Трудове навчання 6 клас (для хлопців) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ ТА ДРОТУ


ПРОЦЕС РІЗАННЯ ТА ОБПИЛЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ВИРОБУ ІЗ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ


§ 11. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ВИРОБУ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ


Опорні поняття: технологічний процес; планування роботи; технологічна карта; операція гнуття тонколистового металу.

Раніше ви вже ознайомилися з такими технологічними процесами, як виконання креслеників окремих деталей, правлення заготовок, з тонколистового металу, різання тонколистового металу та його обпилювання. Також ви виконали низку практичних, робіт під час яких закріпили на практиці отримані знання. Весь світ техніки, захоплюючих наукових винаходів і сучасних машин побудований на їх основі, ці найпростіші трудові операції так чи інакше використовуються для створення сучасних машин та їх моделей (мал. 90).

І не тільки в моделюванні використовують технологічні операції, які ви вивчали. Хіба не дивно, що один із найдорожчих у світі англійський автомобіль марки «Морган» і досі виготовляють шляхом різання, правлення та гнуття його складових частин з металу вручну (мал. 91). На лівому фото добре видно, що каркас для кузова виготовлено з дерев’яних деталей. А самі панелі кузова вигинають і підганяють вручну, за місцем, тому вони є індивідуальними для кожної машини.


Мал. 90. Розгортки для виготовлення найпростіших моделей транспортних засобів та готові моделі


Мал. 91. Зліва — дерев’яний каркас та металеві панелі кузова; справа — готовий автомобіль

Що ж дає змогу робити такі довершені речі і взагалі здійснювати процес виробництва? Насамперед, це правильно спланована послідовність низки технологічних операцій, які виконують одну за одною.

Планування роботи — необхідна умова будь-якої трудової діяльності. Беручись до виготовлення того чи іншого виробу, треба передусім продумати порядок роботи від початку до кінця, тобто скласти план роботи.

Основне призначення планування полягає в тому, щоб за мінімальних витрат часу, праці й матеріалу досягти максимальної продуктивності праці.

План роботи включає:

1. Читання кресленика, тобто визначення форми і розмірів виробу (деталі), порядку збирання окремих деталей, а також матеріалу, з якого ці деталі виготовляються.

2. Добір заготовок для всіх деталей.

3. Визначення способів обробки заготовок і послідовності операцій.

4. Добір різальних і вимірювальних інструментів, а також пристосувань.

5. Вибір способів контролю якості деталей, що виготовляються.

6. Підготовка робочого місця до роботи.

- Технологічним процесом називають виготовлення виробу (деталі) в результаті послідовного (у певному порядку) виконання операцій з обробки матеріалу.

Щоб виготовити деталь (виріб) за креслеником, потрібно попередньо розробити технологічний процес обробки матеріалу. Під час розробки технологічного процесу треба вибрати найбільш раціональні форму і розміри заготовки, визначити найбільш оптимальні прийоми обробки заготовки, дібрати відповідні інструменти і пристосування.

Технологічний процес записують на технологічних картах. Технологічна карта містить такі відомості: номери операцій, найменування операцій, операційні ескізи, найменування ручних інструментів, різальних і вимірювальних пристосувань, норми часу на виконання окремих операцій і виготовлення виробу в цілому. До технологічної карти додається кресленик, у якому міститься загальна характеристика виробу, назви окремих деталей, їх кількість, вид матеріалу. Кресленик є вихідним технічним документом для розробки технологічного процесу. За креслеником визначають розміри виробу і розміри окремих деталей, порядок складання деталей у виріб.

Розглянемо побудову технологічного процесу і приклад технологічної карти для одного з двох виробів, кожний з яких складається з однієї деталі, основним матеріалом для них є тонка біла жерсть. Перший з виробів — це зразок спрощеної моделі гелікоптера (мал. 92).

Другим виробом є дизайнерський елемент декорування житлових приміщень — підсвічник (мал. 93).

У технологічній карті для виготовлення моделі гелікоптера (табл. 2), показано, у якій послідовності виконують операції розмічання, вирізування, згинання елементів конструкції з метою отримання готового виробу. Також названо потрібний інструмент, за допомогою якого виконують певну операцію на кожному етапі роботи.


Мал. 92. Рисунок (а) та кресленик (б) спрощеної моделі гелікоптера

Мал. 93. Рисунок (а) та кресленик (б) декоративного підсвічника


Таблиця 2

Приклад технологічної карти для виготовлення виробу з тонколистового металу

ВИКОНАЄМО ЗАВДАННЯ РАЗОМ

Ознайомившись із формою заповнення та змістом планування послідовності операцій у технологічній карті, розробимо документ (технологічну карту) для виробу, зображеного на малюнку та кресленику (мал. 93). Із кресленика ми бачимо, що матеріалом для його виготовлення запропоновано покрівельну оцинковану тонколистову сталь завтовшки 0,5— 0,75 мм. Вибір товщини матеріалу залежить від розмірів свічки, для якої ви хочете виготовити підсвічник. Чим вона важча, тим товщим має бути матеріал заготовки. Заготовка підсвічника з урахуванням припуску має квадратну форму зі стороною 105 мм. Після операції правлення треба перейти до розмічання, яке полягатиме у визначенні центра заготовки та проведення з цього центра трьох концентричних кіл радіусами 15, 31 і 50 мм відповідно. Далі треба поділити найбільше коло на 12 рівних частин, а потім з’єднати отримані поділки із центром заготовки.

На наступному технологічному етапі основним способом обробки матеріалу буде різання ножицями (по зовнішньому контуру) та округлення лінії відрізу за допомогою напилка. Після цього слід виконати прорізи за радіальними лініями розмітки (12 прорізів) до контуру кола радіусом 15 мм. Отримавши 12 променів у формі трапеції, треба вкоротити їх через один до дуги радіусом 31 мм.

Наступною операцією є правлення металу, оскільки після різання ножицями окремі промені заготовки зазнали викривлення. Для її виконання на робочому місці мають бути підготовлені плоскогубці та дерев’яна киянка.

Далі треба виконати гнуття тонколистового металу. Воно полягає у відгинанні плоскогубцями коротких променів в один бік (вони стануть утримувати свічку), а довгих — у протилежний (вони стануть ніжками підсвічника). Задля отримання більш виразного зовнішнього вигляду підсвічника кожному з променів можна надати певної кривизни за допомогою плоскогубців або круглогубців.

Останньою операцією в технологічній послідовності виготовлення виробу є оздоблювальні роботи (шліфування, лакування або фарбування виробу).

Складаючи технологічну карту для виготовлення виробу з тонколистового металу, ми застосували технологічну операцію гнуття.

- Гнуття — це слюсарна операція, у процесі якої одна частина плоскої заготовки змінює своє положення відносно іншої її частини.

Гнуття таких матеріалів, як жерсть (товщина до 0,25 мм) або фольга, може виконуватися вручну з використанням плоскогубців та круглогубців (мал. 94).


Мал. 94. Прийоми гнуття жерсті за допомогою плоскогубців та круглогубців

Мал. 95. Гнуття заготовки в лещатах по оправі


Мал. 96. М’які накладки на губки лещат

Мал. 97. Види оправок для гнуття тонколистового металу в лещатах

Якщо матеріалом заготовки є покрівельне чи оцинковане залізо (товщина від 0,25 і більше), операцію гнуття виконують з використанням киянок, слюсарних молотків, оправок і слюсарних лещат, у яких закріплюють оправку разом із заготовкою (мал. 95) або безпосередньо заготовку з використанням накладних м’яких губок (мал. 96), щоб запобігти пошкодженню поверхні заготовки лещатами. Оправки можуть мати прямі або гострі кути, а також циліндричну поверхню (мал. 97).

Мал. 98. Пристосування для гнуття тонколистового металу на заданий кут

Якщо треба зігнути тонколистовий метал на довжині, більшій за ширину губок лещат, використовують пристосування для гнуття, яке є стандартним обладнанням слюсарних шкільних майстерень (мал. 98). На металообробних підприємствах операцію гнуття виконують на гідравлічних пресах і машинах для гнуття.

Виконуючи технологічну операцію гнуття, слід дотримуватися таких правил безпеки:

• Працювати тільки справним інструментом.

• Під час ручного гнуття надіти захисну рукавичку на руку, що тримає заготовку.

• Не тримати ліву руку близько до місця ударів або згину.

• Надійно закріплювати заготовку з оправкою в лещатах.

• Не стояти за спиною у працюючого (через можливість отримання травм від киянок і молотків під час замаху).

• Дотримуватися порядку на робочому місці.

 Цікаво знати

Британська компанія Morgan Motor Company, яка вже відсвяткувала свій сторічний ювілей, — острівець сталості в сучасному швидкоплинному світі. Кожний свій автомобіль вона виготовляє вручну, і за рік компанія випускає близько 600 машин. Тим, хто бажає придбати ексклюзивний, вироблений вручну красень-автомобіль, доводиться чекати більше року. Вартість автомобіля коливається від 44 до 300 тис. доларів.

Чи добре засвоїли?

1. Яке призначення планування під час роботи?

2. Що включає в себе план роботи?

3. о називають технологічним процесом?

4. Які відомості містяться в технологічній карті?

5. Дати визначення слюсарній операції гнуття.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити