Підручники з біології 8 клас

Біологія

Підручник Біологія 8 клас - Н. Ю. Матяш - Генеза 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник відповідає навчальній програмі «Біологія, 6-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585). Дотримання компетентнісного підходу до змісту підручника спрямоване на формування в учнів предметної компетентності, складниками якої є: знання з біології, позитивно ціннісне ставлення до вивчення організму людини і різні способи навчальної діяльності.

Підручник Біологія 8 клас з навчанням російською мовою - Н. Ю. Матяш - Генеза 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Учебник полностью отвечает учебной программе «Биология, 6-9 классы» для общеобразовательных учебных заведений (с изменениями, утвержденными приказом МОН Украины от 29.05.2015 № 585). Компетентностный подход к содержанию учебника направлен на формирование у учащихся предметной компетентности, составляющими которой являются: знания по биологии, позитивно ценностное отношение к изучению организма человека и разные способы учебной деятельности.

Підручник Біологія 8 клас - Т. І. Базанова - Літера ЛТД 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник відповідає чинній програмі з біології для 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому ґрунтовно викладено теоретичний матеріал з біології людини, а також подано розробки лабораторних робіт, лабораторних досліджень та дослідницьких практикумів. Для закріплення вивченого матеріалу запропоновано різнорівневі завдання. Окрім того, підручник містить різноманітні цікаві рубрики, алфавітний покажчик та відомості про видатних українських учених.

Підручник Біологія 8 клас - С. В. Страшко - Грамота 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Підручштк відповідає Державному стапдарту освіти та повій програмі з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому внсвітлепо інформацію про будову тіла людини па різних рівнях організації (від клітннпого до організмового). У цікавій і доступній формі розкриті процеси життєдіяльності, механізми підтримання гомеостазу та взаємодії організму людини з довкіллям. Описані причипи поширення захворювань і подані шляхи їх попередження.
Підручник добре ілюстрований, містить методичний апарат, який забезпечує грунтовне засвоєння навчального матеріалу, алфавітний покажчик термінів і попять.
Для учнів, учителів, методистів, батьків.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити