Підручники з англійської мови 8 клас

Англійська мова

Підручник Англійська мова 8 клас - А. Несвіт - Генеза 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник, створений відповідно до нової програми з іноземних мов, продовжує формувати комунікативну компетенцію учнів з англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах.
Підручник побудовано на принципах комунікативності, інтегрованого розвитку: аудіювання, говоріння, читання, письма. У ньому дотримано загальнодидактичних принципів доступності, логічності, свідомості, активності та наочності у навчанні.
Організація навчального матеріалу передбачає використання інтерактивних методів навчання.

Підручник Англійська мова 8 клас з поглибленим вивченням англійської мови - Л. В. Калініна - Генеза 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник «Англійська мова. 8 клас» продовжує серію НМК для оволодіння англійською мовою в спеціалізованих навчальних закладах з поглибленим вивченням іноземної мови. Складається із 7 розділів (Units). Наприкінці кожного розділу подано рубрику My progress in English для контролю і самоконтролю здобутих учнями знань.
У кінці підручника — лексико-граматичний коментар First Aid Kit, тексти для аудіювання, ключі до тестових завдань My progress in English, таблиця неправильних дієслів та англо-український словник.

Підручник Англійська мова 8 клас - В. М. Буренко - Ранок 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник призначений для вивчення англійської мови як першої іноземної у 8-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. Видання має чітко виражену комунікативну спрямованість, містить багато цікавих завдань інтерактивного, ігрового, розвиваючого характеру, що відповідають віковим особливостям учнів. Підручник є складовою навчально-методичного комплекту разом із робочим зошитом, тестовим зошитом, методичним посібником для вчителя, аудіодиском.
Для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають англійську мову як першу іноземну, та вчителів англійської мови.

Підручник Англійська мова 8 клас - Л. І. Морська - Освіта 2016 - Підручник для 8 класу закладів загальної середньої освіти.

Підручник створений відповідно до чинної програми з англійської мови для учнів 8 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів, на засадах комунікативного та інтерактивного підходів, принципів інтеграції усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, писемне мовлення), системності й логічності, доступності, активності, естетичності.
Структурна організація підручника передбачає репродуктивну та творчу іншомовну діяльність учнів у межах восьми ситуативно-тематичних розділів, доповнених блоком текстів та завдань для домашнього читання та лексичних і граматичних довідкових матеріалів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити