Трудове навчання 6 клас (для дівчат) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 3 ОСНОВИ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОЕКТУВАННЯ


§24. ПРИНЦИП ДІЇ ШВЕЙНОЇ МАШИНИ


Опорні поняття: машина — універсальна, спеціаль­на, привід — ручний, ножний, електричний.

Тисячоліттями одяг виготовляли вручну. Це була важка і довготривала праця. Лише у другій половині XVIII століття вперше з'явилися швейні машини. Ці машини були доволі примітивними. Поступово, завдяки таким винахідникам і механікам, як Хоу, Хант, Зінгер, виникли досконалі швейні машини, які значно полег­шили і пришвидшили процес пошиття одягу.

Чи знаєш ти

Перший проект машини для пошиття одягу запропонував у кінці XV століття відомий художник і винахідник Леонардо да Вінчі.

Сучасні швейні машини надзвичайно різноманітні. На них шиють не лише одяг, а й взуття, сумки та без­ліч інших предметів вжитку. Вони бувають універсальні та спеціальні. На універсальних машинах можна вико­нувати багато операцій, на спеціальних — якусь одну, наприклад, обметувати петлі, або пришивати ґудзики, вишивати, чи обметувати зрізи.

Швейні машини поділяють на промислові й побутові. Промисловими швейними машинами обладнані швейні цехи фабрик, майстерні з пошиття та ремонту одягу.

Ознайомимося детальніше з побутовими швейними машинами. Ці машини універсальні й можуть викону­вати кілька операцій, наприклад, зшивати деталі пря­молінійною строчкою, обметувати зрізи тканини чи оздоблювати вироби зигзагоподібною строчкою. Вони також укомплектовані пристосуваннями для приши­вання ґудзиків, застібок, обметування петель.

Побутові швейні машини бувають із ручним, ножним та електричним приводами (мал. 125). Привод — це пристрій, за допомогою якого приводяться в рух усі ме­ханізми машини.

Мал. 125. Швейні машини: а — з ручним приводом; б — з ножним приводом; в — із знімним електричним приводом; г — із електричним приводом, вмонтованим у корпус машини

Машина з ручним приводом е найпростішою у вико­ристанні. Але суттєвим недоліком даного приводу є те, що завжди під час роботи зайнята одна рука, що знижує продуктивність праці.

Більш удосконаленим варіантом є машина з ножним приводом, яка працює з більшою швидкістю. Під час ро­боти на ній можна двома руками підтримувати тканину, що покращує якість виробу.

Майже всі сучасні швейні машини приводяться в рух електродвигуном. Вони досконаліші й зручніші, ніж ма­шини з ручним і ножним приводами, оскільки мають більшу швидкість обертання махового колеса. Завдяки цьому скорочуються витрати часу на пошиття виробу.

 

Чи знаєш ти

Створено ручну швейну міні-ма­шинку, яка шиє однією ниткою. У процесі шиття працює за прин­ципом степлера. Вона може бути корисною під час мандрівки чи на відпочинку.

Як бачите, побутові швей­ні машини — різноманітні за своєю конструкцією, техніч­ними можливостями і зовніш­нім виглядом. Але всі швейні машини мають подібну будову (мал. 126).

•   Яка різниця між універсальними і спеціальними маши­нами?

•   Якими приводами можуть бути оснащені побутові швейні машини?

Мал. 126. Будова швейної машини: 1 — рейковий механізм;

2 — притискна лапка; 3 — човниковий механізм;

4 — засувна пластина; 5 — нитконапрямляч; 6 — платформа;

7 — стояк; 8 — регулятор довжини стібка; 9 — махове колесо; 10 — моталка; 11 — котушковий стержень; 12 — рукав;

13 — головка рукава; 14 — ниткопритягач


А як саме працюють швейні машини?

Швейну машину з ручним приводом приводять у рух за допомогою ручного приводу, який кріпиться до махо­вого колеса (мал, 127), При обертанні рукоятки приводу обертається махове колесо, а від нього рух передається до всіх механізмів машини.

Швейну машину з ножним приводом приводять у рух за допомогою ножного приводу, що має педаль (мал. 128), натискаючи ногами на яку, людина приводить її в коли­вальний рух. Рух педалі через ряд деталей передається пусковому колесу. Воно з'єднане пасом зі шківом махо­вого колеса. Через пас обертовий рух пускового колеса передається маховому колесу, а від нього — усім іншим механізмам машини.

Мал. 127. Ручний привод:

1 — махове колесо;

2 — фрикційний гвинт;

З — поводок; 4 — рукоятка;

5 — важіль

Мал. 128. Ножний привод: 1 — педаль; 2 — шків махового колеса; 3 — пас; 4 — пускове колесо

Усі сучасні побутові машини оснащені електричним приводом. Електропривод складається з електродвигу­на, пускорегулювальної педалі, з’єднувального шнура.

Шків електродвигуна з’єднаний зі шківом махового колеса пасом (мал. 129).

Мал. 129. Електричний привод: 1 — електродвигун;

2 — пускорегулювальна педаль; 3 — з'єднувальний шнур;

4 — шків електродвигуна; 5 — пас; 6 — шків махового колеса

Педаль встановлюється на підлозі у зручному міс­ці. Пуск електропривода відбувається натискуванням ногою на педаль. Швидкість прокладання машинної строчки залежить від сили натискування: чим силь­ніший тиск на педаль, тим більшою є швидкість. При відпусканні педалі машина зупиняється. Електро­двигун, залежно від моделі, може бути вмонтованим у корпус машини, а може кріпитися до стояка машини (див. мал. 125, с. 214),

1. Який принцип роботи швейної машини із ручним при­водом?

2. Який принцип роботи швейної машини із ножним при­водом?

3. Який принцип роботи швейної машини із електричним при­водом?

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Ознайомлення з побутовою швейною машиною

Інструменти та матеріали: швейна машина, підручник, плакати, робочий зошит.

1. Ознайомся з назвами деталей швейної машини.

2. Підійди до швейної машини, знайди на ній деталі, вка­зані на малюнку 126, с. 215, уважно їх розглянь.

3. Напиши в робочому зошиті назви деталей швейноТ машини.

 Скарбничка мудрості

«Добре тому ковалеві, що на обидві руки кує»

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити