Трудове навчання 6 клас (для дівчат) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА


§ 2. ПОЛОТНЯНЕ ПЕРЕПЛЕТЕННЯ НИТОК У ТКАНИНАХ, СПОСОБИ ОБРОБКИ ТКАНИН


Опорні поняття: ткацьке полотняне переплетення, ткацький верстат, способи вироблення й обробки тканини.

Властивості тканини значною мірою залежать від виду ткацького переплетення, способу їх вироблення й обробки тощо.

Ткацьке переплетення — це переплетення ниток основи й піткання у тканині. Нитки у тканинах перепліта­ються в певному порядку і по-різному.

Ткацькі переплетення враховують під час моделю­вання, конструювання, розкроювання, пошиття та оздо­блення швейних виробів.

Найбільш давнім і найпоширенішим вважається по­лотняне переплетення. У полотняному переплетенні нитки основи й піткання чергуються через одну — на ли­цьовий бік тканини почергово виходить то нитка осно­ви, то нитка піткання (мал. 6).

Мал. 6. Полотняне переплетення: а — фрагмент тканини; б — схема

Тканини полотняного переплетення міцні й зносо­стійкі. їхня поверхня з лицьового і виворітного боків рівномірна. Вони майже не розтягуються, краї на зрізах мало обсипаються. Полотняне переплетення мають більшість бавовняних тканин (полотно, батист, ситець, маркізет, бязь, фланель тощо), а також лляні й шовкові полотна, крепдешин, креп-жоржет та інші.

Ткацькі переплетення прийнято умовно зображати на папері у клітинку. Графічне зображення переплетення тканини називають схемою переплетення. Кожний верти­кальний ряд клітинок умовно вважається ниткою основи, а кожний горизонтальний — ниткою піткання. Кожна клітинка позначає місце перепле­тення двох названих ниток.

Якщо на лицьовий бік тканини виходить нитка основи, то клі­тинку зафарбовують темним ко­льором, якщо нитка піткан­ня — світлим.

Для того щоб чітко розріз­няти тканини полотняного переплетення, ознайомся з ін­шими видами ткацьких пере­плетень — саржевим, атласним і сатиновим (мал. 7).

•   Що називають ткацьким пере­плетенням?

•   Для чого треба знати особливості ткацького переплетення тканини?

•   Які особливості і властивості тканини полотняного перепле­тення?

•   Назви тканини полот­няного переплетення.

Мал. 7. Основні види ткацьких переплетень: а — полотняне;

б — саржеве; в — атласне; г — сатинове


Тканини з різними переплетеннями виготовляють на ткацьких підприємствах, обладнаних сучасною високо-технологічною технікою (мал. 8, а). На малюнку 8, б зо­бражено схему роботи найпростішого ткацького верстата.

Мал. 8. Ткацькі верстати: а — верстат; б — схема верстата

Процес утворення тканини відбувається в такій послі­довності. Нитки основи натягують на вали (воротило). Частина ниток основи (наприклад» у полотняному пере­плетенні — через одну нитку) періодично піднімається, а інша в цей час опускається. Між ними утворюється про­міжок, крізь який дуже швидко просовують човник, що протягає за собою нитку піткання. Нитка піткання при­тискається до тканини за допомогою берда. Потім нитки основи міняються місцями, знову утворюючи проміжок. Човник просувається у зворотному напрямку. У такий спосіб нитки основи й піткання переплітаються між со­бою, утворюючи ткане полотно.

Після цього тканину обробляють: видаляють з по­верхні тканини залишки волокон, відбілюють, фарбу­ють, наносять малюнок тощо. Деякі тканини, залежно від призначення, зазнають спеціальної обробки, уна­слідок якої набувають водовідштовхувальних (плащові, шинельні тканини), протигнилісних (наметові тканини) та інших властивостей.

За способом вироблення й обробки тканини є різних видів (табл. 1).

Таблиця 1 Види тканин за способом обробки

У результаті обробки сурової (необробленої) тканини, знятої з ткацького верстата, отримують готову тканину товарного вигляду.

Сучасні народні майстри використовують давню техніку нане­сення візерунків на тканину, яка називається «вибійка на тка­нині». Для цього на гладкій поверхні дерев’яної дошки вирізьб­люють декоративні візерунки, вкривають її рідкою фарбою і притискають вручну до тканини — на тканині залишається від­биток візерунків.

Відомими українськими майстрами виготовлення орнаменто­ваних тканин є Ольга Костюченко, Володимир Маркар’ян та ін.

Дерев'яні форми для вибійки

«Диво вибійкове» Володимира Маркар'яна


Цифрове струминне обладнання для друкування візерунків на текстильних виробах

1. Назви основні види ткацьких переплетень.

2. Укажи, на якому малюнку зображено схему полотняно­го переплетення.

3. Які нитки (основи чи піткання) натягують на вали ткацького вер стата під нас утворення тканини?

4. Укажи, який робочий орган ткацького верстату протягує за со бою нитку піткання між нитками основи.

Веретено, вал, човник, бердо.

5. Назви способи вироблення й обробки тканини.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Виконання макета полотняного переплетення

Інструменти та матеріали: голка з великим вушком, кіло­чок, ножиці, лінійка, кольоровий картон (формат А4), клей, олівець, нитки двох кольорів і розмірів (товста і тонка міцна), схема полотняного переплетення, підручник, робочий зошит.

Послідовність виконання роботи:

1. Розріж картон А4 на дві рівні частини. Отримаєш два фор­мати А5. Один аркуш відклади, з іншим будеш працювати.

2. Відступи від країв картону 2 см і проведи лінії, щоб у середині картону утворився прямокутник.

3. Виріж середину картону за накресленим контуром пря­мокутника. Отримаєш суцільну рамку завширшки 2 см.

4. Візьми тоншу й міцнішу нитку основи для макета пере­плетення. Закріпи її на рамці в нижньому куточку, щоб не було видно вузлика. Намотуй її рівномірно вздовж рамки в один шар. І так, допоки не заповниш усю площину рам­ки, щоб вийшла рештка з ниток.

5. Закріпи товщу нитку на рамці в поперечному напрямку ниток піткання. Потім нитку піткання засили в голку з великим вушком і протягни її через кожну нитку основи в шаховому порядку.

6. Працюй з кілочком, рівномірно укладаючи ним нитку піткання. У кінці нитку піткання закріпи на зворотному боці рамки, щоб не було видно вузлика.

7. Тепер намасти клеєм зворотний бік рамки, не зачіпа­ючи утвореного тобою полотна, і приклей її до другого суцільного картону формату А5. Макет готовий.

Скарбничка мудрості 

«Умій учитись, щоб уміти трудитись».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити