Підручники з англійської мови 4 клас

Англійська мова

Підручник Англійська мова 4 клас - А. Несвіт - Генеза 2015 - Підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник «Англійська мова» створений відповідно до чинної програми з іноземних мов, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для оволодіння англійською мовою у 4-му класі загальноосвітніх навчальних закладів.
Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку навичок і вмінь аудіювання, читання, говоріння і письма. Тематико-ситуативний розподіл навчального матеріалу забезпечує дотримання принципів посильності, логічності, активності та наочності у навчанні.

Підручник Англійська мова 4 клас з поглибленим вивченням англійської мови - Л. В. Калініна - Генеза 2015 - Підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник продовжує серію НМК для оволодіння англійською мовою в спеціалізованих навчальних закладах з поглибленим вивченням іноземної мови. Матеріал підручника структурований за комунікативно-тематичним принципом і відповідає вимогам чинної програми з іноземних мов та віковим особливостям учнів.

Підручник Англійська мова 4 клас - Н. А. Климишина - Основа 2015 - Підручник для 4 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник базується на принципах наочності, систематичності і послідовності, а також на принципі єдності освітньої, розивальної та виховної функції навчання. Завдання та вправи підручника розвивають усі види мовленнєвої діяльності: аудіювання, читання, говоріння та письма. Книга містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою.
У підручнику подано також англо-український словник.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити