Підручники з хімії 8 клас

Хімія

Підручник Хімія 8 клас - Г. А. Лашевська - Генеза 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник побудовано відповідно до принципів науковості, доступності, послідовності викладення навчального матеріалу тощо. Наведені після кожного параграфа запитання й завдання диференційовано за характером навчальної діяльності. Численні приклади застосування хімічних знань у повсякденному житті, посилання на інтернет-дже-рела сприяють зацікавленню учнів хімією, формуванню їхніх предметних і ключових компетентностей.

Підручник Хімія 8 клас - М. М. Савчин - Грамота 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми. Зміст навчальних тем скеровано на формування предметних компетентностей учнів. Методичний апарат підручника включає зорієнтовані на вікові особливості восьмикласників різноманітні види діяльності, що використовуються на різних етапах здобуття знань.
Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Підручник Хімія 8 клас - П. П. Попель - Академія 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить матеріал із розділів «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома», «Хімічний зв’язок і будова речовини», «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами», «Основні класи неорганічних сполук», практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, завдання для домашнього експерименту, додатковий матеріал для допитливих, а також словник термінів, предметний покажчик, список літератури та інтернет-сайтів для використання учнями.

Підручник Хімія 8 клас - Л. С. Дачук - Богдан 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник укладено за новою навчальною програмою з хімії для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
У підручнику висвітлено такі теми: «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома», «Хімічний зв’язок і будова речовини», «Кількість речовини», «Основні класи неорганічних сполук».
Видання містить детальні інструкції з виконання лабораторних дослідів і практичних робіт, які передбачені програмою. До кожного параграфа дібрано диференційовані домашні завдання, які відповідають початковому, середньому. достатньому і високому рівням.
У кінці вміщено словник хімічних термінів, а також іменний і предметний покажчики.

Підручник Хімія 8 клас - Т. М. Гранкіна - Основа 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник для 8 класу середніх шкіл повгастга відповідає чинній програмі. Він містить теоретичний матеріал, який супроводжується завданнями, коментарями. Велика кількість таблиць, малюнків, ілюстрацій, схем. Питання і завдання для перевірки знань учнів містять тестові завдання, оригінальні питання, побутові ситуації, велику кількість розрахункових задач. Описи шкільних дослідів і «Домашні експерименти» доповнять теоретичний матеріал практичними дослідження ми.
До підручника додало (за посиланням па сайт) тестовий матеріал і завдання для самостійних робіт он-лайн.
Рекомендовано дня учнів і вчителів середньої школи.

Підручник Хімія 8 клас - Н. М. Буринська - 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти

У підручнику розглянуто чотири важливі розділи курсу хімії: періодичний закон і періодична система хімічних елементів та будова атома, хімічний зв'язок і будова речовини, кількість речовини, основні класи неорганічних сполук. Містить також практичні роботи, демонстраційні й лабораторні досліди, нормативні й додаткові запитання, завдання, вправи, тести й задачі до параграфів, що надає змогу учням міцно закріплювати виучуваний матеріал, відчувати шкільний курс хімії як одну із захоплюючих дисциплін сучасної науки.
Книга адресована учням 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити