Підручники з хімії 9 клас

Хімія

Підручник Хімія 9 клас - М. М. Савчин - Грамота 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник створено відповідно до вимог Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти щодо навчального предмета «Хімія» та чинної програми, затвердженої МОН України. Зміст навчальних тем спрямовано на формування предметних компетентностей учнів. Методичний апарат підручника зорієнтований на вікові особливості дев’ятикласників і передбачає різноманітні види діяльності. У підручнику подано відомості про розчини, хімічні реакції, органічні сполуки, багатоманітність речовин, а також інформацію про видатних українських учених-хіміків.
Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Підручник Хімія 9 клас - П. П. Попель - Академія 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник підготовлено за програмою з хімії для 7—9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Він містить теоретичний матеріал із розділів «Вода. Розчини», «Хімічні реакції», «Найважливіші органічні сполуки», «Узагальнення знань з хімії», практичні роботи, лабораторні досліди, вправи, задачі, додатковий матеріал для допитливих, словник термінів, предметний покажчик, список літератури та інтернет-сайтів.

Підручник Хімія 9 клас - Г. А. Лашевська - Генеза 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник побудовано відповідно до принципів науковості, доступності, послідовності викладення навчального матеріалу тощо. Наведені після кожного параграфа запитання й завдання диференційовано за характером навчальної діяльності. Численні приклади застосування хімічних знань у повсякденному житті, посилання на інтернет-дже-рела сприяють зацікавленню учнів хімією, формуванню їхніх предметних і ключових компетентностей.

Підручник Хімія 9 клас - Н. М. Буринська - Педагогічна думка 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник розроблено згідно з чинною навчальною програмою з хімії для 9 класу. В основу викладення змісту знань та їх узагальнення покладено сучасну модель особистісно орієнтованого навчання, якою передбачено самонавчання і самоконтроль, вироблення особистісного ставлення до об’єктів і явищ, розвиток емоційно-ціннісної сфери учнів.
Апарат організації засвоєння змісту підручника (запитання, вправи, задачі, прописи лабораторних і практичних робіт, шрифтові виділення, рубрикація, узагальнювальні таблиці, анонси на початку розділу чи параграфа й резюме – наприкінці) та апарат орієнтування (звертання до учнів, поради щодо самостійної роботи, відповіді до завдань, тлумачний словничок, додаток, іменний і предметний покажчики) спрямовано на навчання учнів у діяльності, що дає змогу сформувати і виявити їхні ключові й предметні компетентності.

Підручник Хімія 9 клас - Т. М. Гранкіна - Основа 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник укладено за новою навчальною програмою з хімії для 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів пов ністю відповідає чинній програмі. Він містить теоретичний матеріал, велику кількість таблиць, малюнків, ілюстрацій, схем, питання і завдання для перевірки знань учнів, а також лабораторні досліди, практичні роботи, домашні експерименти. У підручнику враховано компетентнісний підхід до навчання хімії.
За бажанням учні й учителі можуть скористатися безкоштовним електронним додатком (http://book.osnova.com.ua/tests/chemistry-9-2017/) для перевірки набутих знань, умінь і навичок.
Рекомендовано для учнів і вчителів середньої школи.

Підручник Хімія 9 клас з поглибленим вивченням хімії - А. М. Бутенко - Гімназія 2017 - Підручник для 9 класу закладів загальної середньої освіти

Підручник містить увесь необхідний теоретичний матеріал, передбачений чинною державною програмою, достатню кількість задач з розв’язаннями, практичні роботи з елементами дослідження, домашні досліди. Логічна послідовність, простота й наочність викладу матеріалу, високий науковий рівень, велика кількість ілюстрацій сприяють розвитку творчої діяльності учнів.

Підручник Хімія 9 клас з навчанням російською мовою - П. П. Попель - Академія 2017 закладів загальної середньої освіти

Учебник подготовлен в соответствии с программой по химии для 7—9 классов общеобразовательных учебных заведений. Он содержит теоретический материал разделов «Вода. Растворы», «Химические реакции», «Важнейшие органические соединения», «Обобщение знаний по химии», практические работы, лабораторные опыты, упражнения, задачи, дополнительный материал для любознательных, словарь терминов, предметный указатель, список литературы и интернет-сайтов.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити