Трудове навчання 6 клас (для хлопців) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ ТА ДРОТУ


ВИРІВНЮВАННЯ, РОЗМІЧАННЯ, РІЗАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ


§ 15. ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ДРОТУ, ГНУТТЯ ДРОТУ, ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ДРОТУ


Опорні поняття: круглогубці, пасатижі, плоскогубці, лещата, оправка, прийоми безпечної роботи.

Перед початком виготовлення деталей або виробів із дроту треба відокремити заготовку такої довжини, якої вистачило б на виготовлення однієї деталі. Таке завдання виконують за допомогою технологічної операції різання дроту.

На початку будемо використовувати для різання дроту найпростіші ручні інструменти: кусачки-бокорізи (мал. 127, а), кусачки монтажні (мал. 127, б) та пасатижі (мал. 128).

Різниця між цими трьома видами інструментів полягає в тому, яким чином вони виконують різання дроту та чи придатні вони для виконання інших операцій. Кусачки-бокорізи та кусачки монтажні (за їх допомогою зручно знімати ізоляційний матеріал з електричних дротів) є спеціальним інструментом. Різниця між ними під час різання дроту полягає в його розташуванні відносно площини, у якій знаходяться ручки інструмента. У разі різання дроту бокорізами дріт уміщується між різальними кромками під прямим кутом до площини інструмента (тобто збоку від цієї площини, звідси й назва кусачок) (мал. 129).


Мал. 127. Бокорізи (а) та монтажні кусачки (б) — інструменти для перерізання дротів

Мал. 128. Пасатижі — універсальний інструмент

Мал. 129. Прийом різання дроту боковими кусачками (бокорізами)

У разі різання дроту монтажними кусачками він стає ніби продовженням самого інструмента і розташовується у площині, що збігається з положенням інструмента (мал. 130).

Пасатижі — багатофункціональний ручний слюсарно-монтажний інструмент, у якому зазвичай суміщені плоскогубці, бокорізи і два різаки в поворотному шарнірі для різання дроту різних діаметрів. Пасатижі можуть мати пару плоских та округлих поверхонь з насічкою для захоплення плоских і повороту циліндричних деталей. Пасатижі інколи називають плоскогубцями, що не є повністю правильним. Пасатижі є більш універсальним ручним інструментом, і це дає змогу використовувати їх як для гнуття, так і для різання дроту.

Пасатижі як більш універсальний інструмент дозволяють виконувати процес різання дроту двома способами. Різання дроту може виконуватися за допомогою бічних різальних кромок, утворених бічною поверхнею робочої частини пасатижів, та циліндричним заглибленням, виконаним з іншої сторони робочої частини пасатижів (мал. 131).

 

Мал. 130. Прийом різання дроту монтажними кусачками

Таким чином ріжуть дріт малого діаметра і невеликої твердості. Для різання більш твердого дроту діаметром до З мм використовують різак у вигляді напівкруглих прорізів у половинках двох деталей, з яких складаються пасатижі. Для різання дроту в цьому пристрої ручки пасатижів треба розвести, поки прорізи не сумістяться (мал. 132, а). Після їх суміщення стає можливим закласти в ці прорізи дріт, сумістивши мітку на ньому з лінією розподілу цих деталей (мал. 132, б). Далі, міцно утримуючи дріт у прорізах, — сильно натиснути на ручки пасатижів до повного перерізання дроту (під час різання в такий спосіб міцно утримуйте заготовку, яка має відокремитися від цілого шматка дроту).

Сталевий дріт великої твердості та діаметром, більшим за 3 мм, можна також надпиляти гострою гранню напилка, а потім зламати, затиснувши його в лещатах поблизу пропилу. При цьому ту частину, яка повинна відокремитися, треба утримувати плоскогубцями.

Мал. 131. Прийом різання дроту пасатижами за допомогою бічних різальних кромок

Мал. 132. Установлення дроту в прорізи пасатижів (а) та його перерізання (б)

Правила безпеки під час роботи з дротом

•   Одягніть спецодяг та розкладіть інструмент і заготовки відповідно до порядку, визначеного вчителем.

•   Під час різання і гнуття дроту одна з його частин повинна бути закріплена в лещатах.

•   Під час різання дроту ту його частину, яку відрізають, треба утримувати рукою, що б за побігти її небезпечному відскоченню.

•   Підчас відрізання дроту не можна тримати його на рівні обличчя.

•   Для запобігання пораненням рук об гострі кінці дроту треба одягати робочі рукавиці.

 Перш ніж перейти безпосередньо до виконання операції гнуття дроту, ознайомимося ще з одним видом ручного інструменту, який широко використовується для ручного гнуття дроту із заокругленнями, що мають маленькі радіуси (1,5—5 мм), — це круглогубці.

Мал. 133. Інструменти для гнуття дроту: а — плоскогубці; б — круглогубці

Зовнішній вигляд круглогубців мало чим відрізняється від звичайних, уже знайомих вам плоскогубців або пасатижів. Головна відмінність полягає у формі робочої частини круглогубців (мал. 133, 134).

Робочі частини круглогубців мають форму зрізаного конуса з дуже невеликим кутом при вершині (мал. 134, б).

Така форма робочої частини круглогубців дає змогу, затискаючи дріт ближче або далі від кінців губок, змінювати радіус згинання заготовки з дроту.

Звичайно, за допомогою круглогубців можна отримувати і деталі з більшим радіусом згину, але тоді доведеться поступово переміщувати робочі частини круглогубців уздовж тієї частини заготовки, якій треба надати згину певного радіуса, підгинаючи дріт у кожному з проміжних положень (мал. 135).

Однак, вигнутий таким чином дріт буде недостатньо точним геометричним колом із заданим радіусом. Тому на початку роботи з гнуття дроту варто використовувати циліндричні оправки (мал. 136).

Добираючи оправки для згинання дроту, треба пам’ятати, що після зняття вигнутого дроту з циліндричної оправки і припинення дії на нього згинальних сил, заподіяних губками лещат, молотком чи ручним інструментом, його форма може змінитися. За рахунок пружних властивостей, притаманних заготовкам із дроту, внутрішній діаметр зігнутого з нього кільця буде дещо більшим за діаметр оправки. Отже, для отримання кілець чи деталей округлої форми з дроту діаметр оправки слід підібрати експериментальним шляхом.


Мал. 134. Форма робочої частини плоскогубців (а) і круглогубців (б) у збільшеному вигляді

Мал. 135. Прийоми згинання дроту круглогубцями для отримання заокруглень великого радіуса

Мал. 136. Гнуття дроту в лещатах на циліндричних оправках


Мал. 137. Гнуття дроту в лещатах (а) та в лещатах на оправці (б)

Також, дуже поширеним прийомом гнуття дроту є його згинання під певним кутом у лещатах. Якщо кут, під яким треба зігнути заготовку, дорівнює 90°, то оправкою для згинання є сама поверхня губок лещат (мал. 137, а), якщо ж. кут має інше значення, то можна використати попередньо виготовлений шаблон заданого кута (мал. 137, б).

Проектуючи та виготовляючи вироби з дроту, слід пам’ятати, що мінімально припустимий радіус згину дроту дорівнює подвоєній величині його діаметра. Також слід пам’ятати, що при неправильно обраному місці згину в результаті неточності розмічання або закріплення деталі перед технологічним процесом згинання, випрямлення та згинання можна повторити не більше одного-трьох разів, залежно від жорсткості та діаметра дроту (чим товщий дріт, тим швидше він ламається в разі повторних згинань).

Слід зауважити, що м’який дріт згинають плоскогубцями або круглогубцями в руках, а товстий і твердий дріт згинають у лещатах.

Під час виготовлення деяких виробів (мал. 138), або якщо наявний дріт занадто тонкий, застосовують прийом скручування дроту.

Скручування дроту можна провести, як показано на малюнку (мал. 139, а). М’який дріт можна скручувати в руках за допомогою плоскогубців або ручних лещат (мал. 139, б).

В умовах виробництва зазвичай використовують спеціалізовані верстати, які налагоджують на виконання певної операції та виготовлення одного зразка деталі (мал. 140).

Мал. 138. Використання скрученого дроту

Мал. 139. Прийоми скручування дроту на оправках у лещатах (а) та в руках (б)

Мал. 140. Спеціалізований верстат для виготовлення гнутих деталей із дроту

Чи добре засвоїли?

1. За допомогою яких ручних інструментів можна різати дріт?

2. У чому різниця між плоскогубцями та пасатижами, і який з цих інструментів можна використовувати для операції різання дроту?

3. Яких правил безпеки треба дотримуватися під час різання дроту?

4. Які інструменти використовують для гнуття м’якого дроту?

5. Яке призначення лещат під час гнуття дроту?

Цікаво знати

Назва інструмента «пасатижі» прийшла до нас із французької мови і складається з двох слів, які в перекладі означають «зажим» і «стрижень».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити