Трудове навчання 6 клас (для хлопців) - Б.М. Терещук

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

 

Тема 2.5. Оздоблення виробів з тонколистового металу та дроту шліфуванням і поліруванням


Щоб надати виробам з металу красивого зовнішнього вигляду й захистити їх від корозії (ржавіння), що виникає під впливом зовнішнього середовища, їх шліфують, полірують, покривають фарбами, лаками, наносять декоративно-захисні покриття тощо.

Шліфування - процес різання конструкційних матеріалів за допомогою абразивного інструмента, ріжучим елементом якого є зерна. Зерна, що мають високу твердість і гострі крайки, з’єднані спеціальними сполучними речовинами в шліфувальні шкурки. Залежно від призначення вони мають певну форму. Для ручного шліфування їх виготовляють у вигляді окремих листів, для машинного - у вигляді довгих стрічок або кругів тощо(мал. 148). Марка шкурки зазначається на її поверхні.

Зерна абразивного матеріалу, що виступають, міцно закріплені на шліфувальній шкурці. Під час її руху вздовж оброблюваної поверхні вони зрізають (дряпають) шар металу у вигляді дуже дрібної стружки. Участь у різанні (дряпанні) бере велика кількість стружок, їх мала товщина (кілька мікрон) обумовлюється малим розміром самих ріжучих зерен-різців і великою їх кількістю. Шліфування забезпечує високу точність і малу шорсткість (нерівність) обробленої поверхні. Тому цей процес найчастіше є остаточною технологічною операцією при оздобленні виробів.


§ 13. ВИДИ ОЗДОБЛЕННЯ. ТЕХНОЛОГІЯ ШЛІФУВАННЯ ТА ПОЛІРУВАННЯ ВИРОБІВ


1. Пригадай, яку технологічну операцію називають оздобленням виробу.

2. Які підготовчі операції виконують при оздобленні виробів з деревини?

3. Для чого призначено шліфувальну шкурку?

Мал. 148. Види шліфувальних шкурок

Зазначену технологічну операцію, як і при шліфуванні деревних матеріалів, виконують ручним способом і спеціальними шліфувальними машинами.

При ручному шліфуванні використовують шліф із закріпленою на ньому шліфувальною шкуркою або готові шліфувальні брусочки (мал. 149).

Для шліфування металевих поверхонь застосовують шкурки із зернистістю від 200 до 12. Що менше число зернистості, то дрібніші зернаабразиву, а отже, вища точність обробки (мал. 150).

Більшість шліфувального паперу іноземного виробництва. Відповідно, маркування на шліфувальній шкурці ми бачимо інше. При маркуванні абразивів за шкалою Федерації європейських виробників абразивів перед номером ставиться буквений індекс «Р». Розмір абразивних зерен позначається номером зернистості, обумовленим кількістю комірок сітки на лінійний дюйм, через яку просівається абразив при сортуванні. Так, шліфувальна шкурка з написом Р40 має крупні зерна, а шліфувальна шкурка з написом Р400 - дрібненькі зерна та використовується длячистового шліфування.

Перш ніж почати шліфування металевої поверхні, її очищають від іржі за допомогою металевої щітки.

Мал. 149. Шліфувальні інструменти

Мал. 150. Порівняння зернистості шліфувальних шкурок

Мал. 151. Утворення іржі на поверхні металу

Іржа - плівка червоно-бурого кольору, що утворюється на поверхні сталі внаслідок її взаємодії з вологою, повітрям та іншими чинниками (мал.151).

У результаті такої взаємодії ржавіють деталі автомобілів, поїздів, верстатів, будь-яких приладів, машин і механізмів, з яких вони сконструйовані.

Невчасне видалення іржі з поверхні металу може призвести до непередбачуваних наслідків. Так, наприклад, у зв’язку з недоглядом стану металевих конструкцій це явище стало причиною руйнування моста через річку Міанус (штат Коннектикут, США) в 1983 році, коли підчіпники підйомного механізму повністю проржавіли зсередини. У результаті цей механізм зачепився за ріг однієї з дорожніх плит і зрушив її з опор. Іржа була також головним фактором руйнування Срібного моста, що проходив над рікою Огайо в Західній Вірджинії, в 1967 році, коли сталевий висячий міст упав менш ніж за хвилину (мал. 152, а). Міст Кінзу в штаті Пенсильванія (мал. 152, б) був знесений торнадо в 2003 році здебільшого тому, що центральні базові болти, що з’єднують конструкцію із землею, проржавіли і міст тримався просто під дією сили тяжіння.

Захистити вироби від іржі можна за допомогою лакофарбових та інших захисних покриттів, які ізолюють залізо від впливу навколишнього середовища. Великі поверхні, поділені на секції, часто покривають фарбами, продуктами на основі воску. Перед цією технологічною операцією необхідно видалити іржу.

Ручне очищення металу - це метод підготовки металевих поверхонь за допомогою ручних інструментів. Виконують зазначену технологічну операцію за допомогою шліфувальних шкурок, ручних дротяних щіток, шпателів, скребків тощо (мал. 153). Найбільшого поширення набуло виконання очищення за допомогою електрифікованих інструментів із закріпленими на них спеціальними кругами (мал. 154). Після цієї технологічної операції виконують шліфування.

Мал. 152. Наслідки ржавіння: а - зруйнований Срібний міст у Західній Вірджинії; б - зруйнований міст Кінзу в Пенсильванії

Мал. 153. Очищення від іржі ручним способом

Для шліфування ручним способом шліфувальну шкурку закріплюють на дерев’яних брусках - шліфах. Шліфування поверхонь виконують зворотно-поступальними чи коловими рухами шліфа або шліфувальної шкурки по оброблюваній поверхні (мал. 155).

Більш якісну поверхню, з гарним блиском та високою стійкістю до корозії, отримують поліруванням.

Полірування - це усунення з поверхні незначних нерівностей (мікронерівностей). Його виконують після ретельного шліфування спеціальними пастами — так званими політурами.

Механічне полірування виконують полірувальними кругами або пластинами з повсті або бавовняних тканин з нанесеною на них пастою або мікропорошками марок М-5, М-7, М-10, М-14, М-20, М-28 (цифри означають розмір зерен у мікрометрах) чи полірувальними шкурками № 280 і № 325 (мал. 156).

Мал. 154. Очищення від іржі електрифікованим інструментом

а                                                               б

Мал. 155. Шліфування: а - плоских заготовок; б - циліндричних заготовок

Мал. 156. Полірувальне оснащення

Нині зазначені роботи виконують за допомогою універсальних шліфувально-полірувальних машин із закріпленими на них спеціальними насадками (мал. 157).

При ручному поліруванні пасту наносять на повсть і роблять нею кругові рухи на поверхні виробу або використовують для цього відповідні полірувальні шкурки. При поліруванні пастами фетровий тампон закріплюють у руці таким чином, щоб він міцно утримувався на долоні (мал. 158).

Мал. 157. Механічна шліфувально-полірувальна машина

Мал. 158. Утримування тампона та схеми його переміщення

Після цього на тампон наносять пасту й переміщують його по поверхні (мал. 159).

Полірування шкурками виконується подібно до шліфування.

Під час шліфування та полірування металевих виробів необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

1. На робочому місці не повинно бути нічого зайвого.

2. Працювати слід у рукавицях та окулярах.

3. Шліфування та полірування площинних заготовок потрібно виконувати на підкладній дошці.

Мал. 159. Полірування тампоном: а - нанесення пасти; б - полірування

4. Не можна торкатися руками шліфувальної шкурки та гострих частин заготовки.

5. Забороняється здмухувати відходи, можна змітати їх тільки щіткою-зміталкою.

6. Потрібно оберігати обличчя та очі від потрапляння пилу та відходів, які утворюються при зніманні іржі, шліфуванні та поліруванні.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14

Шліфування та полірування виробів

Обладнання, інструменти та матеріали: вироби, виготовлені на попередніх уроках, шліфувальні шкурки різних марок (крупнозерниста, середньозернисті, дрібнозернисті), металева щітка, тампон із фетру, шліфтик, лещата, полірувальна паста.

Послідовність виконання роботи

1. За завданням учителя оглянь виготовлений раніше виріб.

2. Визнач, які види робіт потрібно виконати для його оздоблення.

3. Виконай знімання іржі, шліфування та полірування виробу.

4. Перевір якість виконаної роботи.

- шліфування, полірування, шліфтик, шліфувальна шкурка, абразивний матеріал.

Абразивний матеріал - дуже твердий матеріал, який застосовується для шліфування, полірування, точіння.

Оздоблення - надання виробу гарного зовнішнього вигляду.

Паста - в’язка тістоподібна речовина.

Повсть - цупкий товстий матеріал з валяної вовни або синтетичних волокон.

Фетр - цупкий валяний матеріал з високоякісних сортів вовни.

Шліфтик - пристрій, призначений для кріплення шліфувальної шкурки.

Яке явище називають корозією металів? Як йому запобігти?

Яку технологічну операцію називають шліфуванням? поліруванням?

3. З якою метою виконують шліфування та полірування виробів?

4. З яких матеріалів виготовляють шліфувальні шкурки?

Тестові завдання

1. Як називається процес надання виробу красивого зовнішнього вигляду шліфуванням та поліруванням?

А декорування              В опорядження

Б оздоблення                Г розпис

2. Який спільний принцип закладено в основу роботи інструментів, зображених на рисунку?

А обпилювання

Б розкроювання

В дія клина

Г шліфування                                                           

Д усі перелічені

Е правильної відповіді немає

3. У якому пристрої закріплюють шліфувальну шкурку для обробки заготовки з металу?

А у лещатах

Б у шліфі

В у затискачах столярного верстака

Г правильні всі відповіді

Д правильної відповіді немає

4. Яка технологічна операція передує шліфуванню заготовки для виготовлення виробу?

А розмічання

Б вирівнювання

В полірування

Г різання

Д очищення від іржі

Е усі перелічені

Є правильної відповіді немає

5. Яка технологічна операція передує поліруванню заготовки при виготовленні виробу?

А розмічання

Б вирівнювання

В полірування

Г різання

Д очищення від іржі

Е шліфування

Є усі перелічені

Ж правильної відповіді немає

6.    Від яких параметрів залежить шорсткість шліфувальної шкурки?

А твердості матеріалу основи, на яку наноситься абразив

Б матеріалу абразиву, який наноситься на основу

В розмірів частинок абразиву, який наноситься на основу

Г усіх перелічених

Д правильної відповіді немає

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити