Технології 11 клас

РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА Й ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

§ 1 Проблемна ситуація та її вирішення засобами творчості

§ 2 Методи творчої діяльності. Мозкова атака. Тіньова мозкова атака. Синектика

§ 3 Методи творчої діяльності. Морфологічний аналіз. Контрольних запитань. Фокальних об"єктів. Випадковостей.

§ 4 Раціоналізаторські пропозиції—рушійна сила розвитку виробництва. Винахідництво

РОЗДІЛ 2 ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 5 Презентування результатів роботи як один із видів перетворювальної діяльності людини. Презентації та їх призначення

§ 6 Оприлюднення результатів проектної діяльності. Публікації, їх призначення та створення

РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ"ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕРГОНОМІКА В СТРУКТУРІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 7 Історія становлення і сутність ергономічної науки

§ 8 Загальні питання ергономіки

§ 9 Елементи антропометрії в ергономіці

§ 10 Естетичні умови праці: види виробничого середовища і дизайну

§ 11 Ергономічний підхід до організації праці

РОЗДІЛ 4. ЕКОЛОГІЧНІ Й ТЕХНОГЕННІ ПРОБЛЕМИ В ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА. ПРИРОДООХОРОННІ ТЕХНОЛОГІЇ

§ 12 Демографічні, екологічні та енергетичні проблеми людства

§ 13 Техногенні проблеми сьогодення

§ 14 Екологічний моніторинг. Технологія безвідходного виробництва

РОЗДІЛ 5. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ

§ 15 Професійна діяльність і професійне самовизначення

§ 16 Портфоліо в професійній та в освітній діяльності людини. Компонування й оцінювання портфоліо

§ 17 Орієнтовний проект «Моя професійна кар’єра». Типологія людей і їх якості. Професійні вимоги

ДОДАТКИ ДО ПІДРУЧНИКА

ОФОРМЛЕННЯ РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

ДОДАТОК Б. СТВОРЕННЯ КОМП"ЮТЕРНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити