Підручники з біології 9 клас

Біологія

Підручник Біологія 9 клас - Л. І. Остапчеко - Генеза 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник відповідає навчальній програмі «Біологія, 6-9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів. За його допомогою учні ознайомляться з досягненнями таких біологічних наук, як біохімія, цитологія, гістологія, генетика, екологія тощо, дізнаються про загальні закономірності живої природи та різні рівні організації живої матерії, узагальнять знання, набуті впродовж попередніх років навчання.

Підручник Біологія 9 клас - О. Д. Наровлянський - Грамота 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник ознайомить дев’ятикласників із сучасним станом українського законодавства, з правами, які має кожна людина, з тим, як їх захистити.
У підручнику подані нормативні акти станом на 01.01.2017 р.

Підручник Біологія 9 клас - С. В. Страшко - Грамота 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник відповідає Державному стандарту освіти та новій програмі з біології для загальноосвітніх навчатьних закладів. У ньому висвітлено інформацію про загатьні закономірності організації та діяльності живих організмів на різних рівнях організації — від молекулярного до біосферного. Розглянуто сучасні уявлення про виникнення життя на Землі та розкриті причини й закономірності еволюції, що базуються на класичній теорії еволюції та досягненнях сучасної молекулярної біології та генетики. У цікавій і доступній формі показана роль сучасних біологічних досліджень для розвитку біотехнологій як важливої умови сталого розвитку суспільства.
Підручник добре ілюстрований, містить методичний апарат, який забезпечує грунтовне засвоєння навчального матеріалу, короткі узагальнення після кожної теми.
Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Підручник Біологія 9 клас - Р. В. Шаламов - Соняшник 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник написано відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та чинної програми з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. У книзі висвітлено основні досягнення сучасної загальної біології. Розглянуто біохімічні основи життєдіяльності організмів, особливості будови їхніх клітин і систем органів, закономірності успадкування ознак, пояснено принципи екологічних і еволюційних процесів. Підручник містить актуальні факти й результати відкриттів, описує досягнення в медицині й біології, зроблені нещодавно. Призначений для учнів 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, учителів біології та всіх, хто цікавиться природознавчою тематикою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити