Трудове навчання 6 клас (для дівчат) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ


§14. ІНСТРУМЕНТИ І ПРИСТОСУВАННЯ ДЛЯ ВИШИВАННЯ

 

Опорні поняття: інструменти, пристосування, сані­тарно-гігієнічні вимоги і правила безпечної праці під час вишивання.

Перед тим, як оволодіти традиційними техніками ви­шивання, тобі необхідно підготувати відповідні інстру­менти і пристосування. Їх правильний добір зумовлює художній рівень вишивки й комфортність вишивання.

У 5 класі ти ознайомилася з інструментами і присто­суваннями для виготовлення виробів з аплікацією. Те­пер ти ознайомишся з особливостями інструментів і пристосувань для вишивання. Заодно відновиш у пам’яті те, чого навчилася раніше. Адже мудрі говорять, що «Повторення — мати навчання».

Сучасне виробництво пропонує вишивальникам ши­рокий асортимент інструментів і пристосувань, корис­них дрібничок, аксесуарів.

Основний інструмент для вишивання — голки доби­рають відповідно до:

• щільності тканини основи;

• товщини вишивальних ниток;

• техніки вишивання.

Вишивальники використовують голки різної довжи­ни й товщини, з більш гострими та більш тупими кінця­ми. Товщина вишивальної нитки визначає розмір вушка голки, а ступінь щільності тканини визначає гостроту кінчика голки.

Голки з більш гострим кінцем і з невеликим кру­глим вушком використовують для вишивання на щіль­них тканинах (мал. 73). Голки з більш тупим кінцем й овальним вушком використовують для вишивання на розріджених тканинах, щоб не розчіплювати нею нитки тканини.

Мал. 73. Загострена голка для щільної тканини

Під час вишивання на щільних тканинах (наприклад, гладдю) особливо важливою є гострота голки. Для її за­гострення використовують спеціальні подушечки з абра­зивним наповнювачем. За його допомогою рукодільниця зберігає голку завжди заточеною.

Зручними для роботи з голкою є магнітики для голки (мал. 74).

Магніти, які кріпляться на тканину або п’яльці-рами, да­ють змогу швидко відкласти ро­бочу голку без ризику загубити її. Виготовляють магніти різної форми і розмірів, прикраша­ючи їх різними естетичними мотивами. Магніти настільки сильні, що можуть утримати и маленькі ножиці.

Ножиці під час вишивання використовують із прями­ми й загнутими кінцями для розрізання й обрізання ни­ток, випорювання неправильно вишитих стібків. Вироб­ники пропонують витончені, фігурні, навіть з позолотою спеціальні ножиці для вишивання (мал. 75).

Мал. 74. Магнітик для голки

Мал. 75. Ножиці

Спеціальні пінцети під час вишивання використову­ють для витягування ниток, неправильно зроблених стіб­ків, видалення обрізаних для мережок ниток тканини (мал. 76).

Мал. 76. Пінцети

Окрім уже відомих тобі п’ялець, різних за формою, розміром і матеріалом, для вишивання великих за роз­міром вишивок використовують настільні та підлогові п’яльці-рами (мал. 77, а, б). Раму встановлюють у ледь нахиленому положенні, щоб зручно було працювати обома руками з лицьового й виворітного боків вишивки. Умонтовані магніти на рамах легко утримують ножиці й голки. Зручними також є тримачі п’ялець (мал. 77, в).

Мал. 77. П’яльці-рами: а — настільні; б — підлогові; в — тримач п’ялець

Для того щоб не напружувати зір, використовують лупи з різними видами кріплення (мал. 78): лупа, що кріпиться до п’ялець, лупа на підставці, лупа з підсві­чуванням.

Мал. 78. Види лупи для вишивання: а — лупа, що кріпиться до п’ялець-рами; б — лупа на підставці; в — лупа з підсвічуванням

Пристосування для зберігання ниток використовують різні: спеціально обладнані скриньки, коробки, пласти­кові файли, сумки, органайзери тощо.

Органайзери для зберігання вишивальних ниток є різ­ні (мал. 79, б, в). Деякі з них містять планшети з магніт­ною стрічкою, на якій зручно зберігати заправлені ниткою голки. Муліне зберігають на шпулях (мал. 79, а), які роз­міщують у спеціальних коробках (мал. 79, б) або на кільцях-тримачах. Намотують на шпулю нитки вручну або спе­ціальним пристроєм для намотування муліне (мал, 79, г).

Мал. 79. Пристосування для зберігання ниток: а — шпулі для ниток; б — органайзер для шпуль; в — органайзери для ниток; г — пристрій длянамотування ниток муліне на шпулі

Лампи, які використовують для додаткового освіт­лення окремих ділянок вишивки, кріпляться кліпсою до п’ялець (мал. 80, а). Гнучкі металічні тримачі схем мають дві кліпси з міцного пластику, які однією кліпсою легко кріпляться до столу, п’ялець або верстата для вишивання, а другою тримають схему (мал. 80, б). Вико­ристовують також лупу, лампу і тримач схеми вишивки в комплекті (мал. 80, в).

Мал. 80. Пристрої для вишивання: а — лампа з кліпсою; б — тримач схеми вишивки; в — підлогова і настільна лампи, лупа, тримач у комплекті

Чи знаєш ти

Досвідчені рукодільниці полюбляють виши­вати двома руками. Для цього використову­ють двобічну голку. Вушко в такій голці розта­шоване в центрі голки. Вона довша за звичні.

Під час роботи одна рука знаходиться над вишивкою, закріпленою в настільній або під­логовій рамі, а інша — під нею. Однією рукою проколюють голку з лицьового боку, дру­гою — протягують і виколюють її з виворітно­го боку. Двобічну голку не треба переверта­ти, що значно прискорює роботу.

Зручними, естетичними і приємними у використан­ні є різноманітні аксесуари: футляри для інструментів і пристосувань, футляри-підвіски для зберігання голок, футляри для зберігання ножиць, кулони-різаки для ниток, вишиті аксесуари для ножиць, вишиті гольники, корзини, коробки тощо (мал. 81).

 

Мал. 81. Аксесуари для вишивання: а — гольник; б — аксесуари для ножиць; в — коробка для рукоділля

Товари для вишивання можна придбати в спеціаль­них магазинах, на виставках, через інтернет-магазини тощо. Уміле використання інструментів і пристосувань робить процес вишивання зручним та комфортним.

Чи знаєш ти


Вишивальниця за п’яльцями. Малюнок з вази. Давня Греція. Близько 450 року до н.е.

Слово «п'яльці» походить від сло­ва «п'яло» — знаряддя для роз­тягування шкіри. У словнику Бо­риса Грінченка можна прочитати «З п’ялечок не вставає, голочок не випускає». Наголошується на тому, що вишивання — довготривалий процес, під час якого треба пильно вдивлятися в роботу. Мабуть, звід­си виник вислів «п'ялити очі».

У Давній Греції на рубежі VI—V сто­літь до н.е. користувалися трапе­цієподібними п’яльцями, під час роботи їх опирали до стегон. Цю інформацію ми отримуємо, вивча­ючи малюнок на вазі, виготовленій 450 року до н.е.

1. Що ти дізналася нового про інструменти і пристосуван­ня для вишивання?

2. Пригадай, для чого використовують наперсток. Яка по­слідовність заправляння тканини в п’яльці?

3. Назви основний інструмент для ручного вишивання: а) шпилька; б) голка; в) ножиці.

4. Які пристосування використовують для зберігання вишиваль­них ниток?

5. Назви види п’ялець для вишивання.

6. Які пристрої використовують для додаткового освітлення, збільшення дрібних деталей вишивки та для читання схем?

7. Досліди, у який спосіб можна відшліфувати голку. Поділися інформацією з однокласниками.

Санітарно-гігієнічні вимоги під час вишивання

• Перед початком роботи ретельно вимити руки.

• Розкласти інструменти, пристосування і матеріали на робочому місці у відповідному порядку.

• Світло має падати зліва або спереду.

• Сидіти на стільці зручно, ноги мають твердо стояти на підлозі або спеціальній підставці.

• Спину треба тримати переважно прямою або ледь нахиленою вперед.

• Голову потрібно ледь схиляти над роботою.

• Не треба спиратися корпусом тіла та ліктями на стіл.

• Роботу тримати перед собою на відстані ЗО—35 см.

• Періодично відпочивати, переводячи погляд на тло іншого зображення.

• Схеми для вишивання лічильними швами мають бути достатнього розміру, щоб не напружувати зір.

• Наприкінці роботи прибрати робоче місце, належ­но скласти інструменти, пристосування і матеріали, вишивку не залишати в пяльцях, її найкраще скласти й помістити в полотняний мішечок.

Правила безпечної праці під час вишивання

• Зберігати інструменти і пристосування лише у спе­ціально відведених місцях — гольниках, коробоч­ках, футлярах, органайзерах тощо.

• До початку і наприкінці роботи контролювати кіль­кість і якість голок.

• Пошкоджені голки й шпильки віддавати дорослим.

• Під час вишивання користуватися наперстком.

• Голки зберігати лише із заправленими в них нитками.

• Довжина робочої нитки має бути близько 50 см.

• Нитку розрізати і відрізати відповідними ножицями.

• Уколоті в деталі виробу шпильки спрямовувати вістрями в один бік.

• Відкладати ножиці із зімкненими лезами.

• Передавати ножиці зімкненими кільцями вперед.

Скарбничка мудрості

«Що в порядку лежить — саме в руки біжить».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити