Підручники з хімії 11 клас

Хімія

Підручник Хімія 11 клас академічний рівень - П. П. Попель - Академія 2011 - Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів (академічний рівень). У ньому розглянуто склад, будову, властивості та застосування органічних сполук, а також матеріал теми «Роль хімії в житті суспільства». Містить практичні роботи, лабораторні досліди, запитання, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, а також, узагальнювальні таблиці, словник хімічних термінів, предметний покажчик.

Підручник Хімія 11 клас з навчанням російською мовою, рівень стандарту - О. Г. Ярошенко - Грамота 2011 - Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Учебник соответствует программе для общеобразовательных учебных заведений (уровень стандарта). Должное внимание уделено раскрытию прикладных аспектов использования химических знаний в общественном хозяйстве Украины и быту людей, влиянию химических факторов на здоровье человека. Овладению новыми знаниями поможет и выполнение различных видов заданий и химического эксперимента.

Підручник Хімія 11 клас рівень стандарту - О. Г. Ярошенко - Грамота 2011 - Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник відповідає програмі для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту). Належна увага приділена розкриттю прикладних аспектів використання хімічних знань у суспільному господарстві України й побуті людей, впливу хімічних чинників на здоров’я людини. Опанувати нові знання учням допоможе виконання різних видів завдань і хімічного експерименту.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити