Трудове навчання 6 клас (для хлопців) - Б.М. Терещук

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

 

Тема 3.2. Основи проектної діяльності

 

§ 20. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА. ПОШУК ІНФОРМАЦІЇ

 

1. 3 якою метою використовують метод комбінування?

2. Навіщо під час комбінування використовують виріб-зразок?

3. Де можна знайти подібні вироби-зразки?

Для конструювання будь-якого виробу необхідно не відразу виконувати малюнки на аркуші паперу, а ознайомитися з виробом і знайти результати конструювання подібних виробів. Така інформація допоможе швидше розв’язати поставлену проблему. Під інформацією слід розуміти будь-які корисні відомості.

Для проектування корисною буде текстова та графічна інформація. До графічної інформації належать фотографії, малюнки, схеми, графіки, креслення тощо. Текстова інформація може містити історичні відомості, опис, пояснення та інші дані. Найчастіше зустрічається текст, поєднаний із зображеннями.

 

 

Мал. 207. Друковані джерела інформації

Знайти відомості, які необхідні для конструювання та проектування цікавих та оригінальних виробів, можна в інформаційних джерелах (мал. 207).

Інформаційне джерело - це будь-який носій інформації, який може бути використаний для отримання необхідних відомостей.

Раніше джерела інформації були переважно друкованими: книжки, журнали, газети тощо. Вони широко використовуються й нині. Потрібну інформацію з них виписують, роблять ксерокопії необхідних сторінок чи перемальовують малюнки за допомогою кальки.

З появою та розвитком комп’ютерних технологій та мережі Інтернет пошук інформації та її обробка стали набагато швидшими та зручнішими. Знаходячись у кабінеті або вдома, можна шукати та переглядати інформацію щодо різних питань майже по всьому світу.

До персонального комп’ютера можна під’єднати різні пристрої, які допомагають створювати та роздруковувати інформацію (мал. 208).

За допомогою сканера зручно створювати цифрові (електронні) версії книг та журналів, зберігати їх та використовувати в подальшому.

Також можна відсканувати необхідну інформацію для проекту, відредагувати її, доповнити та використати в проектній документації.

За допомогою принтера роздруковують текстову та графічну інформацію, яку раніше було знайдено, створено і відредаговано.

Більш детально з принципом роботи та особливостями зазначених пристроїв ти ознайомишся під час вивчення курсу інформатики.

Найбільш зручним та універсальним джерелом інформації є Інтернет. У мережі є сервери (спеціальні потужні комп’ютери, на яких зберігається велика кількість інформації) та звичайні персональні комп’ютери. За допомогою персонального комп’ютера, який під’єднано до мережі Інтернет та програм, можна проводити пошук інформації на серверах.

 

Мал. 208. Пристрої для роботи з інформацією в електронному вигляді: а - сканер; б - принтер

 

Мал. 209. Види браузерів: а - браузер Internet Explorer; б - браузер Mozilla Firefox; в - браузер Google Chromes - браузер Opera; д - браузерSafari

Пошук інформації починається із запуску відповідної програми - браузера, яка дозволяє переглядати сайти, зберігати інформацію. Браузерів є багато, деякі з них більш поширені, і їх використовує велика кількість користувачів Інтернету. Кожен з браузерів має свої особливості, однак принцип роботи в них подібний і відрізняється лише в окремих деталях (наприклад, розташуванням кнопок-команд, зручністю тощо).

У мережі Інтернет інформація знаходиться на сторінках сайтів, які переглядають за допомогою браузера (мал. 209).

У пошуку інформації допоможуть спеціальні пошукові системи Google (Ґуґл), Yandex (Яндекс) та інші (мал. 210). Вони мають спеціальне поле для введення слів та словосполучень, за якими необхідно знайти інформацію, виконують пошук по серверах та складають необхідні списки сайтів.

Для зручності пошук можна виконувати в різних режимах: сайти, зображення, відео, словники тощо. У кожного браузера свій перелік режимів(мал. 211).

Результати пошуку у відповідній системі з’являються на екрані комп’ютера (мал. 212).

Мал. 210. Рядки пошукових систем

 

Мал. 211. Режими пошуку інформації пошукових систем: а - Яндекс; б - Ґуґл

Мал. 212. Результати пошуку на запит «вироби з жерсті» пошукової системи Яндекс; а - режим пошуку сайтів (сторінок); б - режим пошуку зображень

Перейшовши на сайт, слід ознайомитися з інформацією, яку подано на його сторінках. Її можна записати в зошит, скопіювати та розмістити в текстовому редакторі.

Пам’ятай, що інформація — результат праці багатьох людей, тому присвоювати її не можна. Скопіювавши певну інформацію, обов’язково слід вказувати на її джерело. По-перше, так не порушується законодавство з авторських прав. По-друге, у випадку уточнення чи доповнення завжди можна звернутися до сторінки ще раз. На окремих сайтах можна знайти застереження на зразок «Інформацію копіювати та використовувати (поширювати) заборонено». У такому випадку ви можете записати знайдені думки, але своїми словами, творчо обробивши їх.

Для конструювання будь-якого виробу необхідно ознайомитися зі схожими виробами - сформувати банк ідей на основі зображень. Здійснюють пошук у режимі «Зображення». Знайшовши необхідне зображення, клікаємо лівою клавішею миші по ньому та вибираємо команду «Зберегти зображення як...» і зберігаємо в окрему папку для проекту (мал. 213).

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № З

Пошук виробів-аналогів у мережі Інтернет

Обладнання і матеріали: персональний комп’ютер, під’єднаний до мережі Інтернет.

Мал. 213. Зберігання зображень для банку ідей: а - у пошуковій системі Яндекс; 6-у пошуковій системі Ґуґл

Послідовність виконання роботи

1. Запусти браузер.

2. В адресний рядок введи з клавіатури адресу однієї з пошукових систем: http://www.google.com.uahttp://yandex.ua.

3. У пошуковий рядок введи слово або словосполучення: сувенір з жерсті, коробочка з жерсті, свічник з жерсті, виріб з дроту або інші, запропоновані вчителем.

4. Створи папку та збережи туди зображення виробів, які тобі сподобалися.

- мережа Інтернет, браузер, сервер, зображення, інформація, інформаційне джерело, сторінка, сайт.

Браузер - програма для перегляду інтернет-сторінок (веб-сторінок), пошуку та обробки інформації.

Веб-сторінка - інформаційний ресурс, доступний у мережі Інтернет, який можна переглянути у браузері.

Інформаційне джерело - будь-який носій інформації, який може бути використаний для отримання необхідних відомостей.

Інформація - корисні відомості.

Мережа Інтернет - всесвітня мережа з серверів та персональних комп’ютерів, постійно або тимчасово з’єднаних між собою.

Пошукова система - спеціальний мережевий сервіс для пошуку інформації в мережі Інтернет.

Сайт (веб-сайт) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі (Інтернеті), які об’єднані як за змістом, так і навігаційно.

Сервер - спеціальний потужний комп’ютер, який надає користувачеві через мережу Інтернет можливість зберігати інформацію та користуватися нею.

Для чого здійснюють пошук інформації під час проектної діяльності?

Що називають інформаційним джерелом?

Які ви знаєте інформаційні джерела?

Які переваги мережі Інтернет у порівнянні з друкованими джерелами?

Тестові завдання

  1. Які відомості не належать до графічної інформації?

А фотографії

Б малюнки, виконані від руки

В графіки

Г відео

  2. Як називають носій інформації, в якому є необхідні відомості?

А інформаційне джерело

Б мережа Інтернет

В книга

Г електронна книга

3. За допомогою якого пристрою можна інформацію з друкованого джерела перетворити в електронну?

А сканер

Б ксерокс

В принтер

Г персональний комп’ютер

4. З якою метою для пошуку в мережі Інтернет використовують браузер?

А для друкування тексту

Б для створення зображень та банку ідей

В для перегляду тексту

Г для перегляду сторінок сайтів

5.      Текстова інформація - це...

А історичні відомості

Б опис

В пояснення

Г правильні всі відповіді

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити