Трудове навчання 6 клас (для хлопців) - Б.М. Терещук

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

 

Тема 2.1. Процес розмічання заготовок на листовому металі

 

§ 5. РОЗГОРТКИ ПОВЕРХОНЬ ГЕОМЕТРИЧНИХ ТІЛ

 

1. Пригадай, які геометричні тіла називаються об’ємними.

2. Які лінії застосовують для нанесення розмірів на кресленні?

3. Як правильно нанести розміри на кресленні?

4. Пригадай з уроків математики, яке геометричне тіло називають кубом, циліндром, кулею, конусом, призмою.

5. За якою формулою обчислюється довжина кола?

6. Яка послідовність розмічання виробів на заготовках з деревинних матеріалів?

Оглянь речі, які тебе оточують. Поміркуй, які геометричні форми вони мають.

Так! Усі вироби та їхні елементи мають певну геометричну форму у вигляді куба, призми, циліндра, кулі, конуса або їх поєднання. У шкільних майстернях ти також будеш виготовляти вироби з жерсті, дроту, інших конструкційних матеріалів, які мають подібні форми.

Для того щоб виготовити виріб, необхідно правильно вибрати заготовку потрібних розмірів та розмітити її так, щоб після вирізування контурів майбутнього виробу та її гнуття вона набула форми, визначеної графічним документом. Для цього в натуральну величину або в масштабі виконують розгортку поверхонь майбутнього виробу на площині, тобто розмічають його контури на площині в розгорнутому стані. Наприклад, креслення розгортки циліндричної трубки на площині (мал. 51) має геометричну форму прямокутника, ширина якого дорівнює висоті трубки Н, довжина - довжині кола основи циліндричної трубки. Тобто с = 2пRде к - число «пі», що дорівнює 3,14, a R - радіус трубки.

Розгортку виробу з кількома згинами робити складніше, ніж розгортку трубки.

Ознайомся з розгорткою куба. Він має шість однакових граней (мал. 52).

Для виготовлення виробу необхідно передбачити на графічному зображенні, а отже, і на заготовці, припуск на з’єднання його частин.

Мал. 51. Розгортка трубки


Мал. 52. Розгортка куба

Мал. 53. Повні розгортки куба та циліндра

Таке зображення називається повною розгорткою виробу. У розгортці куба та трубки додають припуск на з’єднання (мал. 53).

Перед початком виготовлення виробу слід прочитати його креслення, визначити розміри майбутнього виробу, з’ясувати, з якого матеріалу він має бути виготовлений, якої геометричної форми необхідно йому надати та які інструменти, обладнання для цього потрібні. При розмічанні заготовок з металу дотримуються аналогічних прийомів, що й при розмічанні виробів з деревинних матеріалів, з певними відмінностями, про які ти дізнаєшся з наступних параграфів.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4

Виконання креслення розгорток виробів

Обладнання і матеріали: олівець, лінійка, циркуль, робочий зошит.

Послідовність виконання роботи

1. За завданням учителя або нижчеподаними графічними зображеннями ознайомся з розгортками виробів (мал. 54).

2.  Накресли в робочому зошиті в масштабі 1:1 визначені для виготовлення на наступних уроках розгортки виробів.

3.  Визнач за кресленням розміри заготовок, необхідних для виготовлення виробів.

4.  Розмічання заготовок та виготовлення виробів виконай після вивчення наступних тем.


Мал. 54. Розгортки виробів: а - коробочки; б-совка; в - дитячої лопатки; г - затискача для плакатів

 - розгортка, куб, ребро, відбортовка.

Відбортовка — невисокий боковий край у виробі, виконаний згинанням.

Грань - плоска поверхня предмета, що утворює кут з іншою поверхнею.

Конус — геометричне тіло, що утворюється обертанням трикутника навколо одного з його катетів.

Куб — правильний шестигранник, усі грані якого - квадрати. Ребро - місце, лінія перетину двох площин.

Розгортка - графічне зображення на площині розгорнутої поверхні будь-якої геометричної фігури.

Циліндр — геометричне тіло, що утворюється обертанням прямокутника навколо одного з його боків.

1. Що називають розгорткою виробу?

2. Чи можна виготовити куб або циліндр без розгортки?

3. Де на кресленні використовують штрихпунктирну лінію з двома крапками?

4. Які графічні зображення використовують для виготовлення виробів?

5. Що називають кресленням деталі?

6. Для чого потрібно знати креслення?

Тестові завдання

1. Як називається графічне зображення деталі з нанесеними розмірами та лініями згину?

А ескіз

Б креслення

В шаблон

Г розгортка

Д технічний рисунок

2. Які габаритні розміри повинна мати заготовка з листового металу для виготовлення зображеного виробу?

А 950x40

Б 750x200

В 820x240

Г 820x200

3. На якому зображенні показано розгортку трикутної призми?

4. На якому рисунку зображено розгортку піраміди?

5. Яка із розгорток відповідає поданому зображенню?

 





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити