Трудове навчання 6 клас (для хлопців) - Б.М. Терещук

ЛЮБИЙ ДРУЖЕ!

У 5-му класі ти вже ознайомився з багатьма питаннями технологічної діяльності, навчився самостійно проектувати і виготовляти вироби.

У 6-му класі ти здобудеш нові знання з техніки та технології виробництва різних конструкційних матеріалів, дізнаєшся про здобутки вчених у різних галузях виробництва, навчишся проектувати та конструювати вироби за власним задумом, оздоблювати їх різними техніками.

Цього року ти зможеш розширити свої знання про проектування та виготовлення виробів з тонколистового металу та дроту, ознайомишся з іншими видами конструкційних матеріалів, їхніми властивостями, призначенням, технологією оздоблення та використанням, дізнаєшся про особливості технічного конструювання. Ти зануришся у світ українських народних ремесел, скарбниця яких створювалася сотні років.

У нагоді стануть здобуті знання про еволюцію знарядь праці, технологію побутової діяльності. Усе це допоможе тобі творчо працювати, здобувати знання, оволодівати мистецтвом праці, стати її творцем.

На початку кожного параграфа вміщено запитання, що спонукатимуть до роздумів, пригадування матеріалу, який ти вивчав на уроках трудового навчання в попередні роки. Визначення нових термінів, розміщених у кінці кожного параграфа, допоможуть краще зрозуміти сутність навчального матеріалу. Згадай про їх вживання на інших уроках, спробуй запам’ятати значення кожного з них, вони будуть потрібні тобі в подальшому навчанні. Сподіваємося, що цей підручник допоможе тобі збагатитися новими знаннями, уявленнями, реалізувати власні творчі проекти, а певний вид технологічної діяльності, про який ти дізнаєшся тепер, у майбутньому стане твоєю професією.

У підручнику траплятимуться вже знайомі тобі поняття, технологічні операції, умовні позначення. Використовуй свої знання та сміливо берись за здобуття нових.

Незалежно від того, яку професію ти обереш після закінчення школи, знання і вміння, якими оволодієш на уроках трудового навчання, знадобляться тобі в повсякденному житті. Опановуй і вдосконалюй їх.

Виявляй ініціативу, творчість, організованість. Не зупиняйся на досягнутому. Прагни до виконання поставленої мети - і твої мрії здійсняться.

На уроках трудового навчання ти будеш розробляти власні творчі проекти майбутніх виробів, технології їх оздоблення та практично виготовляти корисні та красиві речі, використовуючи при цьому різні інструменти, пристосування і конструкційні матеріали.

Для того щоб успішно зробити заплановане та запобігти травмуванню, ти маєш засвоїти правила безпеки та культури праці, внутрішнього розпорядку, виробничої санітарії, особистої гігієни та дотримуватись їх на кожному уроці.

 

Вступ

 

1. У чому сутність поняття «технологія»?

2. Які галузі виробництва ти знаєш?

3. Люди яких професій розробляють і впроваджують нові виробничі технології?

4. Якими графічними документами користуються при виготовленні виробів?

У нашому житті повсякчас відбуваються цікаві й значні зміни. Комп’ютерна й космічна техніка, електронні прилади, стільниковий зв’язок, найрізноманітніші транспортні засоби, сучасні матеріали, інші нововведення - усе це досягнення технологічної діяльності людини або, по-іншому, - інновації. Це комплекс заходів, спрямованих на впровадження в економіку нової техніки, технологій, винаходів, інших новацій з метою підвищення життєвого рівня кожної людини.

Щоб стати технічно й технологічно освіченою особистістю, правильно користуватися досягненнями техніки й технологій та реалізовувати власні проекти, раціонально використовуючи природні ресурси, потрібно дедалі більше знань і вмінь з різних напрямів науки, техніки та виробництва.

Так, наприклад, для успішного розвитку металопереробних підприємств треба насамперед добути руду, з якої отримують метал, надати йому потрібної форми та забезпечити належну якість, спроектувати майбутній виріб, забезпечити його виготовлення, реалізувати інші виробничі процеси.

А скільки треба докласти праці, щоб збудувати сучасний дім! Потрібні потужні машини, найрізноманітніші матеріали, що створюються на виробничих підприємствах (цегельних, залізобетонних, деревообробних), спеціальні інструменти для виконання робіт, а також кваліфіковані фахівці тощо. Не менше знань та вмінь потрібно, щоб облаштувати вже споруджений будинок, зробити приємним і зручним проживання в ньому.

Для успішного ведення фермерського господарства треба знати, як збагатити землю поживними речовинами, як її обробити, засіяти, звільнити рослини від бур’янів та захистити їх від шкідників, урешті - як зібрати врожай, зберегти його, забезпечити переробку сільськогосподарської продукції в готові вироби.

Поняття виробниче підприємство має широке тлумачення. Це окрема виробнича установа (завод, фабрика тощо), створена для матеріального виробництва або надання послуг, діяльність якої спрямована на одержання прибутку. До сфери матеріального виробництва належать галузі важкої та легкої промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту, енергетики, зв’язку та інші(мал. 1).

Мал. 1. Галузі матеріального виробництва

У важкій промисловості, наприклад у підгалузі машинобудування, створюються засоби виробництва для фабрик і заводів (верстати, обладнання для металургії, шахт тощо). До легкої промисловості належать ті галузі, у яких створюються продукти споживання (одяг, взуття, домашня білизна тощо). У кожній галузі застосовуються специфічні виробничі технології. У машинобудуванні — технології обробки металів, деревини, пластичних мас тощо; у будівництві - технології спорудження будівель, доріг та мостів; у галузі зв’язку - технології телефонного та радіозв’язку.

Технологічна діяльність багатогранна і складна. Вона охоплює не тільки матеріальне виробництво, а й творчу діяльність людини, управління, обслуговування та споживання продуктів виробництва.

Є в технологічній діяльності багато проблем, у вирішенні яких будеш брати участь і ти. Творчо підходь до всього - і станеш активним учасником розбудови незалежної України!

галузь, виробниче підприємство, виробництво, продукти споживання, виробничі технології, новація.

Інформація - відомості про які-небудь події, чиюсь діяльність; повідомлення про щось.

Комп’ютерна техніка - електронна обчислювальна техніка, призначена для передавання, приймання та обробки інформації. Новація - новий, ще не впроваджений винахід, нова технологія. Стільниковий зв’язок - мережа зв’язку, яка дає можливість приймати та передавати інформацію за допомогою радіосигналів безпровідним способом.

1. Як впровадження нових технологій впливає на життя людей?

2. Які галузі господарювання забезпечують виробництво матеріальних благ?

3. Назви відомі тобі виробничі технології, які застосовуються в машинобудуванні.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити