Підручники з хімії 10 клас

Хімія

Підручник Хімія 10 клас рівень стандарту (фрагмент) - М. М. Савчин - Грамота 2018 - Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми для навчання хімії на рівні стандарту, затвердженої МОН України.
Зміст навчальних тем спрямовано на формування предметних компетентностей учнів. Методичний апарат підручника зорієнтований на вікові особливості десятикласників і передбачає різноманітні види діяльності. У змісті підручника подано відомості про будову, класифікацію, номенклатуру, гомологію та структурну ізомерію органічних речовин, зокрема вуглеводнів, оксигеновмісних і нітрогено-вмісних сполук. Розкрито їхні фізичні та хімічні властивості, застосування, причини багатоманітності й взаємозв’язки між ними.

Підручник Хімія 10 клас рівень стандарту (фрагмент) - П. П. Попель - Академія 2018 - Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник підготовлено за навчальною програмою з хімії для 10 класу закладів загальної середньої освіти (рівень стандарту). У ньому розглянуто класифікацію, склад, будову, властивості та застосування найважливіших органічних сполук. Містить практичну роботу, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, а також словник хімічних термінів, предметний покажчик, список літератури для учнів та інтернет-сайтів із цікавим матеріалом з хімії.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити