Завантажити підручники з англійської мови 4 клас

Англійська мова

Підручник Англійська мова 4 клас - А. Несвіт - Генеза 2015 - Підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник «Англійська мова» створений відповідно до чинної програми з іноземних мов, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для оволодіння англійською мовою у 4-му класі загальноосвітніх навчальних закладів.
Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку навичок і вмінь аудіювання, читання, говоріння і письма. Тематико-ситуативний розподіл навчального матеріалу забезпечує дотримання принципів посильності, логічності, активності та наочності у навчанні.

Підручник Англійська мова 4 клас з поглибленим вивченням англійської мови - Л. В. Калініна - Генеза 2015 - Підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник продовжує серію НМК для оволодіння англійською мовою в спеціалізованих навчальних закладах з поглибленим вивченням іноземної мови. Матеріал підручника структурований за комунікативно-тематичним принципом і відповідає вимогам чинної програми з іноземних мов та віковим особливостям учнів.

Підручник Англійська мова 4 клас - О. М. Павліченко - Ранок 2015 - Підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник є складовою навчально-методичного комплекту «Start Up!» разом із робочим зошитом, тестовим зошитом, книгою для читання, книгою для вчителя та компакт-диском з аудіозаписами фонетичних вправ і вправ для аудіювання. Уроки побудовано з урахуванням комунікативної й діяльнісної спрямованості та крос-культурного компонента. Видання відповідає віковим особливостям учнів, містить багато цікавих завдань, ігор, пісень, віршів і вправ на підстановку. У підручнику подано посилання на сайт видавництва, де розміщено додаткові інтерактивні завдання, що допоможуть учням закріпити й відпрацювати вивчену лексику, потренуватись у читанні й аудіюванні та перевірити за допомогою тестів свої успіхи в опануванні англійської мови.
Додаткові матеріали, що містять тексти аудіозаписів і пояснення до ігор, є невід’ємною частиною підручника.
Для учнів 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, учителів англійської мови.

Підручник Англійська мова 4 клас - Н. А. Климишина - Основа 2015 - Підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник базується на принципах наочності, систематичності і послідовності, а також на принципі єдності освітньої, розивальної та виховної функції навчання. Завдання та вправи підручника розвивають усі види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та письма. Книга містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою.
У підручнику подано також англо-український словник.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити