Трудове навчання 6 клас (для дівчат) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 4 ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


§29. ПОБУТОВА ТЕХНІКА ДЛЯ ПРИБИРАННЯ ЖИТЛА


Опорні поняття: побутова техніка для прибирання житла, пилососи, парові швабри, парогенератори.

Побутова техніка в нашому житті має велике зна­чення, бо заощаджує наш час і значно полегшує приби­рання приміщень, покращує санітарно-гігієнічний стан житла. До побутової техніки належать пилососи, парові швабри, парогенератори тощо.

Пилососи — це пристрої для прибирання пилу або за­бруднень з поверхні за рахунок усмоктування потоком повітря. їх поділяють на побутові та промислові. Побу­тові пилососи бувають підлогові, ручні, ранцеві, автомо­більні та інші (мал. 141).

Мал. 141. Побутові пилососи


Чи знаєш ти

Серед тих, хто першим висунув ідею пилососа, був америка­нець Даніель Хесс у 1860 р. Цікаво, що прилад Хесса мав дві водяні камери для осадження пилу. Виходить, що «мокрий» різновид пилососа був придуманий раніше, ніж «сухий»!

Усі пилососи різні за зовнішнім виглядом, розмірами, призначенням, але принцип їх дії однотипний. Основни­ми складовими пилососа є електродвигун, компресор і фільтр. Комплектуються пилососи гофрованим шлан­гом із різними насадками. Усі насадки для пилососа поді­ляють на такі види: для гладких поверхонь, для килимів і щілинні насадки (мал. 142).

Мал. 142. Насадки для пилососа

Принцип роботи пилососа полягає в тому, що електро­двигун за допомогою компресора створює розрідження повітря під щіткою, якою прибирають. За рахунок цього повітряний потік разом із пилом і брудом засмоктується всередину пилососа. Далі пил і бруд осідають на стінках фільтра, а очищене повітря виходить через спеціальний отвір й охолоджує електродвигун.

Найважливішим елементом пилососа є його фільтр. Без ефективної фільтрації пилосос буде просто підні­мати пил з підлоги та викидати його знову в повітря. Сучасні фільтри здатні видаляти не лише бруд, а й мікрочастинки, серед яких присутні й алергени.

Найбільш поширеними побутовими пилососами є під­логові. За способом утилізації пилу їх поділяють на мо­делі з мішком (пилозбірник), із контейнером («циклон») і моделі з водяним фільтром.

Пилососи з мішком най­більш прості й дешеві. Мішки (мал. 143) бувають одноразові паперові й багаторазові тканин­ні. Паперові мішки потрібно з часом міняти, приблизно раз на місяць. Багаторазові мішки ви­користовують набагато довше паперових, але якість збору пилу в них нижча.

У пилососах із циклонним фільтром (мал. 144, а) є спеціальне відділення — контейнер, куди збирається пил. Під час роботи дрібні частинки осідають на фільтр, а більші потрапляють у контейнер для пилу. В міру того, як контейнер буде наповнено, його необхідно спорожню­вати. Безсумнівна перевага таких пилозбірників — міц­ність, а мінусом є великі розміри таких пилососів.


Мал. 143. Паперовий мішок для пилососа

Мал. 144. Фільтри пилососа: а - циклонний; б - водяний


У пилососах із водяним фільтром (аквафільтром) (мал. 144, б) використовується система очищення за до­помогою води. Потік, що всмоктується пилососом, про­ходить через ємність із водою, у якій осідає весь пил і бруд. Цю посудину необхідно мити після кожного прибирання. Пилозбірники такого типу є найбільш ефек­тивними при прибиранні.

Сучасна промисловість виготовляє ще й миючі пило­соси, які можуть виконувати вологе прибирання. Він має два контейнери — в один заливають чисту воду з миючим засо­бом, а в другому збирається брудна вода після проведення прибирання.

На початку XXI століття з’явився принципово новий клас пилососів — пилососи-роботи (мал. 145).

Робот-пилосос може про­водити прибирання за визна­ченим розкладом або за ко­мандою користувача. Під час прибирання робот самостійно рухається заданою поверхнею, прибираючи з неї сміття. Зу­стрівши на шляху перешкоду, робот сам «приймає рішення» про спосіб її подолання.

Роботи-пилососи, як правило, досить низькі, щоб про­йти під ліжком або іншими меблями. Якщо робот-пило­сос застрягне, він перестане рухатися, і почне подавати звукові сигнали, що допоможе власникові вчасно усуну­ти перешкоду. Після закінчення прибирання більшість роботів самостійно повертаються до зарядного при­строю. Управляти роботом-пилососом можна за допомо­гою дисплея і кнопок, розташованих на верхній панелі робота. Для деяких моделей роботів-пилососів викорис­товується пульт дистанційного керування, що дає змогу здійснювати налаштування пристрою дистанційно.

• Яке призначен­ня пилососа?

•   Назви основні складо­ві пилососа.

•   Який принцип дії пило­соса?

Мал. 145. Робот-пилосос із пультом керування


Сучасні роботи-пилососи дають можливість викону­вати прибирання автоматично з попереднім програму­ванням завдань. Це може бути зручно для людей, які хочуть запланувати прибирання на той час, коли вони перебувають на роботі.

Після закінчення прибирання власник повинен по­чистити пилозбірник робота-пилососа.

Парова швабра допомагає прибирати в оселі швидко та ефективно завдяки парі й різ­ним насадкам, що входять у комплект приладу (мал. 146).

Паровою шваброю без зусиль прибирають у важкодоступних місцях (під шафами, диванами, столами і т. д.), вона справляєть­ся з будь-яким брудом, і навіть із задавненими плямами, які зникають під дією пари за темпе­ратури 110 °С. Досконалий пароочисник швабри уможлив­лює проводити ретельне прибирання без використання хі­мічних миючих засобів, знищує пилових кліщів, мікроби, цвіль, різних паразитів, що дуже важливо для людей, схильних до алергії.

Мал. 146. Парова швабра з насадками

Мал. 147. Парогенератор

Парогенератором назива­ють такий пристрій, завдяки якому можна здійснювати чи­щення, дуже схоже на хімічне (мал. 147). Але в цьому разі — без застосування жодних хі­мічних засобів. Принцип дії такого пристрою дуже про­стий. Його основною частиною є парогенератор, у якому вода, нагріваючись, перетворюється на пару і через різні на­садки виходить назовні. Ця пара безпечна для будь-яких типів поверхонь. Вона зробить чистими і блискучими ві­кна, дзеркала, душові кабіни, кахель, стики плиток, ва­рильні панелі або витяжні ковпаки, видалить застарілі плями. Навіть найменші щілини й ніші у ванній кімнаті та душі можна швидко очистити за допомогою спеціаль­ної насадки.

Кожен вид побутової техніки для прибирання житла має певне призначення і свої особливості використання. Цю інформацію можна знайти в інструкції з експлуата­ції, де подаються опис комплектності приладу, правила . безпечної роботи, вимоги щодо догляду й інші необхідні дані. До кожного побутового електроприладу додається технічний паспорт, де зазначаються технічні характерис­тики.

Загальні правила безпеки користування побутовою технікою для прибирання житла

1. Використовуй прилади тільки за призначенням.

2. Перед використанням будь-якого приладу уважно прочитай інструкцію і дотримуйся вимог, які в ній зазначені, упродовж усього строку користування приладом.

3. Користуйся лише справними електроприладами.

4. Не вмикай одночасно велику кількість електропри­ладів. Це може призвести до пожежі.

5. Перед вмиканням електропобутових приладів у мережу перевір, чи не зіпсований електрошнур.

6. Вилку електрообладнання вмикай і вимикай з ро­зетки лише сухими руками.

7. Під час роботи з приладами будь обережна з насад­ками, що можуть поранити.

8. Не залишай увімкнені електроприлади без нагляду.

9. Після закінчення роботи вимкни електроприлади з мережі.

Пам’ятай! Електроприлади можуть бути не лише ко­рисними, але й нести небезпеку. Якщо були виявлені не­справності, зокрема, пошкоджений корпус, відсутність світіння індикаторної лампочки, оголений шнур, зміна швидкості роботи або невластиві звуки, — користуватися такою побутовою електротехнікою забороненої.

Порушення правил безпечної праці з побутовими при­ладами може загрожувати здоров’ю та життю.

Запам’ятай

У жодному разі не використовуй прилад після падін­ня, при ушкодженні, після зберігання надворі.

1. Як поділяють пилососи за способом утилізації сміття?

2. Яка різниця між миючим пилососом і пилососом з аквафільтром?

3. Який серед зображених приладів є зайвим?

4. Який принцип роботи парогенератора?

5. Чому перед використанням побутової техніки необхідно вивчи­ти інструкцію з її користування?

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Ознайомлення з будовою та паспортними даними пилососа

Інструменти та матеріали: пилосос, інструкція з експлуатації, паспорт пилососа.

Послідовність виконання роботи

1. Розглянь пилосос і знайди деталі, зазначені на малюн­ку в інструкції.

2. Напиши в робочому зошиті назви деталей пилососа.

3. Ознайомся з насадками, їхнім призначенням і заповни таблицю.

Назва насадки

Призначення насадки4. Ознайомся з паспортними даними пилососа.

5. Зроби висновки й запиши їх у зошит.

Скарбничка мудрості

«Не хитруй, не мудруй, а чесно працюй».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити