Трудове навчання 6 клас (для дівчат) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА


§4. ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИШИВАННЯ


Опорні поняття: основа для вишивання з текстиль­них матеріалів, тканини для вишивання, канва, виши­вальні нитки.

Текстильними матеріалами для вишивання є основа, на якій вишивають (тканини, неткані матеріали), а та­кож те, чим вишивають, тобто вишивальні нитки.

Вибір текстильних матеріалів для основи значною мірою залежить від техніки вишивання. Усі техніки вишивання поділяють на лічильні й за вільним контуром. Лічильні шви виконують на основі лічби ниток тканини. Шви за віль­ним контуром вишивають за попередньо нанесеним малюн­ком на тканих або нетканих текстильних матеріалах.

Основою для вишивання лічильними швами є ткани­ни з рівномірним полотняним переплетенням, які мають в од­ному сантиметрі однакову кількість ниток основи й піткання.

Для вишивання за вільним контуром використовують будь-які текстильні матеріали: ткані і неткані, які мають гладку, пе­реважно однотонну поверхню.

Тканини для вишивання лічильними швами поділяють за складом і структурою на три основні групи: з розрідже­ною структурою; з лляною основою; з бавовняною основою.

Тканини з розрідженою структурою виготовляють спеціально для вишивання лічильними швами. На такій тканині чітко видно квадрати з отворами в кутках для зручності виконання і лічби стібків.

Найпопулярнішою в цій групі тканин є канва «Аїда» (мал. 12), яку розрізняють за розмірами. Номер розмі­ру позначає щільність канви, тобто кількість квадратів переплетення ниток в одному дюймі (дюйм = 2,54 см).

• Назви текстиль­ні матеріали для вишивання.

• Яка особливість тка­нин для вишивання лічильних і вільних швів?

Чим менший номер розміру «Аїди», тим більші квадра­ти. Кожна нитка основи й піткання в цій тканині має кілька тонших ниток» з’єднаних разом(мал. 12, а). Кож­на клітинка канви є місцем для виконання одного виши­вального шва, наприклад хрестика (мал. 12,6),

Мал. 12. Розріджена тканина «Аїда»: а — структура;

б — вишивка на тканині «Аїда»

«Аїда» — зручна основа для рівномірного настилання лічильних швів. Цю тканину виготовляють найрізнома­нітніших кольорів.

Накладну канву приметують до тканини основи й вишивають одночасно на канві й на тканині. Після ви­шивання поперечні й поздовжні нитки накладної канви обережно висмикують, на основі залишається лише ви­шивка (мал. 13). За допомогою такої канви вишивають лічильними швами на тканині або нетканому матеріалі з будь-якою структурою.

Мал. 13. Вишивання на накладній канві: а - канва; б - вишивка


Зручною для вишивання є водорозчинна накладна кан­ва, яку пришивають до основи, або флізелін із друкованим малюнком, який  приклеюють до основи за допомогою праски. Після закінчення роботи готовий вишитий виріб перуть, після чого канва або флізелін розчиняються.

Пластикова канва — це жорстка гнучка сітка з отвора­ми для голки, яка добре тримає форму (мал. 14, а). Її виготов­ляють різних форм, розмірів і кольорів. На зрізах така канва не обсипається. Її можна прати. Використовують для виготов­лення об’ємних виробів, сувені­рів, магнітиків, листівок, ялин­кових прикрас, корисних дрібничок тощо (мал. 14, 6).

Мал. 14. Пластикова канва: а — структура; б — вишивка на пластиковій канві

Тканини з лляною основою зіткані з одинарних, міс­цями нерівномірних за товщиною ниток, отвори між якими ледь помітні (мал. 15, а). Вони забезпечують більш рівний і щільний фон для вишивки, ніж тканини з розрідженою структурою. Вишивка на таких тканинах особливо приваблива, дрібні стібки створюють ефект художньої картини (мал. 25, б).

• На які групи поділяють тканини для вишиван­ня лічильних швів?

• Назви текстильні матеріали для виши­вання з розрідженою структурою.

• У чому особливість водорозчинної на­кладної канви та флізеліну для виши­вання?


Мал. 15. Тканина э лляною основою: а — структура;

б — вишивка на лляній тканині

Тканини з бавовняною основою мають рівномірну структуру, зіткану з рівних ниток основи й піткання (мал. 16, а). Вони м’якіші, ніж тканини з розрідженою структурою або з лляною основою. Вишивка на таких тканинах практична і має чарівний вигляд (мал. 16, б).

Мал. 16. Тканина з бавовняною основою: а — структура;

б — вишивка на бавовняній тканині

Вишивання на тканинах з лляною і бавовняною осно­вою більш трудомістке, тому що на щільному полотня­ному переплетенні вишивають здебільшого дрібними стібками, за дві нитки (мал. 17).

Мал. 17. Вишивка на тканинах із лляною і бавовняною основою за дві нитки

Вишивальні нитки, залежно від призначення виро­бу, особливостей тканини, візерунка вишивки й техні­ки вишивання, використовують різноманітні за якістю, складом, товщиною, кольором і ціною. Нитки для ви­шивання повинні вільно настилатися на тканині, бути м’якими, міцними, рівномірними за всією довжиною і не линяти.

Багато фірм виготовляють широкий асортимент ви­шивальних ниток: натуральні (бавовняні, лляні, шовко­ві, вовняні), штучні, синтетичні та змішані.

Універсальними нитками для вишивання вважають нитки «муліне». Пасмо традиційного муліне складаєть­ся із 6 ниток. Для вишивання його можна розділити на окремі нитки відповідно до товщини тканини. Муліне про­дають мотками по 8, 10 і 20 м. На пасмі муліне вказують номер, який відповідає товщині та кольору нитки.

У кожного виробника муліне свій набір кольорів. Відомі такі виробники: Чарівна Мить (Україна), DMC (Франція), Gamma (Росія), Anchor (Німеччина) та інші. Виготовляють нитки муліне не лише однотонні, а й ме­ланжеві (з плавним переходом від світліших до темні­ших відтінків одного й того самого кольору), мультиколор (з переходом відтінків одного кольору у відтінки іншого) та металізовані (мал, 18).


Мал. 18. Нитки муліне: а — однотонні; б — меланжеві; в — мультиколор; г — металізовані

Широкий асортимент якості, складу, кольорів і розмірів тканин, ниток та інших матеріалів для вишивання (мал. 19) дають змогу реалізовувати найфантастичніші проекти.

Maл19. Вишивка з використанням різних оздоблювальних матеріалів

Чи знаєте ви

Прибалтійська художниця Северія Інсираускайте вишиває хрестиком на металевих виробах: ложках, тертках, каструлях, лопатах, прасках, автомобілях тощо.


Вишивки Северії Інсираускайте

Набуває популярності вишивка на шкаралупі яєць. Для цього на шкаралупі за візерунком вишивки роблять отвори борма­шиною і вишивають заокругленою голкою.

Вишивка на шкаралупі яєць

1. Які особливості добору тканин для вишивання лічильни­ми швами, а які — вільними?

2. Тканини якого ткацького переплетення використовують для виконання лічильних вишивальних швів: атласного, полотняного, саржевого, сатинового?

3. Яке призначення накладної канви?

4. Чому вишивання на тканинах із лляною і бавовняною основою більш трудомістке, ніж на спеціальних тканинах із розрідженою структурою?


6. Укажи серед зразків зображених тканин тканину «Аїда».

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Розпізнавання тканин для вишивання

лічильними швами

Інструменти та матеріали: зразки тканин із розрідженою

структурою («Аїда»), з лляною основою, з бавовня­ною основою, лупа, підручник, робочий зошит.

Послідовність виконання роботи

1. Розглянь зразки тканин «Аїда», тканин із лляною і ба­вовняною основою.

2. Порівняй їх за зовнішнім виглядом.

3. Порівняй зразки тканин «Аїда» із різними номерами.

4. Наклей зразки тканин «Аїда», тканин із лляною і бавов­няною основою в робочому зошиті.

Зразки тканин для вишивання лічильними швами

«Аїда»

Тканина з бавовня­ною основою

Тканина з лляною основою
Скарбничка мудрості 

«Хто що вміє, те і діє».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити