Трудове навчання 6 клас (для хлопців) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ ТА ДРОТУ


ВИРІВНЮВАННЯ, РОЗМІЧАННЯ, РІЗАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ


§ 14. ВИРІВНЮВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ДРОТУ ДО РОЗМІЧАННЯ Й ОБРОБКИ, ПРИЙОМИ РОЗМІЧАННЯ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ВИРОБІ В ІЗ ДРОТУ


Опорні поняття: правлення на плиті; правлення в пристосуваннях; креслення деталей із дроту, особливості їх виконання; прийоми нанесення розмітки на заготовки з дроту.

Перед виготовленням виробів із дроту зазвичай є потреба у вирівнюванні заготовок із нього. На вибір прийомів вирівнювання та правлення дроту впливають його розміри (довжина, діаметр), а також механічні властивості (твердість, пружність, пластичність). Зауважимо, що вирівнюванню добре піддається дріт з невисокими показниками твердості та пружності.

Якщо заготовка із дроту має невелику довжину і діаметр, більший ніж 1,5—2 мм, то його вирівнюють на слюсарній плиті ударами молотка невеликого розміру (мал. 118).

Сама плита при цьому відіграє роль контрольного засобу. Перекочуючи дріт по поверхні плити, можна проконтролювати на дотик або візуально якість вирівнювальних робіт (якщо під час перекочування дроту між ним та плитою просвіти не з’являються, то дріт вирівняно добре).

Вирівнювання дроту меншого діаметра та достатньо великої довжини проводять по-різному. Дріт з м’яких металів (алюміній, мідь) протягують у попередньо натягнутому стані по ребру дошки, закріпленої на поверхні верстака, або навколо дерев’яного стрижня круглої форми, затиснутого в лещатах (мал. 119).


Мал. 118. Вирівнювання дроту на плиті

Мал. 119. Правлення дроту ковзанням навколо дерев’яного стрижня

При цьому в обох випадках кінці дроту, який підлягає вирівнюванню, треба накрутити на дерев’яні кілки, щоб дріт не висковзував із рук.

В іншому разі дріт протягують через отвір у дерев’яному бруску, при цьому стежать за тим, щоб дріт входив в отвір і виходив з нього під певним кутом до каналу в деревині (мал. 120).

Даний прийом вирівнювання дроту треба застосовувати для м’яких мідних або алюмінієвих дротів із захисним покриттям (лак, фарба), нанесеним на них. Більш м’яка деревина не буде пошкоджувати поверхню дроту.

Для сталевого дроту діаметром до 0,5 мм можна застосувати правлення між. двома дерев’яними брусками, що затиснуті в лещата разом із дротом (мал. 121).

Мал. 120. Правлення дроту протягуванням через отвір у дерев’яному бруску

Мал. 121. Правлення тонкого сталевого дроту шляхом протягування між двома брусками

В обох цих випадках кінець дроту, за який його протягують, краще утримувати за допомогою плоскогубців або ручних лещат (дивись додаткову інформацію), оскільки, якщо тримати тонкий дріт руками, то в разі прикладання певних зусиль ним можна пошкодити руки.

Існує також, ще один прийом вирівнювання дроту, але для його застосування треба виготовити нескладний пристрій. Це — дерев’яний брусок, у який у шаховому порядку набито ряд цвяхів таким чином, щоб дріт проходив між ними з певним зусиллям і при цьому вигинався «змійкою». Зазвичай брусок треба закріплювати в лещатах, а кінець дроту тягти за допомогою плоскогубців або ручних лещат (мал. 122).

 

Мал. 122. Пристрій для правлення м’якого сталевого та мідного дроту без захисних покриттів

У наведеному пристрої дріт безпосередньо ковзає по поверхні сталевих цвяхів, тому, якщо матеріал дроту (мідь, алюміній) м’якший за цвяхи, на ньому можуть утворитися подряпини.

Правила безпеки:

• Дотримуватися порядку на робочому місці.

• Під час правлення на плиті одягайте рукавичку на руку, яка підтримує заготовку з дроту.

• Тримайте руку на заготовці подалі від місця ударів.

• Щільно притискайте заготовку до плити або до ковадла.

• Не стійте за спиною працюючого та не працюйте, якщо хтось стоїть за вами.

Досі ви завжди виконували операцію розмічання на певній площині, утвореній матеріалом заготовки (фанера, ДВП, тонколистовий метал). Дріт, як конструкційний матеріал, не мас площин, на яких можна було б нанести лінії розмітки. Поверхня дроту має циліндричну форму, а якщо ви працюєте з дротом, що має діаметр до 2 мм, то поверхня для нанесення розміточних ліній дуже мала, і на ній роздивитися сліди від звичайного олівця або рисувалки дуже складно. Отже, використання традиційних розмічальних інструментів для нанесення позначок на дріт є неефективним. Для розмічання дроту краще використовувати маркери чорного або білого кольору (білий — для чорного незачищеного сталевого дроту, чорний — для дроту з кольорових металів та сталевого дроту, який було попередньо зачищено).


Мал. 123. Розмічання заготовок із дроту по довжині для подальшого їх розрізання


Дріт як заготовка має лише одну розмірність — довжину. Під час розмічання заготовок з подальшим їх відрізанням для нанесення міток на дріт можна використати ребро тригранного напилка. При цьому дріт затискають в лещатах, до нього прикладають слюсарну лінійку таким чином, щоб цифра, яка відповідає розміру заготовки, розмістилася біля кінця дроту, а початок лінійки (нульова позначка) вкаже місце, де треба прикласти ребро напилка і зробити ним кілька зворотнопоступальних рухів. У результаті цих дій на дроті має з’явитися заглиблення, яке вказуватиме на місце подальшого розрізання заготовки (мал. 123).

Утім, такий спосіб нанесення міток не підходить, коли мова йде про розмічання на заготовці місць, де надалі буде проводитися згинання заготовки. Річ у тім, що в разі згинання дроту насічки, зроблені ребром напилка, можуть спричинити руйнування (злам) дроту саме в цих місцях. Отже, якщо на заготовці з дроту треба відмітити місця згину, треба користуватися маркерами.

Здатність дроту достатньо легко набувати довільної форми в результаті дії на нього певної сили зумовлює те, що вироби з дроту можуть мати достатньо складну форму. Тож, щоб відрізати заготовку потрібної довжини, з метою економного витрачання дроту, дуже важливо правильно визначити довжину розгортки деталі, яку треба вигнути.

Вироби з дроту можуть складатися з таких геометричних фігур, як кола або дуги різних радіусів. Як ви знаєте, на ескізах, технічних рисунках, креслениках перед числом, яке позначає розмір діаметра, ставлять знак діаметра 0, а перед числом, що позначає радіус дуги, — велику латинську букву R. Пригадаємо, як ці умовні позначення та цифрові величини використовують на креслениках (мал. 124, 125).


Мал. 124. Технічний рисунок виробу із тонкого дроту — підставки для етикеток

Мал. 125. Кресленик виробу із товстого дроту — гачка для вивішування наочного приладдя

На креслениках, ескізах, технічних рисунках виріб із дроту діаметром менш ніж 2 мм зображують у вигляді однієї товстої лінії (мал. 124), а якщо діаметр дроту більший за 2 мм, — двома паралельними товстими лініями з осьовою лінією між ними (мал. 125). Такі кресленики використовують для визначення довжини заготовки виробу складної конфігурації.

ВИКОНАЄМО ЗАВДАННЯ РАЗОМ

Обчислимо довжину заготовки для виготовлення підставки для етикеток (мал. 124). Вона складається із чотирьох прямолінійних ділянок, дві з яких мають довжину по 80 мм, а інші дві — по 150 мм, одного згину радіусом 50 мм (половина кола) та двох згинів радіусом 10 мм (два півкола). При підрахунках треба пригадати, що довжина кола дорівнює приблизно 6,3 R. Отже, довжина заготовки має бути такою:

(80 х 2) + (150 х 2) + (6,3 х 50)/2 + (6,3 х 10) = 680,5 мм.

На виробництві для більш точного і швидкого обчислення використовують спеціальні таблиці.

 Додаткова інформація

Ручні лещата призначені для закріплення дрібних деталей під час обробки їх у руках, а також для утримання деталей під час свердління та в інших випадках, коли заготовку складно або небезпечно тримати руками (мал. 126).

Мал. 126. Ручні лещата

Інколи при згинанні дроту з кольорових металів, з метою захисту його поверхні від пошкоджень, дріт обмотують вузькими смугами паперу з використанням клею. У цьому разі розмічання заготовки можна здійснювати олівцем по поверхні паперової обгортки.

1.3а допомогою яких пристосувань виконують правлення м’якого дроту?

2. Яким допоміжним інструментом користуються під час протягування дроту через правильні пристрої?

3. З якою метою визначають довжину розгортки деталі з дроту?

4. Як зображають на технічній документації дріт діаметром до 2 мм?

5. Які розміри позначають на кресленику знаком 0 і літерою R?

 Завдання.

1. Обчисліть довжину заготовки з дроту для виготовлення кільця, радіус якого становить 25 мм.

2. Обчисліть довжину заготовки з дроту для виготовлення кільця, діаметр якого становить 40 мм.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити