Трудове навчання 6 клас (для дівчат) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА


§ 1. ТЕКСТИЛЬНІ ВОЛОКНА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ


Опорні поняття: текстильні волокна рослинного по­ходження, бавовник, льон, бавовна, льоноволокно.

У 6 класі на уроках трудового навчання ти навчишся створювати виріб з вишивкою. Щоб вдало втілювати свої задуми щодо створення якісних виробів з текстиль­них матеріалів, необхідно знати їх волокнистий склад.

Волокнистий склад тканих і нетканих текстильних матеріалів ураховують під час моделювання, конструю­вання, крою, пошиття та оздоблення швейних виробів.

Ти вже знаєш, що всі текстильні волокна поділяють на волокна натурального і хімічного походження. Сиро­виною для натуральних волокон рослинного походжен­ня є бавовник, льон, коноплі, джут, кенаф та інші росли­ни. Для виготовлення волокон використовують насіння, плоди, стебла або листя тих чи інших рослин.

Основною сировиною за обсягом використання в тек­стильній промисловості України є бавовна.

Бавовна — це тоненькі, пухнасті, м’які волокна, які покривають насіння бавовника — кущоподібної рослини (мал. 1). Бавовник масово вирощують у теплій і вологій місцевості з великою кількістю сонячних днів у році (країни Середньої Азії, Америки, Африки та ін.). Саме тому його називають «дитиною сонця».

Бавовник буйно розростається, залежно від сорту до­сягає різної висоти, в середньому 1 м (мал. 1, а). Квітка бавовника цвіте лише один день і залишає плід, схожий на зелену коробочку (мал. 1,6). У плоді розвиваються насінини, укриті білими волокнами, які й називають бавовною. Коли плід бавовника дозріває, коробочки роз­криваються, бавовна опиняється назовні (мал. 1, в).

Мал. 1. Бавовник: а — кущ бавовника; 6 — коробочка бавовника; в — розкрита коробочка з бавовною

Урожай збирають вручну або бавовнозбиральними комбайнами (мал. 2). З мінімальними затратами збира­ють урожай вручну — в міру розкриття коробочок і до­зрівання бавовни. Адже незрілі волокна дуже тоненькі й неміцні, а перезрілі — грубі й жорсткі.

Мал. 2. Збирання бавовни: а — вручну; б — бавовнозбиральними комбайнами

• Для чого треба знати волокнис­тий склад текстильних матеріалів?

• Які рослини та їх частини використову­ють для виготовлення текстильних волокон?

• Що таке бавовник?

Де його вирощують, як переробляють і ви­користовують?

У наш час урожай бавовни пе­реважно збирають бавовнозби­ральними комбайнами. Зібране волокно відправляють на бавов­ноочисні заводи, де відділяють волокна від насіння та різних домішок. Потім розділяють і сортують волокна за довжиною. Бавовну пресують у тюки і відправляють на прядильні під­приємства. Із волокон бавовни виготовляють різні текстильні матеріали та вироби.

Волокна бавовни залежно від сорту мають різну довжину — від 6 до 50 мм. На дотик волокна м’які, теплі.

З бавовни виготовляють найрізноманітніші вироби (додаток 1). Чим довше і тонше волокно бавовни, тим воно цінніше для виготовлення широкого асортименту тканин (додаток 3). З коротших волокон виготовляють вату, марлю, предмети жіночої, медичної гігієни тощо.

Віднедавна бавовник вирощують у південних регіонах України — в Криму, Херсонській та Одеській областях.

Чи знаєш ти

Уявлення деяких народів про бавовну

З давніх часів, понад 5 тисячо­літь до нашої ери, бавовну виро­щували на землях Індії. Індійська легенда розповідає про те, що з бавовни зіткані постелі для богів. Саме боги подарували індійцям безцінні знання про вирощування й використання бавовни.

Процес вирощування бавовни, а та­кож виготовлення бавовняних тка­нин індійці тримали в таємниці аж до XVI століття, хоча імпортували їх уже тривалий час в інші країни. Європейці могли тільки здогадуватися, звідки береться бавовна. Вони думали, що на великих рослинах ростуть не плоди, а ягнята з кращою і якіснішою вовною, ніж та, яку вони отримували з овець. Гі­лочки цих рослин настільки гнучкі, що, схиляючись до землі, дають змогу ягнятам пастися. Саме тому ці волокна мають назву «бавовна», від німецького «baumwolle», що в пере­кладі означає «вовна, яка росте на дереві» (baum — дерево, wolle — вовна).

Друге місце після бавовни в сучасній текстильній про­мисловості України посідають волокна льону.

Льон — це однолітня трав’яниста рослина, зі стебел якої одержують цінне льоноволокно (мал. 3). Природний колір волокон льону залежить від сорту: бурий, світло-жовтий, світло-зелений, сірий. Поверхня волокон гла­денька, з характерним блиском.

Мал. З. Льон: а — рослина льону; б — лляне волокно

Довжина лляного волокна залежить від довжини сте­бла рослини. Найдовші й найякісніші волокна отриму­ють із льону-довгунця, довжина стебла якого сягає 80 — 100 см, поперечний розріз — 0,8—1,4 мм.

Протягом століть послідовність виготовлення льоново­локна і лляної тканини залишається незмінною (мал. 4).

Мал. 4. Традиції виготовлення льоноволокна і лляної тканини

З льоноволокна виготовляють різноманітні вироби (додаток 2): ткані й неткані матеріали, нитки, гігроско­пічну вату, медичні серветки, пов’язки, халати, бахіли, еластичні бинти, предмети жіночої гігієни тощо. Вироб­ляють кручені вироби — канати, шпагати, мотузки, а також покрівельні, прокладні, тепло- та звукоізоля­ційні матеріали, пожежні рукави тощо.

У наш час процес вирощування, збирання й обробки льону значно полегшився за рахунок використання комплексу сучасної високотехнологічної льонотехніки: льоно­комбайнів, льонотеребілок, підбирачів-обертачів, прес-підбирачів, м'яльно-тіпальної техніки тощо (мал.5) 

Мал. 5. Сучасні технології отримання льоноволокна: а — льонотеребілка; б — льонообертач; в — прес-підбирач

Льоноволокно використовують для виготовлення тка­нин різного призначення — від витонченого батисту до грубого брезенту, парусини.

Чи знаєш ти

Льон відомий від найдавніших часів. Лляну тканину виготовляли давні індійці ще 9000 років тому. Пізніше льон стали вирощувати в Ассирії, Вавилоні та Єгипті. Єгипетські мумії, яким уже 5000 років, загорнуті саме в лляну тканину. Завдяки унікальним влас­тивостям льону вона вціліла до наших днів. У гробницях фарао­нів зображено процеси збирання, вимочування, тріпання льону. За давніх часів лляні вироби цінувалися вище за золото.

Льон в Україні — традиційна прядильна культура. За козацько-гетьманівських часів льон вирощували для домашнього вжит­ку. Ткацтвом займалися практично в кожній оселі — пряли пря­диво, ткали тканину та білили полотна.

До льону завжди ставилися з винятковою шаною. Він симво­лізує дівочу красу, увінчану довгою косою. Народ влучно по­рівнює: коси, як льон. У весільних ритуалах льон символізував єднання молодих на основі краси, молодості й кохання, чисто­ти й вірності.

Картини Марії Примаченко «Льон цвіте, а дівчина заміж іде», «Льон цвіте, козак до дівчини йде»

1. Від чого залежить якість волокон рослинного походження?

2. Як використовують бавовну і льоноволокно?

3. Назви етапи виготовлення льоноволокна і лляної тканини.

4. Які етапи послідовності виготовлення льоноволокна відсутні? Виривання льону з коренем (тереблення), вимочування стебел

льону,___________    , зминання (м’яття) стебел,_____________________, вичісування.

5. На які види поділяють лляні тканини за призначенням?

6. Досліди народну творчість про льон і традиції його вирощуван­ня. Обговори свої знахідки з однокласниками.

7. Які етапи виготовлення тканини зображено на картинах В. Тропініна і М. Попова?

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Розпізнавання волокон бавовни і льону

Інструменти та матеріали: зразки волокон (бавовни й льону), лупа, підручник, робочий зошит.

Послідовність виконання роботи

1. Розглянь волокна бавовни й льону через лупу.

2. Порівняй їх за зовнішнім виглядом і на дотик.

3. Заповни таблицю в робочому зошиті.

Вид волокна

Ознаки волокон

За зовнішнім виглядом (колір, блиск, глад­кість, довжина, товщи­на, міцність та ін.)

На дотик (м'якість, від­чуття тепла чи прохолоди та ін.)

БавовнаЛьонСкарбничка мудрості

«Хто посіє льон, пожне золото».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити