Трудове навчання 6 клас (для хлопців) - Б.М. Терещук

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

 

Тема 3.2. Основи проектної діяльності

 

§ 22. МЕТОД КОМБІНУВАННЯ

 

1. У чому суть використання біоформ у конструюванні предметів?

2. Як використовують метод фантазування для конструювання виробів?

Конструювання нових виробів - творчий процес. Результатом цієї діяльності є виріб з більш вдалим набором властивостей та відповідністю вимог для конкретного випадку.

 Мал. 216. Технічне завдання

Для простих виробів доцільно використовувати метод комбінування, суть якого полягає в тому, що визначаються позитивні властивості схожих виробів та комбінуються в різні його варіанти.

Розгляньмо приклад використання методу комбінування.

У шкільній майстерні є неважкий стенд, який необхідно закріпити на стіні. Ставиться технічне завдання: необхідно сконструювати підвіски, які допоможуть швидко та надійно повісити стенд (мал. 216). Окрім цього, підвіски повинні відповідати таким вимогам:

-  бути частково відкритими для зручності підвішування стенда,

-  надійно кріпитися до стенда за допомогою шурупів,

-  бути міцними, щоб витримати масу стенда,

-  бути естетичними,

-  бути простими у виготовленні,

-  виготовлятися з малої кількості листового металу.

Для вирішення такого завдання слід знайти різні зразки підвіски - вироби-аналоги (мал. 217). Потім визначають позитивні та негативні сторони кожного зразка, їхні переваги та недоліки, обирають найвдаліший варіант, який якомога краще відповідав би поставленому технічному завданню. Після цього, у разі необхідності, потрібно внести корективи до конструкції виробу, виготовити виріб згідно з кінцевим варіантом графічного зображення. Наступним етапом є захист власного творчого проекту.

При проектуванні необхідно поміркувати над зразками виробів і визначити переваги та недоліки кожного. Для зручності результати запишемо в таблицю.

Мал. 217. Зразки підвіски (вироби-аналоги)


Зразок

Переваги

Недоліки

А

Малі витрати матеріалу, естетичний вигляд, надійне кріплення

Підвіска не дозволяє закріпити стенд, адже отвір буде закритим. Складна форма, виготовлення якої не має сенсу, оскільки вона знаходиться за зоною огляду

Б

Надійне кріплення, простота виготовлення

Підвіска не дозволяє швидко закріпити стенд, невиправдана витрата шурупів та матеріалів

В

Малі витрати матеріалу, естетичний вигляд, надійне кріплення, простота виготовлення

Підвіска не дозволяє швидко закріпити стенд

Г

Малі витрати матеріалу, естетичний вигляд, надійне кріплення, простота виготовлення, зручне підвішування

Стенд може впасти через розривання металу у верхній частині підвіски

Д

Надійне кріплення, зручне підвішування, естетичний вигляд

Надмірна витрата шурупів і матеріалів, складність виготовлення

Отже, можемо визначити вимоги до виробу:

-     малі витрати матеріалу,

-     простота виготовлення,

-     естетичний вигляд,

-     зручне підвішування,

-     надійність підвішування.

Найменше недоліків має підвіска В. Тому замінимо елемент частини підвіски, яка має суттєві недоліки, таким варіантом, який дозволить швидко та зручно повісити стенд. Для зручності верхній отвір у підвісці В для кріплення її до стенду необхідно перенести вниз. Оскільки підвіску буде видно лише частково, то естетичної форми слід надати тільки верхній її частині, а нижню виготовити прямокутною.

Після цього виконують ескізи підвісок, комбінуючи властивості, які надають тих чи тих переваг виробу та не мають зазначених недоліків (мал.218).

Для більш складних виробів конструктори та дизайнери використовують метод морфологічного аналізу. Термін «морфологічний» вказує на те, що йдеться про вивчення будови, «аналіз» - визначення якостей виробу.

За цим методом інженери-конструктори та дизайнери спочатку виокремлюють основні складові об’єкта конструювання, а потім записують різні варіанти виконання кожної його складової. Наступним кроком є комбінування варіантів кожної складової.

Мал. 218. Варіанти підвіски

Для складних виробів може бути декілька сотень, а то й тисяч варіантів. З них відбирають найкращі з урахуванням маркетингових досліджень і лише після цього приступають до їх виготовлення.

ПРАКТИЧНА РОБОТА №19

Розробка та виготовлення підвіски із застосуванням методу комбінування

Обладнання і матеріали: зразки підвісок, які виготовлені в майстерні раніше, промислові зразки підвісок, олівець, лінійка, трафарет

з  отворами різного розміру, картон, ножиці, копіювальний папір, заготовки з листового металу, рисувалки, слюсарні ножиці, напилки.

Послідовність виконання роботи

1. Обведи в зошиті в клітинку (на аркуші в клітинку) прямокутник зі сторонами 30x50 мм.

2. Уважно розглянь запропоновані графічні зображення підвісок (мал. 219).

3. Згідно з нижчезображеними аналогами за власним задумом виконай декілька варіантів ескізів підвіски, змінивши конфігурацію їхніх зовнішніх обрисів.

4. Запиши в таблицю переваги та недоліки різних варіантів виробу.

Зразок

Переваги

Недоліки


   5. Обери найкращий варіант підвіски для виготовлення. Виготов шаблон з картону.

   6. Підбери матеріал для виготовлення підвіски.


Мал. 219. Варіанти зміни конфігурації підвісок

7.  Виконай розмічання за картонним шаблоном.

8.  Виріж контури виробу з припуском на обпилювання.

9.  Обпиляй напилками контури.

10. Перевір розміри підвіски.

- конструювання, виріб, метод комбінування, перевага, недолік, підвіска, зразок.

Виріб-аналог - виріб, який подібний до того, який необхідно конструювати.

Метод комбінування - метод конструювання, у якому визначаються позитивні властивості схожих виробів та комбінуються у різних варіантах.

Метод морфологічного аналізу - метод конструювання, у якому об’єкт конструювання умовно розділяють на частини, створюють список можливих варіантів виконання частин та комбінують варіанти виконання частин.

Підвіска (вушко) - виріб, який використовується для підвішування стендів, плакатів тощо.

1. У чому суть методу комбінування?

2. Назвіть послідовність дій під час конструювання з використанням методу комбінування.

3. Який метод застосовують для конструювання складних виробів?

4. У чому різниця між методом комбінування та методом морфологічного аналізу? Що спільного?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити