Трудове навчання 6 клас (для хлопців) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 3 ОСНОВИ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОЕКТУВАННЯ


ОСНОВИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


§ 24. МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ. МЕТОД КОМБІНУВАННЯ


Опорні поняття: приклади комбінування, метод комбінування, зразки-аналоги, поєднання деталей або різних способів діяльності.

Подивімося на довколишній світ. Завдяки фарбам різного кольору художник може отримувати й нові кольори та їх відтінки, змішуючи фарби. Так він збільшує кількість кольорів у своїй палітрі, що дає змогу малювати красиві картини.

Музикант у своєму розпорядженні має сім нот. Проте, комбінуючи і поєднуючи їх, він отримує дивовижні гармонійні звуки музики. Так і в техніці комбінування окремих елементів (деталей) дозволяє створювати нові машини, обладнання тощо. Розкладання інструментів на робочому місці в найзручнішому для виконання трудових операцій порядку, розташування елементів зображення на папері є також прикладами комбінаторних дій (мал. 176, а).     

Мал. 176. а — приклади компонування елементів;

б — дитячий набір-конструктор

Прикладом створення різних образів є ігри для дітей зі складання конструкції із певного набору фігур. Конструктор, показаний на малюнку 176, б, дає уявлення про можливості комбінування фігур різної форми. За рахунок комбінування і поєднання деталей конструктора можна отримати різні фігури, схожі на машину, будинок тощо.

Саме тому для виготовлення будь-якого виробу дизайнер визначає його форму та загальну конструкцію, складає план роботи, здійснює орієнтовний добір потрібного матеріалу та інструменту.

На стадії визначення форми виробу і його конструкції застосовують метод комбінування. Суть цього методу полягає у виявлення кращих ознак раніше виготовлених виробів і їх перенесенні та поєднанні (комбінуванні) у конструкції проектованого виробу.

Для комбінування конструкції майбутнього виробу використовують інші зразки виробів, які у своїй основі мають однакову форму, подібні за будовою і призначенням частин. Такі зразки виробів називають аналогами. На малюнку 177 зображено конструкцію виробу, виготовленого з тонколистового металу і дроту — сушарку для посуду. Під час її конструювання використовували інші зразки-аналоги сушарок, а їх комбінування й відповідне компонування дозволило створити новий виріб.


Мал. 177. Конструювання за аналогами


У створенні побутової техніки визначальним є перелік різних способів діяльності, які можна одночасно об’єднати в одній моделі (мал. 178).

Мал. 178. Прибиральник-універсал

Комбінування простих речей, звичних для нашого користування, дозволяє робити їх ще більш зручними в повсякденному житті (мал. 179).

Мал. 179. Комбіновані плічка для одягу

Метод комбінування можна застосовувати не лише під час створення складних технологічних об’єктів, але й простих виробів. Для цього послідовно виконують:

1. Пошук моделей-аналогів для виробу, який будуть проектувати.

2. Виявлення кращих ознак у кожній з моделей.

3. Створення нової моделі з використанням кращих ознак розглянутих аналогів.

Додаткова інформація

•   Комбінування можна спостерігати в живій природі. Так, для більшості представників живої фауни загальноприйнятим є наявність основних властивостей: риби плавають у воді, птахи — літають високо в небі. Однак, існують і поєднання: птахи, які не лише літають, але й занурюються у воду на достатньо велику глибину, і риби, що здатні перелітати над поверхнею води великі відстані (мал. 180, а, б).

Мал. 180. а — «риба-птах»; б — «птах-риба»

•   Метод комбінування є досить поширеним і водночас універсальним способом роботи сучасного дизайнера. «Поєднай непоєднуване!» — під таким творчим гаслом сучасні митці створюють дивовижні вироби, у яких поєднують не лише різні форми і конструкції, але й конструкційні матеріали та відповідні техніки їх обробки (мал. 181).

Мал. 181. Роботи українського дизайнера Ярослава Таланта («вишивка на камені») — дійсно несподіване поєднання в сучасному дизайні завдяки інноваційним технологіям обробки матеріалу

Чи добре засвоїли?

1. Коли застосовують метод комбінування?

2. Які вироби називають аналогами?

3. У якій послідовності створюють новий виріб за допомогою методу комбінування?

4. Які приклади комбінування можна спостерігати в живій природі? Наведіть приклади з власного досвіду.

5. На малюнку 182 зображено компонування форми виробу методом комбінування. Використовуючи зразки-аналоги, наведені на малюнках 183, а, б, в, скомбінуйте власний варіант виробу (підставка для книги або планшета). Вправу виконайте в зошиті чи на окремому аркуші паперу.

Мал. 182. Зразки - аналоги


Мал. 183.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити