Трудове навчання 6 клас (для дівчат) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ


§16. ВИШИВАЛЬНІ ШВИ «ШТАПІВКА», «КОЗЛИК», «ХРЕСТИК»


Опорні поняття: «штапівка», «козлик», «хрестик».

Вишивальні шви «штапівка», «козлик», «хрестик» — поверхнево-нашивні лічильні техніки вишивання.

Шов «штапівка» характерний для багатьох регіонів України. У деяких регіонах ця техніка має назву «стеб­нівка».

Штапівку використовують для оздоблення виробів як самостійний шов (мал. 88, а) та як доповнення до інших технік вишивання (мал. 88, б). Виконують штапівку нит­ками одного кольору або в поєднанні з іншими кольора­ми. Вишивка штапівкою на вигляд — легка й ажурна.

Мал. 88. Фрагменти вишивки штапівкою: а — самостійний шов; б — поєднаний з качалочками

Рукодільниці полюбляють цю техніку, поєднують її з різними швами. Оздоблюють нею вишиванки, рушники, постільну і столову білизну, сувеніри, аксесуари тощо.

Стібки у штапівці можуть розміщуватися паралельно ниткам основи чи піткання або навскісно.

Вишивають штапівку за принципом шва «уперед голку» у два прийоми (мал. 89). Спочатку вишивають справа наліво через один стібок за візерунком, а потім у зворотному напрямку виконують усі пропущені стібки. Отримують двобічну вишивку, в якої візерунок на ли­цьовому і виворітному боках має однаковий вигляд.

Мал. 69. Вишивання штапівкою

Шов «штапівка» має багато різновидів — «східці», «обсотка», «пилочка» та ін.

Вимоги до виконання традиційного шва «штапівка»:

• усі стібки виконують на однаковій кількості ниток, тобто вони мають бути однакової довжини;

• стібки укладають рівномірно, не стягуючи тканину;

• лицьовий і виворітний боки мають однаковий ви­гляд.

Шов «козлик» утворює перехрещені стібки на лицьо­вому боці виробу і два паралельні ряди дрібних стібків — на виворітному (мал. 90).

Мал. 90. Шов «козлик»

«Козлик» широко використовують як шов для обрам­лення країв вишивки, а також для контурів або заповне­ння поля фрагментів візерунка вишивки, що надає ви­шивці ефекту прозорості (мал. 91).

Мал. 91. Фрагменти вишивки швом «козлик»

Різновиди шва «козлик» залежать від нахилу, ши­рини шва та відстані між стібками. Залежно від відста­ні між проколами, цей шов може бути більш вузьким і більш широким (мал, 92).

Мал. 92. Схематичне зображення різновидів шва «козлик»

Шов «козлик» вишивають зліва направо, але голка вко­люється у тканину в зворотно­му напрямку — справа наліво (мал. 93).

На основі шва «козлик» ви­конують багато інших декора­тивних швів. Так, шов «коз­лик», обвитий вишивальною ниткою, називається «верхоплутом» (мал. 94, а). Шов «козлик», один на одному (два і більше), зі зміщенням на кілька ниток, називають «оксамитовим» (мал. 94, б). Він також мав кілька різновидів.


Мал. 93. Послідовність виконання шва «козлик»

Maл94. Шви, виконані на основі шва «козлик»: а — «верхоплуг»; б — «оксамитовий»

Оксамитовий шов, виконаний різнокольоровими ви­шивальними нитками, має напрочуд гарний вигляд. Він створює ефект тасьми або декоративного шнура.

Вимоги до виконання традиційного шва «козлик»:

• стібки виконують на однаковій кількості ниток;

• висота всіх стібків повинна бути однаковою, так щоб верхні й нижні проколи голок утворювали дві паралельні лінії;

• стібки укладають рівномірно, не стягуючи тканину.

Шов «хрестик» — одна з найпоширеніших і найулюб­леніших технік в українській вишивці, хоча вишивати хрестиком почали в Україні значно пізніше, ніж інши­ми лічильними техніками.

У різних регіонах України вишивка хрестиком має свої особливості кольорової гами, мотивів, композиції розміщення на виробах.

Розрізняють такі основні види хрестиків: косий, пря­мий і подвійний (мал. 95).

Мал. 95. Шов «хрестик»: а - косий; б - прямий; в - подвійний


Найпоширенішим серед них є косий хрестик. Так його називають, бо стібки на лицьовому боці тканини розмі­щені під кутом 45° до ниток тканини. Кожен хрестик виконують двома діагональними стібками, що перехре­щуються. Верхні стібки хрестиків перекривають нижні завжди в одному напрямку.

Вишиваючи косим хрестиком, можна виконувати ко­жен хрестик почергово, або рядами у два ходи: зверху вниз, або знизу вверх. Вишивають хрестиком за гори­зонталлю, за вертикаллю, за діагоналлю (мал. 96), або окремими — розсипними хрестиками.

Мал. 96. Варіанти виконання косого хрестика:

а — за горизонталлю у два ходи; б — за вертикаллю у два ходи; в — за діагоналлю у два ряди; г — за горизонталлю в один хід

Вимоги до виконання шва «хрестик»:

•   стібки виконують на однаковій кількості ниток тканини;

•   верхні стібки хрестиків перекривають нижні в од­ному напрямку;

•   вершини сусідніх хрестиків збігаються в одній точці;

•  стібки укладають рівномірно, не стягуючи тканину.

Хрестикову вишивку прикрашають іншими декора­тивними швами (штапівкою, доріжкою, ріжками тощо), які надають їй довершеного естетичного вигляду.

Чи знаєш ти

Народне мистецтво з давніх часів уві­йшло в український храм. Вишиті руш­ники, скатертини, хоругви, фелони тут якнайкраще доповнюють малярство, різьбу, лиття з металу, вітражі.

Небагато є у світі церков східного обря­ду, де б вишивка й гаптування віддавна займали таке поважне місце, як в укра­їнській церкві. Поряд із традиційними іконами на хоругвах, на плащаниці, де­далі більше поширюються вишиті ікони для іконостасів, вівтарів і стін храму.

Відродження традиції вишиваних ікон для храмів і домівок в XX столітті пов’язане з ім’ям греко-католицького священика отця Дмитра Блажейовського. Народився він 21 серпня 1910 року у Вислоці Горішнім, повіт Сянік на Лемківщині.

Ікона Дмитра Блажейовського

Протягом життя митець видав друком 18 наукових праць і 10 статей із церковної історії, а також 10 збірок зразків укра­їнських вишивок. У його доробку — майже 250 ікон та хоругов.

Одним із свідчень популярності розроблених і вишитих ним ікон, хоругов та фелонів є велика географія їх поширення — українські храми України, США, Канади, Німеччини, Італії, Франції, Австралії, Швеції, Аргентини, Бразилії.

6 червня 1999 року у Львові урочисто було відкрито Музей вишиваних ікон та образів отця Дмитра Блажейовського.

1. До якої групи вишивальних швів належать штапівка, козлик і хрестик?

2. Як використовують шви штапівка, козлик і хрестик?

3. Назви особливості виконання штапівки.

4. Назви зображені техніки вишивання.

5. Чи правильно виконано зображений традиційний шов «козлик»? Які помилки допущено?

6. Якими вишивальними швами виконано фрагмент вишивки?

7. Досліди зразки вишивок хрестиком, обрамлених «штапівкою» та іншими вишивальними швами.

8. Досліди техніку вишивання прямого і подвійного (болгарсько­го) хрестиків. Зобрази їх графічно в робочому зошиті.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Вправи на вишивання швом «штапівка»

Інструменти та матеріали: голки, ножиці, наперсток, п'яльці, кольорові олівці, папір у клітинку, тканина, вишивальні нитки.

Послідовність виконання роботи

1. Добери нескладний візерунок для вишивання штапів­кою.

2. Зобрази схему майбутньої вишивки штапівкою на па­пері в клітинку та точками на тканині для вишивання.

3. Познач початкову точку вишивання (унизу праворуч).

4. Закріпи нитку в початковій точці вишивки. Виший візе­рунок в один хід — справа наліво.

5. Поверни вишивку і виший другий хід візерунка — запо­вни всі проміжки між вишитими стібками.

6. Закріпи й обріж вишивальну нитку.

7. Уважно розглянь вид шва з лицьового і виворітного боків. Проаналізуй якість зразка вишивки відповідно до вимог його виконання.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Вправи на вишивання косим хрестиком за горизонталлю

Інструменти та матеріали: голки, ножиці, наперсток, п’яльці, кольорові олівці, папір у клітинку, тканина, вишивальні нитки.

Послідовність виконання роботи

1. Зобрази шов «косий хрестик» на папері у клітинку.

2. Закріпи нитку ліворуч.

3. Виконай зліва направо ряд косих стібків, спрямовуючи голку зверху вниз, користуючись схемою у параграфі.

* Ураховуючи свої можливості й інтереси, можеш вибрати для виконання одну із запропонованих практичних робіт.

4. Виконай справа наліво другий ряд косих стібків, утво­рюючи шов «косий хрестик».

5. У такий спосіб виконай кілька рядів.

6. Уважно розглянь вид шва з лицьового і виворітного боків. Проаналізуй якість зразка вишивки відповідно до вимог його виконання.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Вправи на вишивання швом «козлик»

Інструменти та матеріали; голки, ножиці, наперсток, п'яльці, олівці, папір у клітинку, тканина, вишивальні нитки.

Послідовність виконання роботи

1. Зобрази шов «козлик» на папері у клітинку та точками — на тканині для вишивання.

2. Закріпи нитку ліворуч унизу в точці 1.

3. Виконай похилий стібок, про­колюючи голку вгорі (справа наліво) в точці 2 і виколюючи в точці 3.

4. Виконай похилий стібок, про­колюючи голку внизу (справа наліво) в точці 4 і виколюючи в точці 5.

5. Так виконуй увесь шов.

6. Уважно розглянь вигляд шва з ли­цьового і виворітного боків. Про­аналізуй якість зразка вишивки відповідно до вимог його вико­нання.

Скарбничка мудрості

«… вміє шити-вишивати і гарних пісень співати».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити