описання способів відтворення, тобто їх значення є операндами.

При повному встановленні пакету Microsoft Office всі його застосунки забезпечують експорт електронного документа у формати HTML. Ці формати використовуються з метою забезпечення відтворення документів на комп’ютерах, на які не встановлено пакет Microsoft Office, а тільки броузер, забезпечення доступу до документа з мережі. Зараз найпоширенішими броузерами є Internet Explorer та Opera.

СЛОВНИК НОВИХ ТЕРМІНІВ

Система верстки — програмний засіб, призначений для створення публікацій

Веб-сторінка — гіпертекстовий (гіпермедійний) електронний документ, який призначено для розміщення в комп’ютерній мережі і для відтворення якого достатньо браузера.

Веб-сайт — сукупність зв’язаних між собою веб-сторінок.

Хостинг — послуга, що надається для розміщення електронних документів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити