Трудове навчання 6 клас (для хлопців) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОЛИСТОГО МЕТАЛУ ТА ДРОТУ


ПРОЦЕС РІЗАННЯ ТА ОБПИЛЮВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ВИРОБУ ІЗ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ


§ 9. ПРИЙОМИ РІЗАННЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ РУЧНИМИ НОЖИЦЯМИ


Опорні поняття: Процес різання; будова ручних слюсарних ножиць; прийоми роботи.

В умовах шкільної майстерні тонколистовий метал ріжуть слюсарними ручними та важільними ножицями. Різання тонколистового металу ножицями полягає в розділенні його на частини. Розрізання металу ручними ножицями здійснюється завдяки тиску двох різальних ножів, що рухаються назустріч один одному. У порівнянні зі звичайними, слюсарні ножиці мають короткі різальні леза і подовжені ручки, що дає змогу збільшити зусилля під час різання (мал. 72).

 

 

Мал. 72. Будова ручних ножиць для різання тонколистового металу

Ручні ножиці застосовують для розрізання тонколистового металу зі сталі завтовшки до 1,0 мм або з кольорових металів завтовшки до 1,5 мм.

За розміщенням різальних лез ножиці поділяють на праві й ліві. Якщо ножиці ліві, учень бачить різальну кромку леза, розташованого зліва від площини, у якій вони рухаються (мал. 73, б) а якщо праві — із правого (мал. 73, а). Поділ ножиць для різання тонколистового металу на праві та ліві зумовлений тим, що правими ножицями зручніше обрізати припуск із лівої сторони деталі, а лівими — із правої.

Рис. 73. Прямі ручні ножиці: a — праві; б — ліві

Розглянемо прийоми роботи слюсарними ножицями. Якщо тонколистове залізо має товщину до 0,25 мм, то операцію різання можна здійснювати, утримуючи однією рукою заготовку, а іншою рукою — ножиці (мал. 74).

При цьому частина заготовки з розміченою деталлю і лінія розмітки мають залишатися зліва від різального леза (якщо це ліві ножиці). У разі виконання операції різання тонколистового металу правими ножицями частина заготовки з розміченою деталлю та лінії розмітки знаходяться справа від різального леза.


Мал. 74. Хватка ножиць при різанні тонколистового металу

Після того, як ножиці прорізали деяку відстань, працюючий повинен за допомогою мізинця, розташованого над ручкою, розвести ручки у вихідне положення та просунути ножиці уперед до кінця зробленого прорізу і знову повторити робочий рух різання.

Якщо заготовка з тонколистової сталі має товщину 0,5 мм і більше, то різання ножицями краще здійснювати, затиснувши нижню ручку ножиць у слюсарні лещата (мал. 75).

Мал. 75. Робота ножицями, закріпленими в лещатах

У цьому разі працюючий може прикласти до ручки не тільки зусилля руки, але й діяти на неї вагою всього тулуба. При цьому треба слідкувати, щоб при повністю зімкнутих лезах пальці руки не були притиснуті ручкою до губок лещат.

Вирізання деталей округлої форми здійснюється правими ножицями за напрямом руху годинникової стрілки, лівими — проти годинникової стрілки (мал. 76).

Мал. 76. Особливості вирізання округлих деталей лівими (а) та правими (б) ножицями

Стрілками на малюнку вказано напрям, у якому слід розвертати заготовку відносно різальних лез. Як бачимо, при вирізанні округлих деталей у відходи йде та частина матеріалу, яка відрізається від заготовки. Тому, розмічаючи такі деталі, слід намагатись розташовувати їх зовнішній контур впритул до країв заготовки. В іншому разі, коли в заготовці треба вирізати отвір, який не сполучається з її краями, ми повинні використовувати ножиці з криволінійними лезами. Тоді руки працюючого не будуть знаходитися у площині матеріалу, в якому робиться отвір (мал. 77). Щоб почати таке різання, треба попередньо зробити невеликий отвір у заготовці подалі від лінії розмітки. Отвір має бути достатнім для введення в нього нижнього леза ножиць.

Мал. 77. Вирізання отворів у заготовках за допомогою ножиць із криволінійними лезами

Пристроєм, який полегшує різання тонколистового металу та дозволяє різати заготовки завтовшки до 2 мм, є ручні важільні ножиці (мал. 78).

Мал 78. Різання металу на ручних важільних ножицях

Процес різання на таких ножицях виконують з витратою менших зусиль і значно швидше. Верхній шарнірно закріплений ніж 5 приводиться в рух від важеля З через з’єднувальну ланку 4. Нижній ніж 2 нерухомо кріпиться до основи ножиць 1. Під час роботи правою рукою важіль З переміщується у крайнє верхнє положення, при цьому верхній ніж 5 переміщується вгору, звільняючи таким чином місце для встановлення заготовки в. Заготовку утримують лівою рукою в горизонтальному положенні. Різання здійснюють шляхом періодичного опускання та підіймання важеля 3 й одночасного посування заготовки 6 у напрямі до різальних ножів.

Під час роботи з ножицями треба дотримуватися таких правил безпеки:

1. Одягти спецодяг і розкласти робочий інструмент та заготовки на робочому місці.

2. На руку, яка триматиме заготовку з тонколистового металу, одягти робочу рукавицю.

2. Не розташовувати пальці руки, що тримає заготовку, близько до лез ножиць.

3. У разі потреби ручні ножиці надійно закріпити в лещатах.

4. Не проводити пальцями руки по краях здійсненого розрізу.

Додаткова інформація

Розрізняють ножиці з прямими (мал. 76, а, б) і криволінійними (мал. 79) різальними лезами. Якщо поглянути на ножиці з криволінійними лезами збоку, то можна побачити викривлення, яке полегшує вирізання отворів у деталях із тонколистового металу.

Добре заточені й відрегульовані ножиці повинні різати папір. Розглянемо правильне розташування різальних лез для забезпечення успішної роботи ножиць. На малюнку 80 також показано значення кутів, на які площини різальних лез відхиляються від вертикалі. Ця величина становить близько 1°, що зменшує зусилля, потрібне для виконання операції різання.

Мал. 79. Ножиці з криволінійними лезами для різання тонколистового металу

Мал. 80. Робота різальних кромок ножиць: а — кути та зазори відповідають нормі; б — підвищений зазор у шарнірі

Також треба пам’ятати, що у процесі роботи площина, у якій ви тримаєте заготовку, повинна бути під кутом 90° до бічної поверхні різальних лез. В іншому випадку збільшується вірогідність зминання, а не розрізання матеріалу

Чи добре засвоїли?

1. Яка форма лез може бути в ножиць для різання тонколистового металу?

2. Метал якої товщини ріжуть ручними слюсарними ножицями?

3. Яким чином треба тримати ножиці під час різання тонколистового металу?

4. У яких випадках доцільно використовувати важільні ножиці?

5. Яких правил безпечної роботи необхідно дотримуватися під час користування слюсарними ножицями?

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА 6

НАРІЗАННЯ З ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛУ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПІДКЛАДОК ПІД РІЗЦІ ТОКАРНО-ГВИНТОРІЗНОГО ВЕРСТАТА

Обладнання та матеріали:

  • ескіз (кресленик) виробу;

·       слюсарний верстак;

·       ручні слюсарні ножиці;

·       масштабна лінійка, кутник, рисувалка, киянка;

·       правильна плита;

·       заготовки з тонколистового металу різної товщини.

Послідовність виконання роботи

1. Проаналізуйте ескіз (кресленик) виробу та визначте головні розміри для здійснення розмітки.

2. Виконайте розмічання отриманої заготовки з урахуванням потрібного припуску на остаточну обробку та вимог заощадливого використання матеріалу.

3. Підготуйте до роботи ножиці та правильну плиту.

3. Відріжте по лінії розмітки кожну з розмічених деталей. Прийом різання обирайте залежно від товщини заготовки .

4. Виконайте правлення кожної окремої заготовки для виготовлення підкладок.

5. Звірте отримані розміри заготовок із креслеником, виконайте аналіз допущених помилок.

Тримайте заготовку тільки рукою з надягненою на неї робочою рукавицею.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити