Підручники з англійської мови 7 клас

Англійська мова

Підручник Англійська мова 7 клас - О. Д. Карп'юк - Астон 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник створено на основі авторської концепції формування учнівської здатності до міжкультурного спілкування і взаємодії. Книга продовжує серію для основної школи і містить навчальний матеріал, передбачений чинною програмою Міністерства освіти і науки України з предмета “Англійська мова” (7-й рік навчання) для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Підручник Англійська мова 7 клас - А. М. Несвіт - Генеза 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник створено відповідно до нової програми з іноземних мов і рекомендовано для оволодіння англійською мовою в загальноосвітніх навчальних закладах. Він є складовою навчально-методичного комплекту і продовжує серію НМК автора Алли Несвіт.
Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письма. У ньому дотримано загальнодидактичних принципів посильності, логічності, доступності, активності та наочності в навчанні.

Підручник Англійська мова 7 клас з поглибленим вивченням англійської мови - Л. В. Калініна - Генеза 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник «Англійська мова. 7 клас» продовжує серію НМК для оволодіння англійською мовою в спеціалізованих навчальних закладах з поглибленим вивченням іноземної мови. Складається з 7 розділів (Units). Наприкінці кожного розділу подано рубрику My progress in English для контролю і самоконтролю здобутих учнями знань.
В кінці підручника — лексико-граматичний коментар First Aid Kit, тексти для аудіювання, ключі до тестових завдань My progress in English, таблиця неправильних дієслів та англо-український словник.

Підручник Англійська мова 7 клас - Л. І. Морська - Астон 2015 - Підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник створений відповідно до чинної програми з англійської мови для учнів 7 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів, на засадах комунікативного та інтерактивного підходів, принципів інтеграції усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, писемне мовлення), системності й логічності, доступності, активності, естетичності.
Структурна організація підручника передбачає репродуктивну та творчу іншомовну діяльність учнів у межах восьми ситуативно-тематичних розділів, доповнених блоком текстів та завдань для домашнього читання та лексичних і граматичних довідкових матеріалів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити