Технології 11 клас

РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕРГОНОМІКА В СТРУКТУРІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


§ 9 Елементи антропометрії в ергономіці


Важливою є художня адаптація предметів оточуючого середовища до людини, щоб їй було зручно і приємно ними користуватися. Машина має бути додатком до людини у будь-якому виробничому середовищі, а для цього необхідні антропометричні вимірювання (рис. 66).Рис. 66. Машина — додаток до людини


Одне з найважливіших понять ергономіки «анатомія людини». Людина є мірою всіх речей (Протагор). Людина творить форми предметів за власного анатомічною матрицею або за природними аналогами, що видно з рис. 67.

Знаменитий французький зодчий Ле Корбузьє зазначає, що одиницями вимірювання тривалий час слугували частини тіла людини: фут — середня довжина підошви, дюйм — довжина фаланги великого пальця, п’ядь — віддаль між великим і вказівним пальцями. «Архітектура побудована на «футі-дюймі» пройшла через століття: впевнено і неперервно» (Ле Корбузьє) (рис. 68).

Рис. 67. Біонічні і анатомічні аналоги форм в автомобілях: яка тварина на який автомобіль схожа?Рис. 68. Модулор французького зодчого Ле КорбузьєРис. 69. Членування тіла людини пропорцією «золотого перетину»: кожна цифра «Модулора» відповідає певному положенню тіла людини


Ле Корбузьє написав книгу «Модулор» про вимірювальний прилад, в основу якого поклав зріст людини і математику: зріст — 1,829 м і «золотий перетин». Одиниці вимірювання, зумовлені пропорціями тіла людини, послідовно збільшуються і зменшуються. Кожне наступне членування пов’язане з попереднім «золотим перетином» (рис. 69).

Значення Модулора в тому, що він, як матриця, продукував реальні розміри речей і красиві пропорції. Його можна використовувати у техніці й архітектурі. Машина і меблі також повинні конструюватися у відповідності з пропорціями тіла людини (рис. 70).

Розглянемо приклад пластичного формотворення стільця. Де повинна знаходитися його спинка відносно сидіння? Для цього існує базова Лінія Акерблома (230 мм) — середня статистична величина того, де хребет має згин всередину (біля пояса). На віддалі 230 мм передбачається опора спинки


Рис. 70. Сидіння для праці і відпочинкуРис. 71. Ергономічні параметри. Антропометрична схемаРис. 72. Компонування кухні


Рис. 73. Обладнання вітальніРис. 74. Облаштування шаф у коридорі


стільця для хребта людини. Звичайно, можна врахувати і власні антропометричні дані (рис. 71). Аналізу підлягає реальне положення тіла в різних позах. Будь-яку позу можна надати манекену, перевіряючи віддалі і габарити, межі предметів у довкіллі, зручні для використання.

Цікаво знати.

Існує понад 200 визначень поняття «здоров’я». Концепцію здоров’я «Колесо життя* пропонує Білл Райн, професор школи соціальної роботи Мак Гілл-університету (Канада). В основу цієї системи поглядів покладено світогляд перших поселенців Канади, які сприймали життя як «колесо». Тож, за цим світоглядом, усе в житті має бути в гармонії. Використовуючи модель «колеса життя», розглядається поняття «здоров’я». Інструкція.

1. Намалюй велике коло. Познач його центр. Поділи коло на 8 частин. Кожний із восьми радіусів — це тип здоров’я: інтелектуальне (мовне і математичне); емоційне (три типи здоров’я «мислителя-слухача»); психологічне, соціальне, духовне (три типи здоров’я «художника-глядача»); фізичне, професійне, екологічне (три типи здоров’я «майстра-діяча»).

Інтелектуальна складова здоров’я (можливості людини сприймати інформацію, аналізувати її, запам’ятовувати; допитливість, кмітливість, творчість).

Емоційна складова здоров’я (насиченість життя особистості почуттями, їх прояв; самоконтроль цього прояву);

Психічна складова здоров’я (розвиток людини як особистості, її самосвідомості; особливості мислення, характеру, здібностей людини; особливості індивідуальних реакцій на, так би мовити, однакові життєві ситуації; відчуття гармонії з самим собою, з оточенням).

Соціальна складова здоров’я (вплив на особистість інших людей, структурних одиниць соціуму (сім’я, організації), суспільства в цілому);

Духовна складова здоров’я (певні моральні норми, життєві цінності, ідеали, світогляд, що наповнюють життя людини);

Фізична складова здоров’я (фізичний розвиток індивіда, фізіологічних функцій; рівень фізичного розвитку органів і систем організму, стійкість до різноманітних інфекцій).

Професійна складова здоров’я (професійна діяльність особистості);

Екологічна складова здоров’я (ставлення особистості до навколишнього середовища). Познач знаком «-» або знаком « + » вираженість твоїх типів здоров’я:

Ступінь вираженості складових здоров’я:

- духовна (неактивний — активний);

- інтелектуальна (самовдоволений — допитливий);

- емоційна (нестійкий — стійкий);

- фізична (нездоровий — здоровий);

- соціальна (самотній — причетний до соціальних систем, груп);

- професійна (незадоволений — задоволений);

- екологічна (не бережливий — бережливий);

- психічна (не адаптивний — адаптивний).


Важливий висновок. Кожна зі «спиць колеса» утримує здоров’я у рівновазі. Кожна вимагає нашої уваги. Нам необхідно розвивати наші типи здоров’я гармонійно.

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ «ПІЗНАЙ СЕБЕ»

Тест «Найпривабливіша геометрична фігура».

Вкажи найпривабливішу і найменш привабливу для тебе геометричну фігуру. Найпривабливішу фігуру познач (під цією фігурою) знаком «плюс», а найменш привабливу — знаком «мінус».

Трикутник. Лідер, прагне все сам вирішувати і брати на себе відповідальність за інших. Йому властивий егоїзм, бажання бути в центрі уваги. Рішучий, але не зносить заперечень. Легко розуміє головне, схоплює зміст пояснення, але нетерплячий, не вміє слухати інших, йому подобається змагатися і перемагати. Іноді переоцінює свої можливості.

Квадрат. Організований, працелюбний, розумний, але інколи занадто приділяє увагу дрібницям і тому втрачає основне. Дуже впертий, іноді важко його переконати в чому-небудь. Багато знає, проте схильний до хизування своїми знаннями. Терплячий, але може бути нерішучим, дуже заощадливий, іноді до скупості.

Коло. Вроджений психолог. Йому дуже цікаво вивчати інших людей. Він доброзичливий і чуйний, але йому важко бути рішучим і принциповим. Добре розуміє інших людей, намагається всім догодити. Справедливий. Більше подобаються гуманітарні, аніж точні науки.

Прямокутник. Перебуває в стані трансформації. Він сумнівається і в собі, і в усьому. Не постійний у своїх інтересах, думках, оцінюваннях, бо не знає, що справді краще, а що гірше для нього самого. Допитливий, жваво цікавиться всім, що відбувається. Не боїться ставити питання і братися за незнайому справу, легко засвоює все нове. З часом його приваблюватимуть більш стійкі фігури — трикутник або квадрат.

Зигзаг. Творча особистість. Чимось схожий на «коло», але не боїться сварок і суперечок. Завжди шукає власне оригінальне рішення, терпіти не може правил і обмежень. Дещо насмішкуватий, нестриманий, але завжди повний ідей і готовий поділитися ними з усім світом. Часто не вистачає наполегливості і впертості, щоб довести почату справу до кінця. З ним завжди цікаво.

Інтерпретація.                                                                     

Трикутник — «майстер-діяч». Квадрат — «мислитель-слухач».

Коло — «художник-глядач». Зигзаг — «проектувальник-дизайнер»

Прямокутник — «мислитель-слухач» або «майстер-діяч»

СЛОВНИК НОВИХ ТЕРМІНІВ

Антропометрія — галузь науки про вимірювання людського тіла і його частин.

Біоніка — науковий напрям вивчення принципів будови і функціонування біологічних систем з метою створення нових конструкцій, характеристики яких наближаються до характеристик живих систем.

Фут — середня довжина підошви ноги.

Дюйм — довжина фаланги великого пальця.

П’ядь — віддаль між великим і вказівним пальцями


                                             ПІП___________________

Школа____Клас____Група______

Дата_____Підвіс______________

ІНСТРУКЦІЯ:

Намалюйте «Мій робочий кабінет»: положення аркуша (АЗ) уздовж.

Виконання кольоровий папір, вирізки із журналів, газет, олівці. фарби, фломастери, інше (програми: Photoshop. CorelDRAW ХЗ. Corel Photo-Paint хЗ, Nero).

Питання по малюнку:

а) В якому стилі він виконаний?__________ Яка його функція?______

б) Скільки йому років?________________________________________

в) Хто його втілював в життя?____ Хто був генератором ідеї?________

г) Скільки в ньому секцій?____ Які?_____________________________

д) В якій кольоровій гаммі вони виконані? _______________________

е) Яка секція найкрасивіша й чому?_____________________________

ж)    Кабінет теплий або холодний?________________________________

з) Хто працює в цьому кабінеті? Вони веселі?_____________________

и) Чому саме такий кабінет Ви намалювали або зобразили___________

Додаткові питання по малюнку якщо на вашому малюнку е додаткові деталі. які не ввійшли у вищезазначений список, напишіть чому тут то-то й то-то._______________________________________________


Праклад: офіс Бізнес-центру (Україна, м. Київ)

Інструкцію і відповідями прикріпити до аркушу з виконаною роботою Із зворотної сторони напишіть оповідання або невеличке ессе про «Мій робочий кабінет», обов'язково назвіть його (мається на увазі кабінет, в якому Ви хотіли би працювати через 5, 10. 15 років, опанувавши професією, але змальовуєте події так, як би це проходило в реальному часі. Наприклад: «Муза» - кабінет, в якому я працюю - великий, просторий, виконаний в теплих пастельних тонах. Моя душа повністю розслабляється, занурюючись у творчу атмосферу кожної із секцій, які мають своє призначення … І так далі…. » Розкажіть, як Ви проводите корпоративні вечірки, як вітаєте друзів з днем народження, як проходять наради або конференції Все. що забажаєте на Ваш вибір. Хай щастить.)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити