Трудове навчання 6 клас (для хлопців) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ ТА ДРОТУ


§ 7. ПРАВЛЕННЯ ЗАГОТОВКИ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ, ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИЙОМИ РОБОТИ


Опорні поняття: правлення тонколистового металу; правильний інструмент; прийоми правлення тонколистового металу; прийоми правлення фольги.

Листовий метал і заготовки з нього, особливо якщо він має незначну товщину, можуть мати вигини і нерівності у вигляді опуклостей (вм'ятин) і відхилень від площинної форми, що можуть утворитися в результаті різання матеріалу та умов зберігання. Подібні дефекти форми заготовок усувають за допомогою такої технологічної операції, як правлення. Тож перш ніж приступити до виготовлення виробу із тонкого листового металу, отриману від учителя заготовку треба перевірити на присутність вище наведених дефектів, і в разі їх наявності заготовку піддають правленню.

- Правлення — це слюсарна операція, призначена для вирівнювання заготовки шляхом створення тиску на її поверхню за допомогою ударів молотка, дії ручного преса або інших пристроїв.

За видами правлення може поділятися на холодне (за звичайної температури) та гаряче (заготовки великої товщини, що підлягають вирівнюванню, нагрівають до температури 800—1000 °С). Тонколистовий метал має достатньо велику пластичність за нормальних умов, тому його правлення проходить без додаткового нагріву.

Для правлення тонколистового металу використовують правильний інструмент та інші пристосування, до них належать — правильна плита, ковадло слюсарних лещат (мал. 56). Ковадло слюсарних лещат використовують у разі невеликих розмірів заготовки, яка потребує правлення.

Мал. 56. Правильна плита (а) та ковадло слюсарних лещат (б)

Удари по заготовках, що потребують правлення, наносять за допомогою дерев’яних молотків (киянок.) (мал. 57).

Також можуть використовуватися звичайні слюсарні та спеціальні молотки (мал. 58) Слюсарні молотки можуть використовуватися для правлення металу, який має необроблену або вкриту іржею поверхню. Спеціальні молотки використовують для заготовок з обробленою (шліфованою, лудженою) поверхнею.

Правлення тонколистового металу завтовшки до 0,2 мм (фольги) виконується за допомогою гладилок різної форми (дерев’яних брусків, дерев’яних молотків із плоскими широкими робочими частинами) (мал. 59).

Мал. 57. Дерев’яні молотки (киянки)

Мал. 58. Слюсарні та спеціальні молотки для правки металу


Мал. 59. Гладилки (а) та спеціальні пристосування для правлення фольги (б)

Під час правлення тонколистового металу й особливо білої жерсті удари киянкою треба наносити дуже обережно. Здебільшого ви будете мати справу із заготовками невеликого розміру, але й на них можуть трапитися місця викривлення та деформації матеріалу. При цьому заготовку з нерівностями кладуть опуклостями догори на гладеньку та рівну поверхню правильної плити або на ковадло лещат. Опуклість обводять маркером чи крейдою і починають наносити удари по краях заготовки. Наближаючись до обведеного контуру, удари треба наносити частіше і з меншим зусиллям (мал. 60).

Мал. 60. Правлення опуклостей на заготовках із тонколистового металу

Мал. 61. Правлення фольги

Правлення фольги здійснюється на плиті за допомогою гладилок або спеціально призначеного інструмента. При цьому слід пам’ятати, що на краях заготовок із жерсті та фольги можуть бути дуже гострі кромки або задирки. Тож з метою запобігання порізам на руку, яка тримає заготовку, треба обов’язково надягнути робочу рукавичку (мал. 61).

У металообробних цехах для правлення листового металу застосовують правильні валки або преси.

Правила безпеки:

• Дотримуватися порядку на робочому місці.

• При правленні на плиті надягайте рукавичку на руку, яка підтримує заготовку.

• Тримайте руку на заготовці подалі від місця ударів.

• Щільно притискайте заготовку до плити або до ковадла.

• Не стійте за спиною працюючого та не працюйте, якщо хтось стоїть за вами.

Чи добре засвоїли?

1. Яку операцію називають правленням?

2. Якими інструментами виконують правлення тонколистового металу?

3. Яка послідовність правлення опуклостей та вигинів на заготовках з тонколистового металу?

4. Яким чином вирівнюють фольгу?

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА 4

ПІДГОТОВКА І ПРАВЛЕННЯ ЗАГОТОВКИ ІЗ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ

Обладнання та матеріали:

•   киянка, молоток слюсарний;

•   бруски дерев’яні;

•   правильна плита.

Послідовність виконання роботи

1. Підготуйте робоче місце, вдягніть робочий одяг та захисні рукавички.

2. Виконайте правлення заготовки з листового металу з однією опуклістю:

а) обведіть крейдою або маркером опуклість;

б) покладіть лист на правильну плиту опуклістю догори так, щоб він лежав усією поверхнею на плиті;

в) притримуючи лист однією рукою, другою наносьте удари киянкою (молотком) від краю листа в напрямку до опуклості, як показано на малюнку 60;

3. Виконайте правлення заготовки з листового металу з кількома опуклостями:

а) обведіть опуклості крейдою або маркером;

б) наносячи удари киянкою (молотком) між опуклостями, зведіть усі опуклості до однієї. Далі правте лист таким способом, як і з однією опуклістю.

4. За умови наявності на заготовці з тонколистового металу одночасно опуклості та вм’ятини:

а) обводимо крейдою чи маркером опуклість, що має місце з одного боку заготовки;

б) перевернувши заготовку на зворотний бік, обводимо крейдою або маркером опуклість на її зворотній стороні;

в) заготовку орієнтують таким чином, щоб правленню підлягала тільки опуклість, увігнутість не повинна лягати на правильну плиту;

г)  перевернувши заготовку на інший бік (опуклістю догори), правимо наявну нерівність уже відомим вам способом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити