Трудове навчання 6 клас (для хлопців) - В.К. Сидоренко

ВСТУП ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО МЕТАЛИ І МЕТАЛООБРОБКУ


§ 3. РОБОЧА ПОСТАВА, ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОЇ ПРАЦІ


Опорні поняття: прийоми визначення висоти слюсарного робочого місця, робоча постава, організація робочого місця, продуктивність праці.

Для зручної й успішної праці висота слюсарного верстака має відповідати зросту учня. Розглянемо ще один прийом контролю правильності вибору висоти слюсарного верстака (мал. 11). Для цього достатньо покласти долоню руки на поверхню губок слюсарних лещат і перевірити, чи дорівнює приблизно кут між плечем і передпліччям прямому куту. Якщо він більший за 90°, то висота робочого місця занадто мала, і навпаки, якщо кут менший за 90°, то робоче місце зависоке.

Залежно від характеру трудових дій, потрібних для виконання навчального завдання, застосовують різні робочі постави.

- Робоча постава учня — це правильне положення всіх частин його тіла підчас виконання завдань на робочому місці.

Найкращі робочі постави для більшості робіт на заняттях із трудового навчання — сидячи (мал. 12) і стоячи (мал. 13).

Мал. 11. Перевірка правильності вибору виcoти слюсарного верстака

Мал. 12. Робоча постава сидячи

Мал. 13. Робоча постава стоячи

Мал. 14. Правильне положення рук і ніг під час роботи стоячи

Робоча постава сидячи, у першу чергу, може використовуватися для виконання такої копіткої та точної роботи, як розмічання заготовок. Також сидячи бажано обпилювати дрібні деталі за допомогою надфілів (маленьких напилків без дерев’яної ручки) та на етапі остаточної обробки деталі до потрібного розміру.

Для налаштування висоти робочого місця під час роботи сидячи слід скористатися як механізмом регулювання висоти робочої поверхні універсального верстака, так і регулюванням висоти сидіння (за наявності в сидіння регулювального гвинтового механізму). При цьому робоча постава має забезпечувати розташування робочої поверхні верстака на рівні ліктя учня.

Правити заготовки з тонколистового металу, різати їх ножицями та обпилювати треба обов’язково стоячи за своїм робочим місцем.

Під час роботи стоячи треба дотримуватися правильних положень рук і ніг (мал. 14).

Для того щоб зайняти правильне положення для роботи стоячи, треба стати навпроти слюсарних лещат так, щоб п'ятки ніг розмістились на умовній лінії, що утворює кут 45° відносно краю верстака. При цьому тулуб також буде розгорнуто під кутом 45° до краю стільниці слюсарного верстака. Відстань між внутрішніми сторонами п'яток має становити 200-300 мм. Стопи ніг повинні бути дещо розведені вбік так, щоб кут між ними становив приблизно 60°. Таке розташування частин тіла відносно слюсарного верстака полегшує процес виконання ручних слюсарних операцій.

Раціональна організація робочого місця означає створення умов, необхідних для успішної праці. До таких умов належать правильне розташування слюсарних верстаків, верстатів, столів; дотримання на робочому місці чистоти та порядку, зручне розташування інструменту і заготовок.

Ліворуч на стільниці розміщують те, що беруть лівою рукою, праворуч — те, що беруть правою рукою. Предмети тимчасового застосування тримають у спеціально відведених місцях. Якщо робоче місце організувати правильно, витрачається менше часу і зусиль на виготовлення виробів, тобто підвищується продуктивність праці.

Для учнів 6 класу рекомендовано такий режим праці під час виконання слюсарних операцій: чергування неперервної праці упродовж 9—11 хв із короткотерміновим відпочинком 2—4 хв, це знижує втомлюваність і забезпечує високу продуктивність. Якщо характер роботи дозволяє, краще працювати сидячи.

Отже, раціональна організація робочого місця, правильний режим праці й відпочинку, зручна постава значно поліпшують умови праці, сприяють підвищенню її продуктивності та збереженню здоров’я учнів. Працюючи в шкільній майстерні на робочому місці, треба обов’язково дотримуватися загальних правил безпечної роботи та загальних правил виконання практичних робіт.

 Загальні правила безпеки у шкільних майстернях

Для успішного виконання трудових завдань у шкільних майстернях треба дотримуватися таких правил:

•   Правильно одягніть спецодяг (застебніть його на всі ґудзики, довгі рукава застебніть або засукайте вище ліктя. Перевірте, щоб на одязі не було деталей, що звисають, сховайте волосся під головний убір).

•   Ретельно підготуйте своє робоче місце до безпечної роботи.

•   Уважно вислухайте вчителя й отримайте завдання на урок.

•   Підготуйте до роботи свій інструмент і пристрої, упевнившись у їх справності. Під час перевірки інструменту зверніть увагу на те, щоб молотки були міцно насаджені на ручки та закріплені клином, а їх бійки мали рівну та злегка опуклу поверхню. Напилки повинні бути міцно закріплені в ручках.

•   Забороняється розпочинати роботу без дозволу вчителя.

•   Використовуйте робочий час для виконання завдання, не займайтеся сторонніми розмовами.

•   Дбайливо ставтеся до устаткування, верстатів, інструментів.

•   Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя.

Загальні правила виконання практичних робіт

1. До початку роботи прибрати все зайве, перевірити слюсарний верстак, котрий повинен бути стійким, а його висота має відповідати зросту учня. Слюсарні лещата повинні бути справними, міцно закріпленими на поверхні верстака. Важіль має легко обертати гвинтовий механізм, губки лещат повинні мати не зношену насічку. Також треба перевірити справність ручних інструментів.

2. Дотримуватися вимог технологічної дисципліни і послідовності виконання завдань. Міцно закріплювати в лещатах заготовки разом з оправками, під час їх встановлення чи знімання бути обережним, оскільки оправки в разі падіння можуть спричинити травми.

3. Обладнання та інструменти використовувати тільки за призначенням, оберігати їх від пошкоджень, дотримуватися правил безпечної роботи.

4. Після виконання завдань здати вчителеві готові вироби, прибрати робоче місце, металеві ошурки з деталі та верстака прибирати тільки за допомогою щітки, вимкнути електричні прилади.

Чи добре засвоїли?

1. У чому полягає правильна організація робочого місця?

2. Яким вимогам повинна відповідати робоча постава учня, що працює за слюсарними верстаком?

3. Чим визначається робоча зона, або робочий простір?

4. Як треба розкладати інструмент і матеріали під час роботи?

5. Чому треба дотримуватися правил безпеки праці?

Завдання

Підберіть висоту робочого місця, використовуючи один з відомих вам способів регулювання його висоти.

•   Регулювання висоти стільниці верстака разом із закріпленими на ній лещатами.

•   Вибір висоти робочого місця шляхом підбору дерев’яного трапу потрібної висоти.

 Послідовність виконання завдання

•   Обрати спосіб регулювання, прийнятний для наявної конструкції верстака.

•   Виконати регулювання висоти робочого місця, використовуючи обраний спосіб.

•   Перевірити результати регулювання та продемонструвати їх учителю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити