Трудове навчання 6 клас (для дівчат) - В.К. Сидоренко

РОЗДІЛ 2 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ВИШИВКОЮ


§7. ВИШИВКА ЯК ТРАДИЦІЙНИЙ ВИД ДЕКОРАТИВНО- УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА


Опорні поняття: вишивка, вишивання, функції ви­шивки, історія вишивки.

Багатство душі людської відображається у творенні прекрасного. Ще давній людині важливо було не просто мати сорочку чи шматок полотна для витирання рук, а через глибокий і магічний зміст оздоблювальних знаків творити красу в повсякденному житті.

Українська народна вишивка серед розмаїття деко­ративно-ужиткових мистецтв посідає одне з чільних місць. Сьогодні ти є спадкоємицею чудових зразків ви­шивального мистецтва. За допомогою цього підручника в тебе є можливість поринути у світ мистецтва вишивки та примножити невичерпне и багатство, створити власні вироби з вишивкою.

Вишивка — традиційний вид декоративно-ужиткового мистецтва, у якому композиційне зображення виконують на основі вишивальними нитками чи іншими оздоблю­вальними матеріалами ручним або машинним способом.

Вишивання — це процес виконання вишивки. За до­помогою лише голки та вишивальних ниток (або інших матеріалів для вишивання) на чистому полотні наро­джуються мальовничі, з глибоким змістом візерунки.

Матеріалами для вишивання є основа, на якій виши­вають, та оздоблювальні матеріали, якими вишивають. Для вишивання використовують не тільки ткані й не­ткані текстильні матеріали, вишивальні нитки, а й шкі­ру, замшу, бісер, лелітки, перли та інші оздоблювальні матеріали.

Вишивка в Україні — це не лише улюблений і поши­рений вид рукоділля, а й світ краси і поетичних образів. Вона традиційно виконує певні функції: декоративні, об­рядові, магічні. Нині основною серед них є декоративна функція — прикрашання одягу, побутових, обрядових, інтер’єрних виробів тощо.

У давні часи важливішими були магічні й обрядові функції вишивки. Вишивка споконвіку супроводжує лю­дину протягом усього життя. Її використовують на хрес­тинах, під час народних свят, урочистих подій, на весіл­лях, під час проводжання людини у вічну путь (мал. 24).

Мал. 24. Обрядові дійства в сюжетах картин

З історії української вишивки. Історія вишивки гу­биться у глибині тисячоліть. Вона використовувалась у багатьох культурах світу. Через нетривкість її мате­ріалів важко визначити, коли саме вона виникла і по­ширилася. Про давнє побутування вишиваних виробів на теренах України свідчать численні археологічні, іс­торичні, літературні, фольклорні та речові пам’ятки. За цими пам’ятками дослідники реконструюють одяг дав­ніх людей.

Елементи символіки української народної вишивки знаходимо в орнаментах, якими прикрашали посуд ще 5500 років до н. е. трипільці, що творили свою культуру на наших землях.

Наша земля приховує чимало таємниць минулого. Але із того, що вже знайдено, можна багато дізнатися. Так, за зображеннями одягу, щедро орнаментованого аплікацією, вишивальними швами, на давніх предметах можна рекон­струювати святковий одяг кімерійців (X—VІІ ст. до н.е.),

скіфів (VII—III ст. до н.е.), сарматів (III ст. до н.е. — III ст. н.е.), які жили на наших землях (мал. 25).

Мал. 25. Давній одяг: а — кімерійців; 6 — скіфів; в — сарматів

У похованнях перших століть нашої ери знайдено за­лишки вбрання, оздобленого вишивкою та аплікацією. Відшукана срібна фігурка людини (мал. 26) підтверджує, що вишиванки були поширені в VI ст. н. е.

Мал. 26. З історії вишивки античної доби: а — срібна фігурка людини (VI ст. н.е.); б — реконструйований одяг

•   Що називають вишивкою, вишиванням?

•   Назви матеріали, які використовують для вишивання.

•   Назви функції вишивки.

•   Що ти дізналася з істо­рії вишивки?

Вишивка була складовою художньої культури Київ­ської Русі. В XI ст. сестра князя Володимира Мономаха — Анна — організувала в Андріївському монастирі першу вишивальну школу, де дівчата вчилися гаптува­ти* золотими і срібними нитками.

З літописних джерел відо­мо, що мистецтво вишивки на наших землях ніколи не пере­ривалося. Іноземні мандрів­ники засвідчують, що XVI— XIX ст. — це доба розквіту українського гаптування. Для цього використовували най­різноманітніші коштовні тка­нини: парчу, шовк, оксамит, атлас тощо.

У цей час гаптуванням оздоблювали предмети хрис­тиянського культу, храмів, одяг священнослужителів, одяг козацької старшини. Унікальні зразки давніх ви­шивок збереглися до наших часів (мал. 27).

Мал. 27. Фрагменти вишивок золотими, срібними, шовковими нитками

Вишивкою здавна щедро оздоблюють одяг: жіночі голо­вні убори, жіночі, чоловічій дитячі сорочки, плахти, кожу­хи, безрукавки, керсетки, кептарі, свити та ін. (мал. 28).

* Гаптувати — вишивати шовковими, золотавими або сріблястими нитками.

Мал. 28. Традиційний український одяг, оздоблений вишивкою

Серед обрядових, інтер’єрних і побутових виробів найбільше уваги приділяють вишиванню рушників, скатертин, наволочок, фіранок, простирадл та ін. Не було хат у селах України, де б не було вишитих виробів. Та й зараз у багатьох хатах цінується вишивка, яка надає оселі само­бутнього колориту, комфортної енергетики, святковості, поетичності, урочистості (мал. 29).

Мал. 29. Оздоблення інтер’єру традиційного житла виробами з вишивкою

Українська вишивка — культурне надбання нашого народу. Вона зачаровує глибинністю, різнобарвністю, вишуканістю, дивовижною красою. За вишиванками українців пізнають у всьому світі.

Чи знаєш ти

Колись за так звані «золоті шви Укра­їни» платили золотом, особливо ціну­валося гаптування шовком. Пару волів треба було відlати за хустку, вишиту шовком.

Особливим елементом українського одягу є коралі. За коралі хату можна було купити. За словами арабських, європейських мандрівників кількасотрічної давнини, жінки в Україні на гру­дях носять «цілі скарби».

1. Яке значення в українській культурі має вишивка?

2. Обговори разом з однокласниками елементи народного костюма.

3. Який обряд з вишитим рушником зображено на вишивці?

а) зустріч гостей хлібом-сіллю на вишитому рушнику;

б) випроводжання гостей хлібом-сіллю на вишитому рушнику.

4. Верхній хутряний одяг без рука­вів — це

а) керсетка;

б) кептар;

в) кожух;

г) свита.

5. Досліди обрядові й магічні функції вишивки та вишивання в на­родних традиціях і фольклорі (пісні, прислів’я, уривки художніх творів, казки, вірші тощо). Обговори знахідки з однокласниками.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Ознайомлення із взірцями традиційних виробів з вишивкою

Інструменти та матеріали: ножиці, клей, олівці, зразки традицій них вишивок, підручник, робочий зошит.

Послідовність виконання роботи

1. Здійсни пошук зображень зразків традиційної вишив­ки з використанням різних джерел інформації.

2. Уважно розглянь зображення традиційних вишивок на різних виробах.

3. Охарактеризуй способи розташування традиційної вишивки на різних виробах.

4. роздруківки, ксерокопії, вирізки, малюнки або ескізи зразків традиційної вишивки наклей у робочий зошит.

Скарбничка мудрості

«Рушники вишивати — буде чим гостей шанувати».

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити